Participació als grups de treball del CTN 139 d’AENOR

Leer en castellano

El passat 21 de gener l’OFSTI (Oficina d’Estàndards i Interoperabilitat) va participar en la sessió de treball del grup d’Interoperabilitat Organitzativa del CTN (Comitè Tècnic de Normalització) 139 d’AENOR (Associació Espanyola de Normalització) en representació de Catalunya. La trobada va tenir lloc a l’Instituto de Salud Carlos III de Madrid. L’objectiu de la reunió fou establir un grup de treball i definir un pla d’acció per conèixer en detall i revisar la norma ISO/DIS (International Organization for Standardization/Draft International Standard) 13940, que actualment es troba en estat d’esborrany. Aquesta norma té la finalitat de definir els conceptes necessaris per assolir la continuïtat assistencial en relació amb els processos i fluxos d’atenció sanitària.

El calendari de treball establert permetrà revisar la norma per parts, a través de casos d’ús concrets i des de diferents punts de vista. L’estudi es realitzarà fins a l’abril, ja que al maig es produirà la votació per tal que la norma esdevingui oficial i deixi de ser un esborrany.

El mateix dia 21 a la tarda va tenir lloc la sessió de treball del grup de Plataformes de Telesalut i Teleassistència del CTN 139 d’AENOR, en la qual també vam participar. A la reunió es van començar a definir les línies d’actuació per treballar en una taxonomia que permeti classificar plataformes de telesalut i teleassistència. El document resultant estarà orientat a proporcionar una sèrie d’indicadors, objectius i mesurables, que permetin conèixer les característiques d’aquesta mena de solucions a diferents nivells. La taxonomia també permetrà establir criteris d’acompliment en processos d’acreditació o d’homologació.

Llegir en català

El pasado 21 de enero la OFSTI (Oficina d’Estàndards i Interoperabilitat) participó en la sesión de Trabajo del grupo de Interoperabilidad Organizativa del CNT 139 de AENOR (Asociación Española de Normalización) en representación de Catalunya. La reunión tuvo lugar en el l’Instituto de Salud Carlos III de Madrid. El objetivo de la sesión fue establecer un grupo de trabajo y definir un plan de acción para conocer en detalle y revisar la norma ISO/DIS (International Organization for Standardization/Draft International Standard) 13940, que actualmente se encuentra en estado de borrador. Esta norma tiene la finalidad de definir los conceptos necesarios para para alcanzar la continuidad asistencial en relación con los procesos y flujos de atención sanitaria.

El calendario de trabajo establecido permitirá revisar la norma por partes, a través de casos de uso y des de diferentes puntos de vista. El estudio se realizará hasta abril, ya que en mayo se producirá la votación para que la norma sea oficial y deje de ser un borrador.

El mismo día 21 por la tarde también tuvo lugar la sesión de trabajo del grupo de Plataformas de Telesalud y Teleasistencia del CTN 139 de AENOR, en la cual también participamos. En la reunión se empezaron a definir las líneas de actuación para trabajar en una taxonomía que permita clasificar plataformas de telesalud y teleasistencia. El documento resultante estará orientado a proporcionar una serie de indicadores, objetivos y de posible medida, que permitan conocer las características de este tipo de soluciones a distintos niveles. La taxonomía también permitirá establecer criterios de cumplimiento para procesos de acreditación u homologación.

Ariadna Rius

Publicat per Ariadna Rius

Enginyera Tècnica en Informàtica de Gestió, Màster en Enginyeria Informàtica i actualment cursant un Màster en Intel·ligència Artificial Avançada. Treballo al CCI com a responsable de la línia de Terminologia, el meu marc de treball és la interoperabilitat semàntica i estic especialitzada en SNOMED CT i els serveis terminològics.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *