Experiències SNOMED CT

by Ariadna Rius | juny 12, 2014 11:55 am

Leer en castellano[1]
Read It in English[2]

Experiències SNOMED CT

Aquest espai està adreçat a compartir experiències d’adopció i ús de SNOMED CT per part dels centres proveïdors i d’altres organitzacions de l’àmbit de la salut:

Al següent enllaç també pots consultar l’espai d’experiències internacionals de l’IHSTDO:SNOMED CT In Action[6].

Llegir en català[7]
Read It in English[2]

Experiencias SNOMED CT

Este espacio está dirigido a compartir experiencias de adopción y uso de SNOMED CT por parte de los centros proveedores y de otras organizaciones del ámbito de la salud:

En el siguiente enlace también puedes consultar el espacio de experiencias internacionales de IHTSDO:SNOMED CT In Action[6].

Llegir en català[7]
Leer en castellano[1]

SNOMED CT Experiences

In this space we share experiences of adoption and use of SNOMED CT by healthcare providers and other healthcare organizations:

In the following link you can also visit the website of international experiences of IHTSDO:SNOMED CT In Action[6].

Endnotes:
 1. Leer en castellano:
 2. Read It in English:
 3. Subconjunt de SNOMED CT per a la monitorització de nadons prematurs: http://blocs.tecnocampus.cat/centre-competencies-integracio/experiencies-snomed-ct/definicio-dun-subconjunt-de-snomed-ct-per-la-monitoritzacio-de-nadons-prematurs/
 4. Subconjunt d’immunitzacions a l’estació clínica de treball d’atenció primària (eCAP) de l’ICS: http://blocs.tecnocampus.cat/centre-competencies-integracio/experiencies-snomed-ct/3241-3/
 5. Subconjunt d’al·lèrgies a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva: http://blocs.tecnocampus.cat/centre-competencies-integracio/experiencies-snomed-ct/3241-2/
 6. SNOMED CT In Action: http://snomedinaction.org/sct-table.html%20target=blank_
 7. Llegir en català:
 8. Read It in English:
 9. Subconjunto de SNOMED CT para la monitorización de bebés prematuros: http://blocs.tecnocampus.cat/centre-competencies-integracio/experiencies-snomed-ct/definicio-dun-subconjunt-de-snomed-ct-per-la-monitoritzacio-de-nadons-prematurs/
 10. Subconjunto de inmunizaciones en la estación clínica de trabajo de atención primaria (eCAP) del ICS: http://blocs.tecnocampus.cat/centre-competencies-integracio/experiencies-snomed-ct/3241-3/
 11. Subconjunto de alergias en la Corporación de Salud del Maresme y la Selva: http://blocs.tecnocampus.cat/centre-competencies-integracio/experiencies-snomed-ct/3241-2/
 12. SNOMED CT In Action: http://snomedinaction.org/sct-table.html%20target=blank_
 13. Llegir en català:
 14. Leer en castellano:
 15. Subset of SNOMED CT for monitoring the premature newborns: http://blocs.tecnocampus.cat/centre-competencies-integracio/experiencies-snomed-ct/definicio-dun-subconjunt-de-snomed-ct-per-la-monitoritzacio-de-nadons-prematurs/
 16. Subset of Immunizations in the Clinical Work Station of Primary Care (eCAP) by Health Catalan Institute (ICS): http://blocs.tecnocampus.cat/centre-competencies-integracio/experiencies-snomed-ct/3241-3/
 17. Subset of Allergies of SNOMED CT in the Healthcare Corporation in Maresme and la Selva (CSMS): http://blocs.tecnocampus.cat/centre-competencies-integracio/experiencies-snomed-ct/3241-2/
 18. SNOMED CT In Action: http://snomedinaction.org/sct-table.html%20target=blank_

Source URL: http://blocs.tecnocampus.cat/centre-competencies-integracio/experiencies-snomed-ct/