La rendibilitat de les eines TIC aplicades al Sistema Sanitari

Leer en castellano 

Que cal utilitzar les TIC en el sistema sanitari és quelcom que ningú gosa discutir. Majoritàriament es considera que els sistemes d’informació d’un centre assistencial permeten una major agilitat, així com una millor difusió i disponibilitat de la informació. A més, la informatització de les dades facilita l’aplicació d’eines d’anàlisi i avaluació de la gestió.
Ara bé, tots els venedors saben el que costa convèncer a un gerent per a que autoritzi una compra d’eines i solucions TIC. El gerent pot quantificar, amb una certa facilitat, els costos associats a una inversió determinada, però li resulta més difícil avaluar el retorn d’aquesta inversió i, un cop feta la inversió, fer el seguiment quantitatiu d’aquest retorn per avaluar la seva efectivitat.
Son conceptes de moda la integració de sistemes i dispositius i la interoperabilitat, entre d’altres, però no resulta fàcil identificar clarament i quantificar els beneficis d’una determinada millora de la interoperabilitat.
Encara que nosaltres estem convençuts de la necessitat i dels beneficis de la interoperabilitat, entenem la necessitat de saber identificar i quantificar els beneficis que proporciona.
Per altra banda, moltes vegades, una inversió en TIC en un centre, per exemple, no aporta els beneficis esperats degut a que, malgrat disposar de noves eines, els processos no s’han modificat de manera significativa. És una evidència que per obtenir to el benefici possible d’una automatització, o d’unes eines que milloren la interoperabilitat, és necessari fer una revisió dels processos relacionats amb l’ús d’aquestes eines i modificar-los. És el que coneixem com a re-enginyeria.
Per tan, com a Centre de Competències d’Integració volem cridar l’atenció en aquests dos aspectes: re-enginyeria i identificació i quantificació de beneficis, associats a la interoperabilitat.
A partir d’ara, en aquest mateix bloc trobareu un nou conjunt d’articles i informacions associades a paraules clau com: re-enginyeria, optimització de processos, Lean healthcare i d’altres. A vegades farem difusió de tècniques i d’experiències orientades a millorar l’eficiència en els centres i en el sistema de salut, d’altres us explicarem que fem nosaltres en aquest camp.
Fins aviat,

Jordi Ayza

Llegir en català

Que es necesario utilizar las TIC en el sistema sanitario es algo que nadie osa discutir. Mayoritariamente se considera que los sistemas de información de un centro asistencial proporcionan una mayor agilidad, así como una mejor difusión y disponibilidad de la información. Además, la informatización de los datos facilita la aplicación de herramientas de análisis y evaluación de la gestión.
Ahora bien, todos los vendedores saben lo que cuesta convencer a un gerente para que autorice una compra de herramientas y soluciones TIC. El gerente puede cuantificar, con cierta facilidad, los costes asociados a una inversión determinada, pero le resulta más difícil evaluar el retorno de esta inversión y, una vez hecha la inversión, hacer el seguimiento cuantitativo de este retorno para valorar su efectividad.
Son conceptos de moda la integración de sistemas y dispositivos y la interoperabilidad, entre otros, pero no resulta fácil identificar claramente y cuantificar los beneficios de una determinada mejora de la interoperabilidad.
Aunque nosotros estamos convencidos de la necesidad y los beneficios de la interoperabilidad, entendemos la necesidad de saber identificar y cuantificar los beneficios que proporciona.
Por otro lado, muchas veces, una inversión en TIC en un centro, por ejemplo, no aporta los beneficios esperados debido a que, a pesar de disponer de nuevas herramientas, los procesos no se han modificado de manera significativa. Es una evidencia que para obtener todo el beneficio posible de una automatización, o de unas herramientas que mejoran la interoperabilidad, es necesario hacer una revisión de los procesos relacionados con el uso de estas herramientas y modificarlos. Es lo que conocemos como re-ingeniería.
Por tanto, como Centro de Competencias de Integración queremos llamar la atención sobre estos dos aspectos: reingeniería e identificación y cuantificación de beneficios, asociados a la interoperabilidad.
A partir de ahora, en este mismo blog encontraréis un nuevo conjunto de artículos e informaciones asociadas a palabras clave como: reingeniería, optimización de procesos, Lean healthcare y otros. A veces haremos difusión de técnicas y de experiencias orientadas a mejorar la eficiencia en los centros y en el sistema de salud, de otros os explicaremos que hacemos nosotros en este campo.
Hasta pronto,

Jordi Ayza

Jordi Ayza

Publicat per Jordi Ayza

Dr. Enginyer Industrial. He treballat al Institut de Cibernètica i al grup de Robòtica Intel•ligent i Sistemes de la Universitat Politècnica de Catalunya. A Tecnocampus vaig crear i consolidar el Cente de Competències d'Integració de Tecnocampus, promovent projectes de millora de la qualitat i l’eficàcia de l’atenció sanitària, o que proporcionin eines que ajudin al treball dels professionals de la salut, durant cinc anys. Actualment estic al departament de Mecatrònica de Tecnocampus treballant en Robòtica i Industria 4.0. Temes d'interès: Robòtica i Automatització i Integració de dispositius i aplicacions industrials.Millora de l'eficiència i la qualitat dels processos a partir de l'adquisició i integració de les dades de planta. Innovació i Tecnologia.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *