Anàlisis Mirth Connect VERSIÓ 2.2.1 vs. VERSIÓ 3.0.0 Beta 2 (II)

Leer en castellano

Des del CCI estem analitzant les diferencies entre la versió 2.2.1 i la 3.0 de Mirth Connect, la setmana passada varem fer la primera part del post, avui acabarem d’analitzar la resta de finestres i aspectes a destacar restants.

Anàlisis de millores/modificacions a l’editar Settings:
Per fer i restaurar un Backup (copia de seguretat) ara es fa des de la barra lateral esquerra, a més han aparegut tres noves pestanyes amb noves opcions.


En aquestes pestanyes es pot configurar alguns aspectes destacables. La primera pestanya (server) es divideix en dos parts (Configuration i Email) en la qual es poden configurar paràmetres com per exemple esborrar el global map al fer redeploy, decidir la comprovació d’actualitzacions o triar la URL des d’on es faran aquestes. A la part de sota es poden configurar paràmetres de connexió amb una adreça de correu electrònic. La segona pestanya (Administrator) permet configurar una secció de preferències entre les quals és pot decidir l’intèrval de temps que ha de transcórrer per actualitzar el Dashboard, la mida de la pàgina de l’explorador dels missatges entre altres paràmetres a destacar. La tercera pestanya (Message Pruner) permet planificar o programar l’esborrament dels missatges així com altres aspectes relacionats amb l’arxivament d’aquests.

A la següent imatge es poden veure el contingut de cadascuna de les noves pestanyes de Settings:


Anàlisis de millores/modificacions a la pestanya Alerts:
Totes les funcionalitats referents a la creació, edició i la importació d’Alertes no es veuen alterades i funciona de la mateixa manera que amb la versió anterior.

Anàlisis de millores/modificacions a la pestanya Events:
El seu contingut no difereix gaire del que ja tenia la versió anterior.


Anàlisis de millores/modificacions a la pestanya Extensions:
A la versió anterior aquesta pestanya s’anomenava “Plugins”, a la nova versió aquesta pestanya incorpora a més els connectors així com els plugins instal.lats, i a més a la part inferior s’adjunta una barra amb botons per indicar la ruta del connector o plugins per fer la instal.lació en cas de voler-ne afegir manualment.


Modificació a la finestra per enviar missatges:
La finestra per enviar missatges a través d’una caixa de text s’ha vist millorada al poder triar les diferents destinacions que es vulgui, així es pot tenir més opcions per fer les proves i verificacions pertinents entre els canals que es desitgi provar.

Fins aquí el post d’anàlisis comparatiu de les versions Mirth connect 2.2.1 i 3.0!

Llegir en català

Desde el CCI estamos analizando las diferencias entre la versión 2.2.1 y la 3.0 de Mirth Connect, la semana pasada hicimos la primera parte del post, hoy acabaremos de analizar el resto de ventanas y aspectos a destacar restantes.

Anàlisis de mejoras/modificaciones al editar Settings:
Para hacer y restaurar Copias de Seguridad (Backups) ahora se hacen desde la barra lateral izquierda, además han aparecido tres nuevas pestañas con nuevas opciones.

En estas pestañas se pueden configurar algunos aspectos destacables. La primera pestaña (server) se divide en dos partes (Configuration y Email) en la cual se pueden configurar parámetros como por ejemplo borrar el global map al hacer redeploy, decidir la comprobación de actualizaciones o elegir la URL desde donde se harán estas. A la parte de debajo se pueden configurar parámetros de conexión con una dirección de correo electrónico. La segunda pestaña (Administrator) permite configurar una sección de preferencias entre las cuales se puede decidir el intervalo de tiempo que tiene que transcurrir para actualizar el Dashboard, la medida de la página del explorador de los mensajes entre otros parámetros a destacar. La tercera pestaña (Message Pruner) permite planificar o programar el borrado de los mensajes así como otros aspectos relacionados con el archivamiento de estos.

En la siguiente imagen se puede ver el contenido de cada una de las nuevas pestañas de Settings:

Anàlisis de mejoras/modificaciones en la pestaña Alerts:
Todas las funcionalidades referentes a la creación, edición y la importación de Alertas no se ven alteradas y funcionan del mismo modo que con la versión anterior.

Anàlisis de mejoras/modificaciones en la pestaña Events:
Su contenido no difiere mucho del que ya tenía la versión anterior.

Anàlisis de mejoras/modificaciones en la pestaña Extensions:
En la versión anterior esta pestaña se denominaba “Plugins”, en esta nueva versión esta pestaña incorpora además los conectores así como los plugins instalados, y además en la parte inferior se adjunta una barra con botones para indicar la ruta del conector o plugins para hacer la instalación en caso de querer añadirlos manualmente.

Modificación en la ventana para mandar mensajes:
La ventana para enviar mensajes a través de una caja de texto se ha visto mejorada al poder elegir los diferentes destinos que se quiera, así se puede tener más opciones para hacer las pruebas y verificaciones pertinentes entre los canales que se desee probar.

Hasta aqui el post de anàlisis comparativo de las versiones Mirth connect 2.2.1 i 3.0!

Nestor González Vila

Publicat per Nestor González Vila

Estudiant Grau en Enginyeria Informàtica, treballo al CCI-TCM actualment en la línia d’entorns d’interoperabilitat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *