Monthly Archives: maig 2016

LA BANDA AMPLA ALS POLÍGONS D’ACTIVITAT ECONÒMICA

L’assignatura tecnològica pendent per la Reindustrialització

Noti_bloc_798x378El passatnovembre de 2014 es va signar un acord entre La XOC (Xarxa Oberta de Catalunya)  i l’Ajuntament de Mataró per l’estudi d’un projecte de desplegament de Fibra Òptica i el desenvolupament de nous serveis avançats de telecomunicacions en el terme municipal de Mataró.

La base d’aquest acord es que l’Ajuntament posi a disposició d’operadors majoristes infraestructures del subsòl per facilitar que arribi aquest servei de banda ampla a les Empreses i, per aquets estudi ila seva execució es va signar l’acord amb la XOC per aprofitar l’estesa de d’infraestructura pública i l’obertura de nous enllaços per fer arribar la fibra a les Indústries.

Fundació Tecnocampus, que aposta per que la Fibra Òptica sigui un recurs universal, especialment per les empreses, ja ha posat a disposició dels operadors, una nova infraestructura d’antenes de senyal WIMAX a les instal·lacions del Parc per donar cobertura de senyal de Banda Ampla allà on no arriba, de moment, la xarxa de FO. De la mateixa forma Tecnocampus, amb un fons FEDER, ha finalitzat i posat en mans de la concessionària Nextret l’explotació d’un CPD que ha de facilitar encara mes les infraestructures per l’operativa de les operadores de Xarxa de banda Ampla.

Calconsiderar  que ja  s’ha constituït un operador impulsat pel Consell Comarcal del Maresme, la Xarxa de Banda Ampla de la Comarca, juntament amb el soperadors privats per facilitar l’accés de fibra òptica als polígons de Mata Rocafonda i Vallveric.

En tot cas, per facilitar encara mes el desplegament d’aquestes infraestructures del tot bàsiques per la ciutat, des de l’Ajuntament es va demanar,  i així ho va acordat el Ministeri d’indústria, el reconeixement als Polígons Industrials de Mataró com a zones subvencionables mentre no siguin zones on desaparegui aquesta deficient oferta de serveis, i per tant,  que els operadors que vulguin desplegar tinguin l’oportunitat de finançar-se mitjançant el Ministeri d’Indústria:  “SOBRE LAS ZONAS DE ACTUACIÓN DEL PROGRAMA DE EXTENSIÓN DE LA BANDA ANCHA DE NUEVA GENERACIÓN PARA LA CONVOCATORIA DE 2014.

Es del tot cer que les entitats representants dels empresaris de Polígons manifesten la deficient actuació que s’ha fet fins el moment en relació a l’acord esmentat per afavorir el desplegament de serveis avançats i de banda ample a les zones industrials de Mataró. Tampoc podem pretendre que aquest acord solucioni aquesta deficiència però sí que ha de conduir a aportar respostes i ajudr a que oferta i demanda tinguin les majors facilitats possibles per accedir als serveis de valor que la banda Ampla pot suposar per la seva activitat empresarial.

Una de les actuacions que es deriven d’aquesta acció d’impuls que fem des del Tecnocampus és la propera jornada del dia 22 de juny, per descobrir i divulgar els models tecnològics i solucions així com generar un market place entre operadores i empreses demandants de serveis, per visualitzar les oportunitats de negoci de connectar zones industrials per donar-los aquests serveis de valor.

Entre altres objectius, la jornada vol complir diversos objectius:

 • Posar en coneixement les oportunitats de negoci existent al territori de Mataró per l’estesa de Banda Ample per a cobrir la demanda de les zones industrials.
 • Treballar el valor afegit que aquests models aporten per fer-los atractius davant infraestructures existents
 • Que vinguin experts del sector per parlar de les ofertes i qualitat de serveis de Banda Ample existents per donar solució de comunicació per les empreses , per exemple: via ràdio.
 • Que es produeixi la eclosió de l’oferta dels operadors per generar competitivitat dels serveis de banda Ample al territori.


La jornada esta adreçada a les empreses Industrials de la ciutat amb el següent programa:

11’45 a 12’00.- Recepció assistents i acreditació.

12’00 a 12’15 .- Benvinguda a càrrec de la Regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Mataró, Dolors Guillen Mena, i introducció a càrrec del Director General de la Fundació Tecnocampus, Jaume Teodoro Sadurní.

12’15 a 12’45.- Taula 1: Per què ens interessa la contractació de Banda Ampla d’Internet per la meva empresa al Polígon?, moderada per Joan Gil, Cap d’Infraestructures del Tecnocampus, i Roser Moré, gestora del PAE Mataró i Presidenta de la FAGEM.

12’45 a 13’15.- Taula 2: Presentació de serveis que es poden oferir des de les operadores locals per la connectivitat de Banda Ample. Models i serveis de valor, moderada per Carles Viladecans , Responsable Comercial de la XOC – Xarxa Oberta de Catalunya-

13’15 a 13’30.- Taula 3: Presentació del nou servei de CPD Tecnocampus , a càrrec d’Albert Tena, Soci director d’IT Solutions de NEXTRET

Al finalitzar s’oferirà un espai de networking als assistents amb presència d’estands de les Operadores Locals de serveis de Banda Ample a Empreses.

Podeu inscriure-us-hi confirmant assistència al telèfon 93.169.65.02 o bé al correu electrònic serveiempresa@tecnocampus.cat. També podeu fer la inscripció directament a l’agenda del Tecnocampus.

INFORME DE PROPOSTES I MILLORES DE SERVEIS DE PARC EMPRESARIAL PEL 2016

Detall i resultats de les accions de millora al Parc amb la participació de les empreses en el procés de millora contínua dels serveis que oferim.

El Parc empresarial de Tecnocampus, en complir 5 anys, va proposar a les empreses aquí allotjades fer una reflexió estratègica conjunta per construir les propostes del futur d’aquest Parc. El Gamestorming del passat 21 de desembre de 2015, en què van participar més de 80 persones entre empresaris i empresàries, persones treballadores de les empreses del Parc, professors i personal tècnic de la Fundació Tecnocampus, va ajudar a dibuixar com ens imaginàvem el Parc a curt i mitjà termini sobre 6 eixos o blocs definits: Parc, Networking, Vincle amb la Universitat, Marca Tecnocampus, Serveis per créixer i Participació.

Sessió amb empreses-21 de desembre de 2015

Sessió amb empreses-21 de desembre de 2015

Aquests mateixos blocs de serveis són objecte de valoració en l’enquesta de satisfacció anual que oferim a totes les empreses allotjades al Parc. L’any passat es van rebre 60 qüestionaris.

Amb aquests dos instruments hem fet un petit exercici d’anàlisi de les valoracions obtingudes respecte determinats serveis i accions del Parc. Accions que des del Parc hem anat implementant per donar resposta i millorar els índex de satisfacció, d’acord amb les necessitats de les empreses usuàries.

Us fem un breu resum d’aquestes actuacions:

Localització i Serveis tècnics:

Aquests dos blocs de serveis tenen un vincle molt directe amb el dia a dia de les e
mpreses del Parc i és, probablement, el més extens en accions i millores desenvolupades. Així, doncs, s’havia valorat molt baix els aspectes relacionats amb els serveis de climatització, internet i telefonia, els espais de menjador i alguns espais comuns. I és precisament on s’ha incidit de forma més intensa durant aquest període per donar resposta a les propostes de millora:

 • Creació de zones d’oci i de descans, així com creació d’espais verds: s’ha dut a terme una millora en l’aspecte i el mobiliari del vestíbul del TCM3, per donar una millor acollida i imatge a aquesta torre, i s’ampliarà el menjador amb un nou espai més equipat a la planta 4 del TCM2.
 • Ampliació de la capacitat de dades: hem incrementat la capacitat de les nostres línies i, en conseqüència, hem ampliat el servei a les empreses fins a 8Mb, el doble del que tenien.
 • Instal·lació d’un troncal de telefonia mòbil a la centraleta del Parc per tal de reduir els costos de les trucades de fix a mòbil.plànols TCM
 • S’ha negociat i aconseguit que dues operadores (Telefònica i Jazztel) facin instal·lació de fibra a cada planta per tal que els usuaris que ho necessitin puguin contractar fibra de forma directa als operadors.

 

Serveis a les empreses:

El bloc de serveis a les empreses inclou alguns aspectes d’impuls i millora del Networking que van ser objecte d’una baixa valoració a la dels serveis a les empreses que, tot i la baixa demanada, podien ser reorientats a serveis més propers a les necessitats de les empreses del Parc. Així es va manifestar en el procés participatiu del Gamestorming, en què es van apuntar idees de millora en la realització dels esmorzars temàtics, concursos i jocs, esdeveniments amb marques  i empreses del Parc, espais de trobada informal o la creació de la figura del dinamitzador o ambaixador per ajudar en el posicionament de les empreses del Parc cap a l’exterior.

Algunes de les actuacions d’aquest bloc s’han centrat en:

 • Augmentar les possibilitat de Networking entre les empreses del Parc: el passat novembre es va posar en marxa la intranet de les empreses del Parc, i fa un mes tothom ja té credencials d’accés. La majoria dels aspectes d’aquesta eina de comunicació tenen a veure amb la dinamització i l’impuls del Networking amb el Business Corner, Market Place, empresa busca empresa, directori, etc. o  en convocar o avisar de les activitats socials com ara la realització de l’Afterwork, el concurs setmanal o les propostes esportives.

Universitat Empresa

Les baixes valoracions relatives a les possibilitats d’accedir al talent-borsa de treball de la Universitat, convenis de cooperació educativa o d’engegar processos d’investigació o treball amb el coneixement universitari, té el seu contrapunt en les potents idees que també es van llançar en la sessió de Gamestorming, com ara:

 • Millora en el procés per obrir els convenis de col·laboració educativa a les empreses, per la qual cosa s’ha fet un esforç per simplificar el procés i s’ha explicat amb una visita a cada empresa les opcions que els servei de carreres professionals i Alumni ofereix.
 • S’han incorporat enllaços a la intranet i augmentat el nombre de referències d’actuacions al Butlletí empresarial com al web, dels estudis, jornades i activitats que les escoles universitàries realitzen en el Campus amb rellevància i interès empresarial.

En general, i en relació a aspectes de percepció que les empreses allotjades al Parc tenen del Tecnocampus, cal destacar la idea que cal millorar la marca TecnoCampus com un valor important a l’hora de decidir localitzar la seva activitat al Parc. Una més amplia difusió de les activitats, com també una major presència en mitjans són accions que es van proposar i van en aquesta línia.

Actualment, amb el Parc totalment ple, som conscients que cal treballar de forma més intensa per millorar allò que les empreses localitzades els resulta de valor per seguir creixent i construint el Parc TecnoCampus, amb criteris excel·lents de qualitat, perquè la vostra estada suposi una factor positiu per fer-ho més fàcil.