Benvinguda

Leer en castellano

Et donem la benvinguda al bloc del Centre de Competències d’Integració del Tecnocampus Mataró-Maresme. Aquest espai té per objectiu difondre les activitats del grup i proporcionar informació sobre les eines, les tecnologies i els estàndards que hi estan relacionats.

El CCI centra la seva activitat en l’aplicació de les TIC al sector sanitari, donant serveis a empreses, proveïdors de serveis i administracions, en un entorn internacional.

Actualment el centre compta amb les tres línies de treball següents:

Entorns d’Interoperabilitat
La interoperabilitat entre sistemes d’informació, aplicacions, i dispositius es facilita molt utilitzant entorns d’integració (frameworks) que proporcionen eines i serveis basats en l’ús d’estàndards. Aquesta línia està conformada per projectes de desenvolupament i suport a entorns d’integració, orientats específicament a la interoperabilitat entre els agents dels sistemes TIC del sector sanitari. El treball de la línia inclou la recerca, el desenvolupament, la formació i el suport a hospitals i centres assistencials.

Terminologia
Vinculada a la promoció de l’ús d’estàndards semàntics per part dels diferents agents que actuen dins del Sistema Sanitari Català. Actualment la seva activitat està molt orientada a la difusió i al desplegament de la terminologia clínica SNOMED CT, desenvolupant eines per la seva aplicació als centres proveïdors i oferint formació i serveis de suport pel seu ús.

Homologació
Per tal d’assegurar el correcte intercanvi de la informació entre els diferents agents del Sistema Sanitari, s’estableixen determinats requeriments tècnics que les solucions software i els dispositius han de complir. La línia es centra en definir els processos d’homologació, en determinar aquests requeriments d’interoperabilitat i en l’avaluació del seu compliment.

Llegeix en català

Te damos la bienvenida al bloc del Centre de Competències d’Integració del Tecnocampus Mataró-Maresme. Este espacio tiene por objetivo difundir las actividades del grupo y proporcionar información sobre las herramientas, tecnologías y estándares relacionados con ellas.

El CCI centra su actividad en la aplicación de las TIC en el sector sanitario, proporcionando servicios a empresas, proveedores de servicios y administraciones, en un entorno internacional.

Actualmente el centro cuenta con las tres líneas de trabajo siguientes:

Entornos de Interoperabilidad
La interoperabilidad entre sistemas de información, aplicaciones, y dispositivos se facilita mucho utilitzando entornos de integración (frameworks) que proporcionen herramientas y servicios basados en el uso de estándares. Esta línea está conformada por proyectos de desarrollo y soporte a entornos de integración, orientados específicamente a la interoperabilidad entre los agentes de los sistemas TIC del sector sanitario. El trabajo de la línea incluye la investigación, el desarrollo, la formación y el soporte a hospitales y centros asistenciales.

Terminología
Vinculada a la promoción del uso de estándares semánticos por parte de los diferentes agentes que actuen dentro del Sistema Sanitario Catalán. Actualmente, su actividad está muy orientada a la difusión y al despliegue de la terminología clínica SNOMED CT, desarrollando herramientas para su aplicación a los centros proveedores y ofreciendo formación y servicios de soporte para su utilización.

Homologación
A fin de asegurar el correcto intercambio de información entre los diferentes agentes del Sistema Sanitario, se establecen determinados requerimientos técnicos a cumplir por parte de las soluciones software y de los dispositivos. La línea está centrada en definir los procesos de homologación, en determinar estos requerimientos de interoperabilidad y en la evaluación de su cumplimiento.

Jordi Ayza

Publicat per Jordi Ayza

Dr. Enginyer Industrial. He treballat al Institut de Cibernètica i al grup de Robòtica Intel•ligent i Sistemes de la Universitat Politècnica de Catalunya. A Tecnocampus vaig crear i consolidar el Cente de Competències d'Integració de Tecnocampus, promovent projectes de millora de la qualitat i l’eficàcia de l’atenció sanitària, o que proporcionin eines que ajudin al treball dels professionals de la salut, durant cinc anys. Actualment estic al departament de Mecatrònica de Tecnocampus treballant en Robòtica i Industria 4.0. Temes d'interès: Robòtica i Automatització i Integració de dispositius i aplicacions industrials.Millora de l'eficiència i la qualitat dels processos a partir de l'adquisició i integració de les dades de planta. Innovació i Tecnologia.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *