Experiències SNOMED CT

Leer en castellano
Read It in English

Experiències SNOMED CT

Aquest espai està adreçat a compartir experiències d’adopció i ús de SNOMED CT per part dels centres proveïdors i d’altres organitzacions de l’àmbit de la salut:

Al següent enllaç també pots consultar l’espai d’experiències internacionals de l’IHSTDO:SNOMED CT In Action.

Llegir en català
Read It in English

Experiencias SNOMED CT

Este espacio está dirigido a compartir experiencias de adopción y uso de SNOMED CT por parte de los centros proveedores y de otras organizaciones del ámbito de la salud:

En el siguiente enlace también puedes consultar el espacio de experiencias internacionales de IHTSDO:SNOMED CT In Action.

Llegir en català
Leer en castellano

SNOMED CT Experiences

In this space we share experiences of adoption and use of SNOMED CT by healthcare providers and other healthcare organizations:

In the following link you can also visit the website of international experiences of IHTSDO:SNOMED CT In Action.