Estadístiques bloc 2013

Leer en castellano

Amb l’objectiu d’analitzar l’activitat del bloc del CCI durant el 2013, i comparar-la amb la del 2012, s’ha consultat Google Analytics i s’han resumit les dades més significatives en aquesta entrada:

Al llarg del 2013 el Centre de Competències d’Integració ha publicat 28 posts obtenint una mitjana de 2,5 posts mensuals. Aquest nombre ha disminuït lleugerament respecte l’any anterior, en què es van publicar 3 posts al mes de mitjana, però es segueix conservant la periodicitat quasi setmanal.

A la temàtica de les entrades ha predominat l’explicació de participacions del centre a diferents jornades, congressos i tallers però també s’han realitzat publicacions sobre estàndards, eines i tecnologies en l’àmbit dels entorns d’integració i de la terminologia.

D’entre els indicadors d’activitat analitzats es destaca el temps mitjà d’estada dels lectors al bloc, el qual volta els 3 minuts i mig, així com el total de visites rebudes: 2073 que es corresponen amb el 19% del total de visites als blocs del Tecnocampus. Els rebots que ha tingut el bloc han estat d’un 2%, aquesta dada indica el nombre de visitants que han abandonat el bloc des de la mateixa pàgina d’entrada i l’objectiu és reduir-la al màxim.

La taula següent resumeix les dades destacades comparant-les amb les de l’any anterior:

2012 2013
Nombre de publicacions 33 28
Visites totals 2018 2073
% de visites al bloc del CCI respecte les totals als blocs del TCM 22% 19%
Durada mitjana visita 4:36 3:35
Taxa de rebot 3% 2%

Com es pot observar, s’han publicat menys entrades al bloc i el temps d’estada ha disminuït però ha augmentat el nombre de visites i s’ha minimitzat la taxa de rebot.

Aquest 2014 seguirem treballant per oferir continguts útils; en aquest sentit us animem a escriure comentaris suggerint temes d’interès i/o amb observacions sobre les entrades actuals.

Gràcies a tots per llegir-nos i recordar-vos que podeu seguir l’activitat del grup també a Twitter (@CCI_TCM) i Facebook (Centre de Competències d’integració).

Llegir en català

Con el objetivo de analizar la actividad del blog del CCI durante el 2013, y compararla con la del 2012, se ha consultado Google Analytics y se han resumido los datos más significativos en esta entrada:

A lo largo de 2013 el Centro de Competencias de Integración ha publicado 28 posts obteniendo una media de 2,5 post mensuales. Este número ha disminuido ligeramente respecto el año anterior, en qué se publicaron 3 posts al mes de media, pero se sigue manteniendo la periodicidad casi semanal.

En la temática de las entradas ha predominado la explicación de participaciones del centro en diferentes jornadas, congresos y talleres pero también se han realizado publicaciones sobre estándares, herramientas y tecnologías del ámbito de los entornos de integración y de la terminología.

Dentro los indicadores de actividad analizados se destaca el tiempo medio de estada de los lectores en el bloc, el cual ronda los 3 minutos y medio, así como el total de visitas recibidas: 2073 que se corresponden con el 19% del total de visitas a los blogs del Tecnocampus. Los rebotes que ha tenido el blog han sido de un 2%, este dato indica el número de visitantes que han abandonado el blog desde la página de entrada y el objetivo es reducirlo al máximo.

La siguiente tabla resume los datos destacados comparándolos con los del año anterior:

2012 2013
Número de publicaciones 33 28
Visitas totales 2018 2073
% de visitas al bloc del CCI respecto las totales a los blocs del TCM 22% 19%
Durada media de visita 4:36 3:35
Tasa de rebote 3% 2%

Como se puede observar, se han publicado menos entradas en el blog y el tiempo de estada ha disminuido pero ha aumentado el número de visitas y se ha minimizado la tasa de rebotes.

Este 2014 seguiremos trabajando para ofrecer contenidos útiles; en este sentido os animamos a escribir comentarios sugiriendo temas de interés y/o con observaciones sobre las entradas actuales.

Gracias a todos por leernos y recordaros que podéis seguir la actividad del grupo también en Twitter (@CCI_TCM) y Facebook (Centre de Competències d’integració).

This post is only available in Catalan and Spanish:
Llegir en català (Read it in Catalan)
Leer en castellano (Read it in Spanish)
Albert Graupera

Publicat per Albert Graupera

Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió, treballo al CCI-TCM en la línea de terminologia clínica, concretament amb SNOMED CT.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *