Laika

Laika és un software Open Source que analitza i informa sobre les capacitats d’interoperabilitat dels EHR (Electronic Health Record). Això inclou les proves per a la certificació de productes de software i xarxes d’EHR.
Per donar suport a les proves d’interoperabilitat de dades EHR, Laika està dissenyat per a comprovar l’entrada i sortida de dades EHR contra els estàndards i criteris establerts per la Comissió de Certificació de Tecnologia d’Informació en Salut (CCHIT). Laika és utilitzat per CCHIT per a dur a terme part de la inspecció de certificació d’interoperabilitat de la HCE (Historia clínica electrònica).
La característica principal de Laika és que et permet validar documents clínics CDA C32 (Clinical Document Architecture del tipus C32) importats, contra les plantilles que es tinguin creades a la aplicació. Per contra però, té l’inconvenient de que la versió per Windows només treballa amb un tipus de document CDA concret, el C32, que es basa en les restriccions aplicades pel HITSP (Healthcare Information Technology Standards Panel).
L’altre principal funció interessant, és que et permet crear una plantilla de documents clínics (CDA C32) desde zero, omplint i modificant totes les dades que es creguin necessàries, per a posteriorment generar l’arxiu CDA C32 estructurat i amb la codificació pertinent. Pel que fa la codificació dels elements que es vagin afegint al CDA de tipus C32 que es vagi creant, Laika té la capacitat de codificar els mateixos entre d’altres en SNOMED CT.

Funcionalitats
A la interfície principal de Laika podem trobar bàsicament dos apartats: Dashboard i Library.
A Library podem trobar varis exemples de plantilles de pacients de CDA ja creades.

Amb el botó “Create Random Template” podem crear una nova plantilla de pacient amb dades aleatòries. En canvi, si premem el botó “Create Named Template” podem crear nosaltres la plantilla des de zero.
Tornant a l’apartat Library, a la columna de la dreta tenim les opcions “edit, delete i assign”. Edit ens permet editar la plantilla, delete eliminar-la, i assign ens permet realitzar dues funcions principals:
– Display and File
– Generate and Format

Aquestes dues funcions ens permetran treballar amb la plantilla a l’apartat Dashboard.

Display and File
Aquesta funció ens permetrà visualitzar la plantilla en el format CDA.
Al seleccionar Display and File ens sortiran una sèrie d’accions a la columna de la dreta, dintre de l’apartat Dashboard.
Destaquen principalment les opcions “xml” i “cheklist”.
Si seleccionem “xml” ens mostrarà la plantilla en un CDA estructurat, amb totes les dades que hi hem inclòs.

Si fos necessari, podríem guardar aquest arxiu per tenir el CDA al nostre ordinador.
Si enlloc de l’acció “xml” seleccionem l’acció “checklist”, el que farà és mostrar-nos el CDA fent servir una fulla d’estils.

Generate and Format
Aquesta funció ens permet validar un CDA que importem contra la plantilla que hàgim creat.
Al Dashboard, a la columna de la dreta, enlloc de les opcions xml i chekclist que teníem abans, ara tenim l’opció “execute”, que ens permet carregar el nostre CDA i validar-lo contra la plantilla.
Un cop seleccionat, al prémer el botó “Attach” valida que el fitxer que hem seleccionat tingui la mateixa estructura que la plantilla CDA que hem generat. Si no ha passat la validació, mostrarà els errors i warnings que s’han generat.
Aquests errors es podran visualitzar prement l’opció “inspect”.

A la seva pàgina web, http://laika.sourceforge.net/ , es pot descarregar l’última versió del programa.
És necessari tenir instal·lat el JRE de Java i també l’Apache Tomcat per poder utilitzar Laika. Si no tenim instal·lat l’Apache Tomcat el podem descarregar de la pàgina web oficial: http://tomcat.apache.org/download-60.cgi

David Rodríguez

Publicat per David Rodríguez

Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió, pertanyent al CCI desenvolupant eines per a la digitalizació d'imatge mèdica en especialitat electrocardiograma i treballant en la línea d'Entorns d'Interoperabilitat entre sistemes d'informació.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *