Congrés AppsONhealth 2012 a Barcelona

Leer en castellano

El CCI va assistir ahir al appsONhealth, un congrés que es va celebrar a l’hospital Sant Joan de Deu, en relació a les aplicacions mòbils orientades a la salut. L’objectiu de la jornada era, d’una banda, transmetre el coneixement d’experts en el món de les empreses que treballen amb aplicacions mòbils en general, i d’altra banda, obtenir també el feedback de les necessitats del personal sanitari, per veure com ambdós àmbits es podien unir per cobrir les necessitats tecnològiques del sector.

El congrés el va iniciar Chia Hwu @chiah, de l’empresa Qubop, que va fer un repàs de l’estat del sector, en quant a aplicacions sanitàries i en quant a les plataformes utilitzades, en el que va deixar remarcat que Apple era el producte més utilitzat, i en el que també va fer una diferenciació entre els avantatges de les aplicacions web (aplicacions per navegador, en HTML5 actualment), i les apps normals (app). Dan Phillips, de l’empresa SandBox, va parlar sobre les oportunitats actuals del sector de la sanitat, i va fer una presentació sobre la seva aplicació Healthbox. Lekshmy Parameswaran, de l’empresa Fuelfor, va presentar un tema molt important, que és el contacte amb l’entorn sanitari alhora de desenvolupar aplicacions o resoldre necessitats. Tenen un projecte en el qual han recorregut diversos hospitals, veient com es desenvolupen totes les tasques, i intentant millorar tots els processos que s’hi duen a terme.

A part dels ponents principals, entre mig es van desenvolupar una sèrie de xerrades en taula rodona, en les quals experts del sector d’empreses com Telefònica o Inuovo, professionals de la sanitat, així com els mateixos ponents. Les xerrades van tractar sobre les necessitats dels hospitals i pacients (en la qual una doctora va explicar problemes que tenien alhora de realitzar alguns processos, i les situacions amb les que es trobaven), també sobre les 10 maneres de potenciar una aplicació pròpia (en la qual els experts van comentar els punts forts com el tipus de finançament, les necessitats de l’usuari, la integració de les dades…) i finalment una xerrada centrada exclusivament en com obtenir diners d’una aplicació mòbil (en la que es van plantejar diversos plans de negoci, com ara l’appstore, la publicitat (banners, anuncis…) i també el model trial/premium).

Un cop finalitzats tots aquests actes, es va celebrar l’AppCircus, un concurs que es fa a diversos països, on aquí es van presentar 11 aplicacions, les quals van ser:

 • Universal Doctor: Un traductor de frases exclusives de sanitat, per quan vas a un altre país i et fa mal alguna cosa, poder-ho comunicar sense problemes.
 • Tweri: Geolocalització de pacients que tenen alzheimer.
 • iDoc24: Telemedicina en mòbil, per poder enviar consultes de dermatologia.
 • Ablah: Relació d’objectes mitjançant fotografia amb un text, per poder-les reproduir amb sons, per persones que no poden parlar.
 • VitaDock: Gestor de dades biomèdiques amb dispositius externs adaptats al iPhone.
 • InShape Moms (Finalista): Guia/suport d’embarassades per mòbil, amb xarxa social i videos per fer exercicis.
 • WithBaby: Monitor per a bebès, amb una càmara externa de visió nocturna, i configurable amb colors i música.
 • Social Diabetes: Planificador de diabetis, amb comunitat social.
 • Helptalk: Comunicació per persones minusvàlides.
 • iPVoidingDiary: Registre de les orines, per incontinència.
 • doctordoctor: PHR per mòbil.

Després de tot això, es va anunciar el guanyador (InShape Moms) al qual se li va entregar el premi d’anar a la final a presentar la seva aplicació.

La conclusió de la jornada per part nostra, ha sigut que el món de la salut té molts fronts oberts en quan a negoci, desenvolupament, i resolució de necessitats, i les aplicacions per mòbil en aquest àmbit, són un front molt important a tenir en compte, ja que d’una banda estenen més àmpliament el negoci de les apps, i d’altra banda entren amb força dins el món sanitari, ajudant al personal sanitari i als pacients, en el seu dia a dia.

Llegir en català

El CCI asistió ayer al appsONhealth, un congreso que se celebró al hospital Sant Joan de Deu, en relación a las aplicaciones móviles orientadas a la salud. El objetivo de la jornada era, por una parte, transmitir el conocimiento de expertos en el mundo de las empresas que trabajan con aplicaciones móviles en general, y por otra parte, obtener también el feedback de las necesidades del personal sanitario, para ver como los dos ámbitos se podían unir para cubrir las necesidades tecnológicas del sector.

El congreso lo inició Chia Hwu @chiah, de la empresa Qubop, que hizo un repaso del estado del sector, en cuanto a las aplicaciones sanitarias y en cuanto a las plataformas utilitzadas, en el que remarcó que Apple era el producto más utilizado, y en el que también hizo una diferenciación entre las ventajas de les aplicaciones web (aplicaciones para navegador, en HTML5 actualmente), y las apps normales (app). Dan Phillips, de la empresa SandBox, habló sobre las oportunidades actuales del sector de la sanidad, y hizo una presentación sobre su aplicación Healthbox. Lekshmy Parameswaran, de la empresa Fuelfor, presentó un tema muy importante, que es el contacto con el entorno sanitario, cuando se han de desarrollar aplicaciones o resolver necesidades. Tienen un proyecto en el qual han recorrido diferentes hospitales, viendo como se desarrollan todas las tareas, intentando mejorar todos los procesos que se llevan a cabo.

A parte de los ponentes principales, entre medio se desarrollaron una serie de debates en una mesa redonda, en los cuáles expertos del sector de empresas como Telefònica o Inuovo, profesionales de la sanidad, así como los mismos ponentes. Los debates trataron sobre las necesidades de los hospitales y pacientes (en las cuáles una doctora explicó los problemas que tenían cuando realizaban algunos procesos, y las situaciones con las que se encontraban), también sobre las 10 formas de potenciar una aplicación propia (en la cual los expertos comentaron los puntos fuertes como el tipo de financiamiento, las necesidades del usuario, la integración de los datos…) y finalmente un debate centrado exclusivamente en como obtener beneficios de una aplicación móvil (en la que se plantearon diferentes planes de negocio, com el l’appstore, la publicidad (banners, anuncios…) y también el modelo trial/premium).

Una vez finalizados todos éstos actos, se celebró el AppCircus, un concurso que se hace a diferentes países, donde aquí se presentaron 11 aplicaciones, las cuales fueron:

 • Universal Doctor: Un traductor de frases exclusivas de sanidad, para cuando vas a otro país y te encuentras mal, poder comunicarlo sin problemas.
 • Tweri: Geolocalización de pacientes que tienen alzheimer.
 • iDoc24: Telemedicina en móvil, para poder enviar consultas de dermatología.
 • Ablah: Relación de objetos mediante fotografía con texto, para poderlas reproducir con sonidos, para personas que no pueden hablar.
 • VitaDock: Gestor de datos biomédicos con dispositivos externos adaptados al iPhone.
 • InShape Moms (Finalista): Guia/soporte de gestantes para móvil, con red social y vídeos para hacer ejercicios.
 • WithBaby: Monitor para bebés, con una cámara externa de visión nocturna, configurable con colores y música.
 • Social Diabetes: Planificador de diabetis, con comunidad social.
 • Helptalk: Comunicación para personas minusválidas.
 • iPVoidingDiary: Registro del orín, para la incontinencia.
 • doctordoctor: PHR para móvil.

Después de todo esto, se anunció el ganador (InShape Moms) al que se le entregó el premio de ir a la final a presentar su aplicación.

La conclusión de la jornada por nuestra parte, ha sido que el mundo de la salud tiene muchos frentes abiertos en cuanto a negocio, desarrollo, y resolución de necesidades, y las aplicaciones para móvil en éste ámbito, són un frente muy importante a tener en cuenta, ya que por una parte ayudan a difundir el negocio de las apps, i por otra parte entran con fuerza dentro del mundo sanitario, ayudando al personal sanitario y a los pacientes, en su dia a dia.

Matias Lizana

Publicat per Matias Lizana

Enginyer Superior en Informàtica, treballo al CCI a la línia d’entorns d’interoperabilitat. Certificat en CDA R2, especialitzat en treballar amb plataformes d’integració i interessat per les noves tecnologies, que promouen l’eficiència en els sistemes d’informació

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *