Monthly Archives: octubre 2013

Nova activitat de Pesca-Turisme a Arenys de Mar en el marc del projecte MarésMés

La sala d´exposicions de les arts de la pesca de la Confraria de Pescadors d´Arenys de Mar acollirà aquest divendres 18 d’octubre al migdia la presentació de la nova proposta de turisme pesquer i activitats nàutiques, en el marc del Projecte Marésmés, que sorgeix a partir del treball de l’Associació Maresme Marítim.

El projecte Pesca-Turisme al Maresme té com a objectiu possibilitar al sector de la pesca del Maresme d’una alternativa complementària, mitjançant l’oferta d’activitats de caràcter turístic, educatiu, lúdic, cultural i gastronòmic.

Dins de les activitats del nou Centre d’interpretació de les arts de la pesca i la subhasta de peix, amb seu a la Confraria de Pescadors d´Arenys, destaca la presentació d’un audiovisual divulgatiu titulat La pesca a Arenys de mar, tradició i futur.

Trailer de l’audiovisual La pesca a Arenys de mar, tradició i futur.

A gaudir del mar i de la pesca-turisme…

 

Tens un projecte creatiu? Vols presentar-lo al REC.08?

Una oportunitat per donar-lo a conèixer!

Vols presentar la teva idea, projecte, organització o empresa a la jornada REC.0-UN MÓN CREATIU (patrocinada per Pechakucha) , que es celebrarà el proper 8 de novembre al Museu de la pell d’Igualada dins del marc del REC.08 Experimental Stores (on durant quatre dies les velles fàbriques i adoberies es converteixen en pop up stores de moda on marques de primer nivell hi venen els seus estocs i mostraris a preus únics)?

Qualsevol persona pot ser ponent. Només es necessita tenir una idea o projecte que es vulgui compartir amb els demès.

Busquem idees creatives. Si tens un projecte interessant, REC.0-UN MÓN CREATIU pot ser una gran plataforma per llançar-lo al món.

Si estàs interessat en ser un ponent del REC.0-UN MÓN CREATIU, t’adjuntem aquest link on hi trobaràs un formulari per complimentar  http://bit.ly/GAtE9n

Un cop rebut el formulari, ens posarem en contacte amb vosaltres per tal de què ens envieu tres fotografies.

La data límit de recepció de projectes serà el 25 d’octubre de 2013.

Entre tots els projectes presentats triarem els 10 millors, que el dia 8 de novembre mostraran a través de 20 imatges explicades amb 20 segons cadascuna les particularitats de cada idea.

Més informació

Animeu-vos  busquem idees noves i ponents que facin una presentació diferent i original del seu projecte!!!

Webs relacionades:

www.tex4future.net

www.recstores.com

www.pechakucha.org

 

Electrònica impresa al servei de la gent gran

La tecnologia ha de ser, essencialment, útil a la societat. I una de les principals utilitats que requereix la societat és millorar la qualitat de vida de les persones, sobretot d’aquelles més vulnerables… com la gent gran.

El projecte europeu TEMIS, partint d’aquesta premissa, té l’objectiu de desenvolupar solucions tecnològiques per poder oferir un seguiment de salut personalitzat. Aquestes solucions passen per aplicacions mòbils per a mesurar l’activitat física; roba intel·ligent per mesurar l’impacte fisiològic de l’activitat física  o aplicacions Kinect per avaluar els moviments anormals, com podrien ser els provocats per patologies com el Parkinson.

El centre tecnològic CETEMMSA, ubicat al Tecnocampus, participa com a partner en aquest projecte. La seva missió és desenvolupar la tecnologia que s’ha d’aplicar en aquesta roba intel·ligent, que pugui monitoritzar diversos aspectes de l’activitat fisiològica.

Aquesta tecnologia emergent és l’electrònica impresa. I Cetemmsa, juntament amb el Tecnocampus, la posa a disposició dels emprenedors que tinguin idees innovadores mitjançant el programa d’emprenedoria Innoemprèn Printed Electronics.

Ajuts al finançament de projectes de reactivació industrial (Direcció General d’Indústria)

 • Objecte: Finançament d’empreses catalanes que fomentin la reactivació industrial del territori, especialment d’aquelles comarques en què la taxa d’atur se situa per sobre de la mitjana del territori català o on s’hagi patit una deslocalització industrial amb un afectació superior a 100 treballadors.
 • Beneficiaris: Empreses amb seu social o seu operativa a Catalunya que, amb caràcter general, compleixin tres dels sis criteris següents:
  • Les empreses que comptin amb una estructura de recursos propis no inferior al 40% en el seu darrer balanç tancat, o en el moment de la formalització de l’operació i, sense comptar el préstec objecte de la línia de reactivació industrial.
  • Les empreses amb un centre de producció de menys de 250 treballadors i que en el darrer exercici hagin facturat fins a 40 milions d’euros.
  • Aquelles empreses que acreditin un percentatge de vendes a l’estranger superior al 25%, durant els tres darrers exercicis de manera continuada, o com a mínim en dos de tres exercicis.
  • Aquelles empreses que disposin d’un avantatge competitiu, basat en una patent o projecte de R+D desenvolupat recentment o que s’estigui desenvolupant en l’actualitat, en col·laboració amb un centre tecnològic a Catalunya.
  • Aquelles empreses que disposin de contractes i comandes signades, per al finançament del circulant.
  • Aquelles empreses que impulsin un projecte d’inversió i d’ ocupabilitat en una comarca de Catalunya amb una taxa d’atur industrial superior a la mitjana de Catalunya o on s’hagi patit una deslocalització industrial amb afectació superior a 100 treballadors en el darrer exercici.
 • Característiques dels ajuts: El Departament d’Empresa i Ocupació respon del 80% del principal pendent de cada préstec formalitzat a través de l’ICF, d’acord amb l’addenda de 2 d’agost de 2013 al conveni per constituir un fons de provisions amb càrrec al pressupost del Departament d’Empresa i Ocupació. Prèviament a la formalització del préstec per part de l’ICF, la Direcció General d’Indústria haurà d’haver emès una resolució respecte l’elegibilitat industrial del projecte. Les condicions dels préstecs són:
  • Tipus d’interès: El tipus d’interès serà l’ Euríbor més un diferencial del 5,75%.
  • Import: L’import del préstec serà fins a un màxim del 100% de l’import de l’actuació subvencionable, amb un mínim de 500.000 euros i un màxim de 2.000.000 euros.
  • Termini: el termini màxim del préstec en el cas de finançament d’inversions o de plans de millora de la competitivitat serà de set anys, amb la possibilitat d’un període de carència d’amortització de capital de fins a dos anys, inclòs en aquest termini.
  • Desemborsament: En una sola vegada o en desemborsaments parcials, durant un termini de fins a 24 mesos, contra presentació de factures o documents justificants de la inversió.
  • Garanties: Les considerades suficients a criteri de l’Institut Català de Finances. Addicionalment, com a complement de les garanties que aporti el titular, totes les operacions comptaran amb la garantia del Departament d’Empresa i Ocupació, que serà del 80% del risc viu de les operacions. En previsió dels possibles impagaments s’afectarà el saldo disponible del fons en el 50% de l’import pendent dels préstecs.
  • Amortització: El préstec s’amortitzarà per trimestres vençuts
  • Comissió d’obertura: 0,50% del nominal del préstec, amb un mínim de 500 euros per operació.
  • Interès de demora: tipus d’interès vigent + 6%.
  • Despeses: Les despeses que, per intervenció del fedatari públic es derivin d’aquestes operacions seran a
   compte del prestatari.
 • Tipologia de projectes:
  • Els projectes d’inversió per a la implantació de creació de nous establiments industrials o l’ampliació dels existents i que comportin la creació de nous llocs de treball.
  • Els plans de millora de la competitivitat, ja sigui mitjançant el desenvolupament de nous productes o la incorporació de sistemes de producció avançats, que contribueixin a la reactivació industrial i generin ocupació neta.
 • Sol·licituds: 31 de desembre de 2013.
 • Més informació:
  • ORDRE EMO/223/2013, de 16 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores i s’obre la convocatòria de la línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de reactivació industrial. (DOGC Núm. 6467 – 26.9.2013)
  • Gencat – Oficina Virtual de Tràmits – Pàgina de l’ajut

 

El retorn de la producció a Catalunya i les exportacions ofereixen una segona oportunitat a la indústria tèxtil.

Aquest dies han sortit publicats  al suplement +Valor, del diari EL PERIÓDICO una sèrie d’articles de diferents experts referents a la situació del sector.El tèxtil català té al davant una segona oportunitat, després de més de dues dècades en recessió. L’encariment dels preus a la Xina, entre altres motius, està afavorint el retorn de la producció a Catalunya, cosa que pot impulsar el ressorgiment de la indústria. Aquesta oportunitat s’ha de saber aprofitar, amb innovació, flexibilitat en la producció i impuls de la moda.

A Catalunya unes 2.000 empreses es dediquen al tèxtil. Això suposa una facturació conjunta del voltant de 5.000 milions anuals i feina per a més de 100.000 treballadors, si s’hi inclou la distribució, segons dades d’Acció. El volum de negoci del tèxtil, la confecció, el cuir i el calçat va créixer el 2011 per primera vegada des del 2003, i ha continuat augmentant en els anys posteriors. «En contra del que molts es pensen, el tèxtil no ha mort», assegura Inés Alegre, professora de la UIC, a l’article Reinventant el tèxtil que obre +Valor. Aquesta tesi la recolzen la resta d’analistes que analitzen en el suplement els aspectes que poden contribuir a fer renéixer aquest sector.

Un dels assumptes candents del sector és el progressiu retorn de la manufactura als països occidentals, un canvi d’estratègia de les grans companyies que durant dècades han apostat per la deslocalització. Aquest fenomen implica un cert alleujament per a un sector molt malmès pel trasllat de la producció a altres països més barats. Els experts celebren aquest canvi, però sense tirar les campanes al vol. Així, el professor de la UB, Antoni Soy, a l’article Torna la manufactura als països occidentals? remarca que el retorn de la producció s’està donant d’una manera més lenta en el tèxtil que en altres sectors industrials. Per la seva banda, Sergio Moreno, secretari general de la federació d’indústria i treballadors agraris de la UGT Catalunya, recorda en el seu article Aprofitar la segona oportunitat que el retorn de la producció no implica ara per ara més llocs de treball.

El sector tèxtil està sumit en una forta reestructuració, en què un dels objectius principals és guanyar competitivitat. Per a això és bàsica la innovació, millorar els processos de producció, incorporar materials nous i elevar la qualitat del producte. I com més competitiva sigui la indústria, més ben posicionada estarà per exportar, que és una altra de les palanques que ajuden a la recuperació del sector. Com constata Víctor Fabregat, director del Centre d’Informació Tèxtil i de la Confecció (CITYC), en el seu article El repte, exportar més i millor «el mercat intern no podrà ser el motor de l’activitat els anys vinents», i per tant  «és necessari redoblar la presència en els mercats exteriors que tindran un creixement més gran».

La internacionalització no és un repte només per a les fàbriques, sinó també per al sector de la moda. El professor de l’IESE, Philip Moscoso, assegura a l’article La moda espanyola esta de moda que, encara que hi ha marques referents a tot el món (Inditex, Desigual…), queden pendents serrells, com ara reforçar la presència a l’exterior o trobar vetes de mercat. Malgrat això, el missatge final de Moscoso, com el de la resta dels analistes, és esperançador: «La salut del sector no és dolenta, i encara menys tenint en compte els difícils anys que ha passat».

Altres articles d’aquest suplement són:

Motor de present, palanca de futur . David Garcia, director general del Cúster Tèxtil i Moda de Catalunya

L’esforç en R+D ja dóna els seus fruits. Feliu Marsal, director de Innotex Center de la UPC-Barcelona Tech

Sense tèxtil no hi ha recuperació. Antoni Garrell, director general de la undació Esdi

Una feina ben feta, valorada dins i fora. Jordi Castellet , President de Pimec Textil i Moda.

Ànim després dels estralls de la crisi. Joquim Solà i Xavier Sáez, professors de la Universitat de Barcelona

Mataró treballa des de fa anys, primer a través de l’IMPEM i actualment mitjançant el servei de dinamització del teixit empresarial del TecnoCampus, en el suport al tèxtil. Les iniciatives que s’estan realitzant van ser presentades a una jornada celebrada al  mes de maig , amb diverses línies d’accions com la millora formativa dels treballadors o la cooperació empresarial. Igualada, Terrassa, Sabadell i Manresa són les altres ciutats amb les quals Mataró treballa coordinadament aquests projecte. En el cas de Mataró, l’impuls s’està centrant en a trobar fórmules perquè les empreses siguin capaces de captar el retorn de la producció des de l’Àsia i dinamitzar els talles de confecció  de la comarca.

Podeu tenir mes dades del projecte  en aquest enllaç

 

 

Weekend Challenge

Tecnocampus organitza els dies 18,19 i 20 d’octubre un “Weekend Challenge”, una oportunitat per viure un intens cap de setmana creatiu, on universitaris i emprenedors de perfils professionals diversos (dissenyadors, desenvolupadors, experts en màrqueting, comunicació, audiovisual, gestió, etc.) i entusiastes de l’emprenedoria comparteixen idees de negoci, formen equips, creen productes i es preparen per al llançament d’una start- up.
El Weekend Challenge segueix la metodologia d’aprendre creant, desenvolupada per Startup Weekend, una iniciativa impulsada per la Kauffman Foundation en la que, des del 2007, han participat més de 100.000 emprenedors de 108 països.
El tret de sortida es divendres a la tarda amb un taller de creativitat d’en Xavier Verdaguer, un gran emprenedor en sèrie que lidera en aquests moments projectes com Imagine i Innovalley, entre d’altres. Seguidament els participants presenten la seva idea i reben feedback de la resta d’assistents. Aquella mateixa nit mitjançant votació es seleccionen les idees que es desenvoluparan al llarg de tot el cap de setmana, formant equips multidisciplinars que treballaran cadascuna d’elles.
Tot el dissabte i diumenge al matí els equips treballen amb el suport de mentors en el desenvolupament i la validació de la idea, i mitjançant un taller pràctic dinamitzat per en Sergi Mora, aprenen com presentar un projecte davant d’inversors privats. L’objectiu és que els equips acabin el segon dia amb un model de negoci, un pla de treball bàsic, un prototip i un pla comercial.
Finalment diumenge a la tarda els equips presenten en tres minuts el seu projecte de start-up davant un jurat, que premia les tres millors idees.

El Maresme Marítim present al Saló Nàutic Internacional de Barcelona

El Maresme Marítim ha estat present al  52º Saló Nàutic Internacional de Barcelona, celebrat del 24 al 29 de setembre, de la mà del Fòrum Marítim Català, que ha cedit un espai al seu stand.

En aquest espai, el visitants han pogut  trobar informació sobre el projecte i l’associació Maresme Marítim, així com sobre l’actual projecte Marésmés: impuls i innovació de l’àmbit marítim empresarial i ocupacional del Maresme, impulsat per la mateixa.

El Saló Nàutic es planteja com un aparador per a les empreses del sector, que atrau a milers de visitants cada any, i un punt de trobada de referència en el sector de la nàutica.

Algunes  empreses mataronines que van tenir presència al Saló van ser Balsamar, Top Barcos, Nàutica Mataró, Windparadise, entre d’altres.