Plataforma eyeOS per entorns mèdics

Leer en castellano

El passat dia 25 d’Octubre el CCI va ser convidat a la presentació de la plataforma col·laborativa virtual per a entorns mèdics, fruit d’una col·laboració entre eyeOS i Néxica, que ens mostra una solució basada en cloud que és capaç d’adaptar-se a les constants evolucions dels sistemes de informació dels centres mèdics i de naturalesa heterogènia, fent us dels estàndards de comunicació sanitària com HL7, i garantint així la integració amb els sistemes de informació sanitaris existents.

Néxica és una empresa que proporciona serveis de gestió TIC, experta en Cloud Computing i allotjament d’aplicacions crítiques, i per altra banda, eyeOS són els qui van inventar l’escriptori web fa uns 6 anys i que actualment són el líder mundial del sector de l’escriptori en el núvol. De la col·laboració entre ambdues neix “nexeye”.

Néxica és la responsable de les infraestructures, i eyeOS és la responsable de l’aplicació. La primera, gràcies a la seva alta disponibilitat, rendiment i flexibilitat, i la segona, gràcies als seus coneixements en estàndards, tecnologies i a les eines de diagnòstic, poden garantir al client seguretat, usabilitat, escalabilitat i facilitat en la integració, entre d’altres avantatges.

Durant la presentació, la qual va tenir lloc a les instal·lacions de Néxica, tant representants d’aquesta com de eyeOS, ens van explicar quins son els actuals reptes que poden existir per a un entorn sanitari, quina és la problemàtica i quins són els riscos habituals.

Seguidament ens van explicar la solució basada en cloud que proposen. Al ser un escriptori virtual al qual s’accedeix via web, permet un avantatge tan important com és la mobilitat. És a dir, el client es podrà connectar a la plataforma des de qualsevol dispositiu (PC, portàtil, tablet, smartphone, etc) i accedir al seu perfil, el qual estarà sempre sincronitzat, permetent treballar sempre de la mateixa manera.

Han escollit el Cloud perquè permeten desplegar solucions molt elàstiques, flexibles, i amb facilitat d’adaptació a baix cost en quant a possibles canvis en el futur.

EyeOS, al aplicar-se en entorns mèdics, permet:

  • Per una banda, en un nivell intern, poder tenir en tota la xarxa de l’entorn mèdic eines típiques que provenen de l’entorn web 2.0 (com per exemple un equivalent del dropbox) tot corrent en unes infraestructures segures i que compleixen amb els estàndards.
  • I per altra banda, en quant a la part externa, permet aconseguir el punt de fidelització o satisfacció del client oferint les noves tecnologies com per exemple demanar cites, demanar accés a uns informes, accedir informació sobre el personal, etc.

Segons el perfil amb que s’accedeixi a la plataforma, l’usuari es trobarà amb un entorn o un altre completament diferent, i tot integrat en una mateixa plataforma.

Pel que vam poder veure en la demo, la interfície de l’escriptori virtual es una interfície senzilla, sense que sigui necessari cap tipus de formació, ja que en el fons, s’assembla molt als típics escriptoris de Windows o d’altres sistemes operatius.

Finalment ens van oferir la possibilitat de visitar el datacenter de Nèxica.

Llegir en català

El pasado día 25 de Octubre el CCI fue invitado a la presentación de la plataforma colaborativa virtual para entornos médicos, fruto de una colaboración entre eyeOS y Néxica, que nos muestra una solución basada en cloud que es capaz de adaptarse a las constantes evoluciones de los sistemas de información de los centros médicos y de naturaleza heterogénea, haciendo uso de los estándares de comunicación sanitaria como HL7, y garantizando así la integración con los sistemas de información sanitarios existentes.

Néxica es una empresa que proporciona servicios de gestión TIC, experta en Cloud Computing y alojamiento de aplicaciones críticas, y por otro lado, eyeOS son quienes inventaron el escritorio web hace unos 6 años y que actualmente son el líder mundial del sector del escritorio en la nube. De la colaboración entre ambas nace “nexeye”.

Néxica es la responsable de las infraestructuras, y eyeOS es la responsable de la aplicación. La primera, gracias a su alta disponibilidad, rendimiento y flexibilidad, y la segunda, gracias a sus conocimientos en estándares, tecnologías y a las herramientas de diagnóstico, pueden garantizar al cliente seguridad, usabilidad, escalabilidad y facilidad en la integración, entre otras ventajas.

Durante la presentación, la cual tuvo lugar en las instalaciones de Néxica, tanto representantes de ésta cómo de eyeOS, nos explicaron cuáles son los actuales retos que pueden existir para un entorno sanitario, cuál es la problemática y cuáles son los riesgos habituales.

Seguidamente nos explicaron la solución basada en cloud que proponen. Al ser un escritorio virtual al cual se accede vía web, permite una ventaja tan importante cómo es la movilidad. Es decir, el cliente se podrá conectar a la plataforma desde cualquier dispositivo (PC, portátil, tablet, smartphone, etc) y acceder a su perfil, el cual estará siempre sincronizado, permitiendo trabajar siempre del mismo modo.

Han escogido el Cloud porque permiten desplegar soluciones muy elásticas, flexibles, y con facilidad de adaptación a bajo coste en cuanto a posibles cambios en el futuro.

EyeOS, al aplicarse en entornos médicos, permite:

  • Por un lado, en un nivel interno, poder tener en toda la red del entorno médico herramientas típicas que provienen del entorno web 2.0 (cómo por ejemplo un equivalente del Dropbox) corriendo en unas infraestructuras seguras y que cumplen con los estándares.
  • Y por otro lado, en cuanto a la parte externa, permite conseguir el punto de fidelización o satisfacción del cliente ofreciendo las nuevas tecnologías como por ejemplo pedir citas, pedir acceso a unos informes, acceder información sobre el personal, etc.

Según el perfil con que se acceda a la plataforma, el usuario se encontrará con un entorno u otro completamente diferente, y todo integrado en una misma plataforma.

Por lo que pudimos ver en la demo, la interfaz del escritorio virtual es una interfaz sencilla, sin que sea necesario ningún tipo de formación, puesto que en el fondo, se asemeja mucho a los típicos escritorios de Windows u otros sistemas operativos.

Finalmente nos ofrecieron la posibilidad de visitar el datacenter de Nèxica.

David Rodríguez

Publicat per David Rodríguez

Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió, pertanyent al CCI desenvolupant eines per a la digitalizació d'imatge mèdica en especialitat electrocardiograma i treballant en la línea d'Entorns d'Interoperabilitat entre sistemes d'informació.

Una resposta per Plataforma eyeOS per entorns mèdics

  1. El objetivo de la herramienta es facilitar la comunicación médico-paciente y medico-medico. ¡Por fin dejaremos de tener papeles ininteligibles con letra… de médico!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *