Entrades classificades amb: empresa

LA BANDA AMPLA ALS POLÍGONS D’ACTIVITAT ECONÒMICA

L’assignatura tecnològica pendent per la Reindustrialització

Noti_bloc_798x378El passatnovembre de 2014 es va signar un acord entre La XOC (Xarxa Oberta de Catalunya)  i l’Ajuntament de Mataró per l’estudi d’un projecte de desplegament de Fibra Òptica i el desenvolupament de nous serveis avançats de telecomunicacions en el terme municipal de Mataró.

La base d’aquest acord es que l’Ajuntament posi a disposició d’operadors majoristes infraestructures del subsòl per facilitar que arribi aquest servei de banda ampla a les Empreses i, per aquets estudi ila seva execució es va signar l’acord amb la XOC per aprofitar l’estesa de d’infraestructura pública i l’obertura de nous enllaços per fer arribar la fibra a les Indústries.

Fundació Tecnocampus, que aposta per que la Fibra Òptica sigui un recurs universal, especialment per les empreses, ja ha posat a disposició dels operadors, una nova infraestructura d’antenes de senyal WIMAX a les instal·lacions del Parc per donar cobertura de senyal de Banda Ampla allà on no arriba, de moment, la xarxa de FO. De la mateixa forma Tecnocampus, amb un fons FEDER, ha finalitzat i posat en mans de la concessionària Nextret l’explotació d’un CPD que ha de facilitar encara mes les infraestructures per l’operativa de les operadores de Xarxa de banda Ampla.

Calconsiderar  que ja  s’ha constituït un operador impulsat pel Consell Comarcal del Maresme, la Xarxa de Banda Ampla de la Comarca, juntament amb el soperadors privats per facilitar l’accés de fibra òptica als polígons de Mata Rocafonda i Vallveric.

En tot cas, per facilitar encara mes el desplegament d’aquestes infraestructures del tot bàsiques per la ciutat, des de l’Ajuntament es va demanar,  i així ho va acordat el Ministeri d’indústria, el reconeixement als Polígons Industrials de Mataró com a zones subvencionables mentre no siguin zones on desaparegui aquesta deficient oferta de serveis, i per tant,  que els operadors que vulguin desplegar tinguin l’oportunitat de finançar-se mitjançant el Ministeri d’Indústria:  “SOBRE LAS ZONAS DE ACTUACIÓN DEL PROGRAMA DE EXTENSIÓN DE LA BANDA ANCHA DE NUEVA GENERACIÓN PARA LA CONVOCATORIA DE 2014.

Es del tot cer que les entitats representants dels empresaris de Polígons manifesten la deficient actuació que s’ha fet fins el moment en relació a l’acord esmentat per afavorir el desplegament de serveis avançats i de banda ample a les zones industrials de Mataró. Tampoc podem pretendre que aquest acord solucioni aquesta deficiència però sí que ha de conduir a aportar respostes i ajudr a que oferta i demanda tinguin les majors facilitats possibles per accedir als serveis de valor que la banda Ampla pot suposar per la seva activitat empresarial.

Una de les actuacions que es deriven d’aquesta acció d’impuls que fem des del Tecnocampus és la propera jornada del dia 22 de juny, per descobrir i divulgar els models tecnològics i solucions així com generar un market place entre operadores i empreses demandants de serveis, per visualitzar les oportunitats de negoci de connectar zones industrials per donar-los aquests serveis de valor.

Entre altres objectius, la jornada vol complir diversos objectius:

 • Posar en coneixement les oportunitats de negoci existent al territori de Mataró per l’estesa de Banda Ample per a cobrir la demanda de les zones industrials.
 • Treballar el valor afegit que aquests models aporten per fer-los atractius davant infraestructures existents
 • Que vinguin experts del sector per parlar de les ofertes i qualitat de serveis de Banda Ample existents per donar solució de comunicació per les empreses , per exemple: via ràdio.
 • Que es produeixi la eclosió de l’oferta dels operadors per generar competitivitat dels serveis de banda Ample al territori.


La jornada esta adreçada a les empreses Industrials de la ciutat amb el següent programa:

11’45 a 12’00.- Recepció assistents i acreditació.

12’00 a 12’15 .- Benvinguda a càrrec de la Regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Mataró, Dolors Guillen Mena, i introducció a càrrec del Director General de la Fundació Tecnocampus, Jaume Teodoro Sadurní.

12’15 a 12’45.- Taula 1: Per què ens interessa la contractació de Banda Ampla d’Internet per la meva empresa al Polígon?, moderada per Joan Gil, Cap d’Infraestructures del Tecnocampus, i Roser Moré, gestora del PAE Mataró i Presidenta de la FAGEM.

12’45 a 13’15.- Taula 2: Presentació de serveis que es poden oferir des de les operadores locals per la connectivitat de Banda Ample. Models i serveis de valor, moderada per Carles Viladecans , Responsable Comercial de la XOC – Xarxa Oberta de Catalunya-

13’15 a 13’30.- Taula 3: Presentació del nou servei de CPD Tecnocampus , a càrrec d’Albert Tena, Soci director d’IT Solutions de NEXTRET

Al finalitzar s’oferirà un espai de networking als assistents amb presència d’estands de les Operadores Locals de serveis de Banda Ample a Empreses.

Podeu inscriure-us-hi confirmant assistència al telèfon 93.169.65.02 o bé al correu electrònic serveiempresa@tecnocampus.cat. També podeu fer la inscripció directament a l’agenda del Tecnocampus.

INFORME DE PROPOSTES I MILLORES DE SERVEIS DE PARC EMPRESARIAL PEL 2016

Detall i resultats de les accions de millora al Parc amb la participació de les empreses en el procés de millora contínua dels serveis que oferim.

El Parc empresarial de Tecnocampus, en complir 5 anys, va proposar a les empreses aquí allotjades fer una reflexió estratègica conjunta per construir les propostes del futur d’aquest Parc. El Gamestorming del passat 21 de desembre de 2015, en què van participar més de 80 persones entre empresaris i empresàries, persones treballadores de les empreses del Parc, professors i personal tècnic de la Fundació Tecnocampus, va ajudar a dibuixar com ens imaginàvem el Parc a curt i mitjà termini sobre 6 eixos o blocs definits: Parc, Networking, Vincle amb la Universitat, Marca Tecnocampus, Serveis per créixer i Participació.

Sessió amb empreses-21 de desembre de 2015

Sessió amb empreses-21 de desembre de 2015

Aquests mateixos blocs de serveis són objecte de valoració en l’enquesta de satisfacció anual que oferim a totes les empreses allotjades al Parc. L’any passat es van rebre 60 qüestionaris.

Amb aquests dos instruments hem fet un petit exercici d’anàlisi de les valoracions obtingudes respecte determinats serveis i accions del Parc. Accions que des del Parc hem anat implementant per donar resposta i millorar els índex de satisfacció, d’acord amb les necessitats de les empreses usuàries.

Us fem un breu resum d’aquestes actuacions:

Localització i Serveis tècnics:

Aquests dos blocs de serveis tenen un vincle molt directe amb el dia a dia de les e
mpreses del Parc i és, probablement, el més extens en accions i millores desenvolupades. Així, doncs, s’havia valorat molt baix els aspectes relacionats amb els serveis de climatització, internet i telefonia, els espais de menjador i alguns espais comuns. I és precisament on s’ha incidit de forma més intensa durant aquest període per donar resposta a les propostes de millora:

 • Creació de zones d’oci i de descans, així com creació d’espais verds: s’ha dut a terme una millora en l’aspecte i el mobiliari del vestíbul del TCM3, per donar una millor acollida i imatge a aquesta torre, i s’ampliarà el menjador amb un nou espai més equipat a la planta 4 del TCM2.
 • Ampliació de la capacitat de dades: hem incrementat la capacitat de les nostres línies i, en conseqüència, hem ampliat el servei a les empreses fins a 8Mb, el doble del que tenien.
 • Instal·lació d’un troncal de telefonia mòbil a la centraleta del Parc per tal de reduir els costos de les trucades de fix a mòbil.plànols TCM
 • S’ha negociat i aconseguit que dues operadores (Telefònica i Jazztel) facin instal·lació de fibra a cada planta per tal que els usuaris que ho necessitin puguin contractar fibra de forma directa als operadors.

 

Serveis a les empreses:

El bloc de serveis a les empreses inclou alguns aspectes d’impuls i millora del Networking que van ser objecte d’una baixa valoració a la dels serveis a les empreses que, tot i la baixa demanada, podien ser reorientats a serveis més propers a les necessitats de les empreses del Parc. Així es va manifestar en el procés participatiu del Gamestorming, en què es van apuntar idees de millora en la realització dels esmorzars temàtics, concursos i jocs, esdeveniments amb marques  i empreses del Parc, espais de trobada informal o la creació de la figura del dinamitzador o ambaixador per ajudar en el posicionament de les empreses del Parc cap a l’exterior.

Algunes de les actuacions d’aquest bloc s’han centrat en:

 • Augmentar les possibilitat de Networking entre les empreses del Parc: el passat novembre es va posar en marxa la intranet de les empreses del Parc, i fa un mes tothom ja té credencials d’accés. La majoria dels aspectes d’aquesta eina de comunicació tenen a veure amb la dinamització i l’impuls del Networking amb el Business Corner, Market Place, empresa busca empresa, directori, etc. o  en convocar o avisar de les activitats socials com ara la realització de l’Afterwork, el concurs setmanal o les propostes esportives.

Universitat Empresa

Les baixes valoracions relatives a les possibilitats d’accedir al talent-borsa de treball de la Universitat, convenis de cooperació educativa o d’engegar processos d’investigació o treball amb el coneixement universitari, té el seu contrapunt en les potents idees que també es van llançar en la sessió de Gamestorming, com ara:

 • Millora en el procés per obrir els convenis de col·laboració educativa a les empreses, per la qual cosa s’ha fet un esforç per simplificar el procés i s’ha explicat amb una visita a cada empresa les opcions que els servei de carreres professionals i Alumni ofereix.
 • S’han incorporat enllaços a la intranet i augmentat el nombre de referències d’actuacions al Butlletí empresarial com al web, dels estudis, jornades i activitats que les escoles universitàries realitzen en el Campus amb rellevància i interès empresarial.

En general, i en relació a aspectes de percepció que les empreses allotjades al Parc tenen del Tecnocampus, cal destacar la idea que cal millorar la marca TecnoCampus com un valor important a l’hora de decidir localitzar la seva activitat al Parc. Una més amplia difusió de les activitats, com també una major presència en mitjans són accions que es van proposar i van en aquesta línia.

Actualment, amb el Parc totalment ple, som conscients que cal treballar de forma més intensa per millorar allò que les empreses localitzades els resulta de valor per seguir creixent i construint el Parc TecnoCampus, amb criteris excel·lents de qualitat, perquè la vostra estada suposi una factor positiu per fer-ho més fàcil.

Taller de Poscionament i Geolocalització per a les empreses

convocatòria

El proper dia 6 d’Octubre , al Tecnocampus de 17’00 a 19’30 hores, es durà a terme la reedició dels tallers adreçats a les empreses dels Polígons per ajudar-les a posicionar-se i geolocalitzar-se a Internet de forma ràpida i gratuïta.

PER INSCRIURE’T DIRECTAMENT FES CLIC AQUÍ

Aquesta acció s’emmarca en el programa de suport a Polígons, que amb el finançament de la Diputació de Barcelona, executa la Fundació Tecnocampus per impulsar la millora dels espais industrials de la ciutat, en aquesta cas, impulsant accions de visualització i posicionament de les empreses i els espais industrials com estratègia de competitivitat i atracció d’inversió.

La sessió tindrà dues fases, la primera oberta a tothom amb una presentació de la proposta de comunicació per a les emrpeses ubicades als Polígons d’Activitat Econòmica de mataró ( PAE Mataró), i els instruments online de comunicació a internet.

la segona fase es un taller pràctic per ajudar a l’empresari a crear el perfil de l’empresa  a linkedin i per Geolocalitzar, està limitat a un total de 10 empreses, podent ampliar a 10 mes si s’escau. Per participar en aquest taller abans caldrà fer els deures….

IMPORTANT: Caldrà dur preparada la següent informació:

Google Places (Google Maps):

Obligatoris:

– Donar d’alta un compte a Gmail, pot ser amb les dades de l’empresa no fa falta correu gmail

– Pais

– Nom empresa

– Direccio Postal

– Codi Postal

– Poblacio

– Provincia

– Telefon

– Categoria

 

Opcionals:

– Web

– Descripcio (màxim 200 caracters)

– Horari apertura

– Logo

– Imatge

– Area de servicio

 

Altres dades per les altres xarxes socials que ho permetin:

– Twitter

– FaceBook

– Especialidades (209-1500 caracteres)

– Historia (209-1000 caracteres)

– Area de servicio

– Imatges

 

HA FINALITZAT LA 1a LLIGUETA DE PADEL TECNOCAMPUS

EL passat divendres 18 de setembre es va celebrar la fase final de la Primera Lliga de Pàdel del Club d’Esports Tecnocampus, que es va iniciar el passat mes de juny amb 7 parelles… recordeu?

Després d’una fase de lliga disputada, no podia ser menys que la rivalitat i competitivitat apareixes en alguns de enfrontaments d’aquesta segona fase, amb 12 partits disputats gairebé de forma simultània a les pistes de Padel 28, a castell de Mata.

Podeu veure en el FASE LLIGA FINAL el resultats d’aqueta segona fase i a continuació els guanyador, que van ser les parelles formades per:

 • 1a posició: Juan Garcia i Manolo Gomís. Que rebran d’“Obsequi una Masterclass a càrrec del Pàdel Castell de Mata”.
 • 2a posició: Enrique Vacarisas i Raimon Salomó. Que disfrutaran d’una Pack Abonament Gym By Hours per poder gaudir dels diferents gimnasos.
 • 3a posició: Carlos Aguilar i Victor Cardona. Que tenen com a premi  un “Entrenament personal i assessorament a càrrec de Juanma Mirallas”.

Volem agraïr a aquests patrocinadors la seva aportació amb aquests obsequiasi, però també a l’empresa Gym By Hours i al nostre becari Carles Riera, la seva col·laboració en aquesta esdeveniment i el seu esforç per dur-lo a bon terme.

El proper dijous 24 de setembre, a les 18’00 hores, us esperem a l’espai Vela per fer entrega dels obsequis als guanyadors, tot disfrutant d’un afterwork amb la resta d’empresaris i empresàries, treballadores i treballadors.

Moltes gràcies per la vostra participació. Us hi esperem a la propera !!!!!

 

Torneig Padel Tecnocampus

Ja tenim els resultats de la 2a i 3a jornada del Troneig. No cal dir gaires coses respecte els resultats. El nivell d’alguns equips es impresionant!!!!

Estem treballant per acabar de programar els 2 darrers partis del torneig, que decidirà guanyadors finals del torneig. en Breu us comuniquem el calendari.  La nostra previsió es poder fer entrega dels premis el proper dia 16 de juliol, a l’espai vela, tot aprofitant l’estona de la cervesa de l’afterwork del Parc.

aquí teniu el quadre provisional de resultats .

A cremar els últims cartutxos!!!!!

I Lliga de Pàdel TecnoCampus

Us presentem el primer torneig de pàdel exclusiu pels Empresaris i treballadors de les empreses del parc TecnoCampus, amb la col·laboració de Gym By Hours. En un dels centres de referència per la pràctica d’aquest esport, no només podràs viure un emocionant torneig de pàdel sinó que també podràs conèixer altres companys del parc i compartir moments inoblidables en un entorn idíl·lic a primera línia de mar.

 • Si no tens parella no et preocupis! Nosaltres te’n busquem una.
 • Preu: 41 €/ persona (9 partits garantits.)
 • Obsequi d’una samarreta a tots els participants + premis pels 3 primers classificats.

Altre informació rellevant:

 • Horaris: Dilluns a divendres de 12-17 h.
 • Lloc: Pàdel 28 ( Hotel Castell de Mata ).
 • Dates de la lligueta: Inici: 8 de juny. Fi previst: 11 de juliol .

Link inscipcions: https://padel-tecnocampus.eventbrite.es

Reglament: Reglament del torneig

 

Resultats 1a setmana: Resultats 1a setmana

Resultats 2a i 3a setmana: link

Resultats 4a setmana: link

El negoci derivat dels creuers turístics també formen part de les oportunitats pel Maresme Marítim

El grau de “Logística i Negoci Marítim“, que properament s’inicia a l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa del  Tecnocampus, te a veure amb l’activitat, cada cop mes important, dels creuers turítics. L’impacte que te un creuer de les dimensions de “l’Allure of the Seas”, com el que te previst establir port base a Barcelona aquesta temporada, segons publica El Periódico d’ahir, es de dimensions similars a les xifres que el descriuen: 6300 passatgers, 225.000 tonelades de desplaçament…. es una cosa colosal… I això requereix molta lógística… de moviment, de serveis , d’aprovisionament, etc… i com aquest n’hi ha uns quants mes que tenen port de sortida i arribada a Barcelona.

També genera oportunitats de treball amb nous perfils professionals que, amb l’afegit d’alguns coneixements específics vinculats al Mar a professions actuals  genera una oferta molt atractiva per: frigoristes navals,  mecànics de litoral, mecànics Navals, cuiners, cambresrs de vaixells i auxiliars de passategrs, majordoms, mossos de coberta i auxiliars. També, des del Maresme Marítim hem endegat cursos de formació per personal de serveis en creuers i serveis marítims, formació Oficial homologada per la Direcció General de la Marina Mercant.

Cal anar posant-se les piles i no perdre les oportunitats…

 

Estratègia competitiva del sector Nàutic

Ahir vaig tenir oportunitat de participar en una sessió on el Barcelona Clúster Nàutic presenta els treballs que estan realitzant per definir les actuacions que han de donar sentit als objectius del Clúster. Hi ha dos vies estratègiques per actuar de forma incisiva com a Clúster: per una banda, amb estratègies de caràcter individual, directament amb l’empresa per ajudar-la a adoptar mesures davant el segment de mercat on competeix i, per altre banda, actuant sobre l’entorn per fer-lo més favorable al desenvolupament de les empreses que hi actuen (formació, legislació, etc…)

Com es competeix en aquest negoci?
Però, saber com es competeix en aquest negoci serà vital per desvetllar les oportunitats que el sector ofereix i, d’aquesta forma, actuar amb l’estratègia mes adequada. Però aquí cadascú, les empreses i les entitats públiques o privades, tenen responsabilitats i àmbits específics on implicar-se per construir un verdaders Clúster del sector i per tant un sector de negoci rellevant. Va ser molt curiosa però també molt instructiva, la caricatura que Alejo Trullàs (Director General del Barcelona Clúster Nàutic) va fer de la tipologia de clients que forma part del mercat d’aquest sector. Segur sense falta de respecte però si molt eficient per distingir el client d’un segment de mercat, els “Manel”, que conforma la part més sentimental del món de la Nàutica i el Mar i les “Brad & Angelina” per l’altre, que identifiquen el segment de població amb un alt poder adquisitiu que li agrada el Mar i que els seus diners son capaços de moure un volum important d’interessos econòmics a l’entorn del Mar. Imagineu la imatge de cada un d’aquesta dos tipus de client.

El Client tipus Indústria Nàutica

El mes important d’aquest anàlisi es la tendència que dibuixa la realitat del mercat. “Brad &Angelina “ son el motor ideal per fer créixer el sector, que son capaços de generar negoci per una capa molt important d’empreses a l’entorn del mar , tant de serveis com industrials i , que en cap cas han de ser exclusius per pocs o excloents per les empreses del territori, però si excel•lents.

Les oportunitats que aquest tipus de client genera per l’economia d’una ciutat i territori te la seva contrapartida en les exigències que han de complir per acollir d’aquest tipus de turista –navegant- o de vaixell per aquest Client. Per que vingui un vaixell de gran eslora d’aquests tipus a Mataró cal que hi hagi un Port preparat i amb serveis excel•lents, sense deixar e tenir en compte factors relatius a les infraestructures de calat i grandària dels pantalans per atracar-los. També caldrà disposar de serveis d’aprovisionament excel•lents per omplir les bodegues i els espais d’aquesta vaixell; caldrà també una oferta varia en terra per que baixin dels seus palaus flotants per gastar ciutat (turisme, esport, oci, cultura…)

Parlem de xifres….

Una persona que fa una estada per turisme es gasta uns 75 €/dia en les seves visites a una ciutat com Barcelona; un turista navegant “Manel” es deixa una mica mes de 140€/dia, però un turista “Brad&Angelina” es deixa una mitjana de 450€/dia.
Per altre banda, es calcula que la despesa anual d’un vaixell de 55 metres (allargada d’un vaixell mesurat des dels punts mes extrems de proa fins a la popa), es d’un total de 3 Milions d’euros que es reparteix, a grans trets, en les següents despeses:

 • Un 34’6% en salaris de la tripulació
 • Un 9’8 % en benzina
 • I un 25’4% en R&R
 • El 30 % restant son despeses corresponents a serveis varis, formació tripulació, serveis jurídics, etc…

Es calcula que l’impacte econòmic de grans eslores a la RMB pot ser de 30Milions: però l’objectiu important es sumar el negoci dels “Manels” i els de “Brad i Angelina”, que multiplica per 6 aquesta xifra transformant –se en 170 milions a la RMB. El pastís d’aquesta xifra per Mataró, respectant el fet que ni de bon tros tenim clients amb aquestes eslores, es veu compensat quan comencem a aplicar factors de multiplicació de les oportunitats que es deriven de negocis que, per proximitat, per complementarietat o, simplement, per que s’encomana les ganes de fer negoci, comencen a creure i a apostar-hi. Des de l’Associació Maresme Marítim, ja hem apuntat xifres properes als 160 milions de valor de negoci total anual i 4866 llocs de treball directes i indirectes en el conjunt del sector. Es una xifra respectable si tenim en compte el recorregut que encara queda per desenvolupar aquest sector.
Una de les conclusions mes importants derivades d’aquest anàlisi es que es cal dibuixar una nova cadena de valor de serveis i indústria, ja existent al nostre teixit empresarial, identificar-la i dotar-la de capacitat per competir, imprimint millores prioritàries en 3 àmbits estratègics concrets
1.- La Formació, Impulsant noves accions i ofertes formatives tant a niovell ocupacional com professional, universitari i post universitari. Que el territori disposi d’un capital humà i de know how preparat afavoreix una excel•lecia en molts dels productes i serveis que aquesta mercat exigeix.
2.- L’entorn, amb infraestructures marines, serveis nàutics, activitats esportives, cultura, oci i entorn urbà innovador son també exigències que el Maresme ja disposa.
3.- La Promoció, que implica treballar amb estratègia, cooperació i generositat pel territori.

Logística : El backoffice de l’e-commerce.

El gran desconegut del comerç electrònic es la gestió logística dels productes , generalment ens quedem en la part de l’aparador on analitzem des de la vessant del màrqueting com vendre el productes de la nostra botiga virtual tractant d’aconseguir el millor posicionament digital per tal de donar-los a conèixer .
L’altre pol d’aquest model de negoci es la logística: fer arribar els productes en temps i forma al lloc on els clients ho demanen.
Ahir sortia als mitjans el model Amazon, un e-commerce, que ahir 16 de desembre, esperava rebre la major demanda de productes de l’any amb mes de 50.000 compres previstes.
Les xifres del Backoffice de Amazon son sorprenents:
– Una nau industrial de 32.000 metres quadrats (equivalent a 4 camps de futbol)
2.4 millions de productes emmagatzemats ( 1.1 M dels quals son joguines)
600 persones treballant ( un 128% mes que a la campanya de nadal de l’any passat)
72 operacions per minut.
Tot un repte logístic per fer arribar els productes amb un marge d’entre 3 i 5 dies en el que qualsevol errada pot suposar la perdua del client per sempre.

 

Clica aquí per veure el reportatge del Magatzem Amazon en Nadal

 

Les claus de l’èxit de qualsevol sistema logístic en e-commerce segons senyalen els experts son les següent:

 • Terminis de lliurament fiables
 • Seguiment de la comanda en temps real
 • Pagament segur
 • Qualitat de l’entrega: Comanda sense errors, factura sense errades, embalatge en bon estat,…
 • Flexibilitat i personalització del servei: horaris, nivells d’urgència, costos (Amazon ha detectat que la majoria de les compres es realitzen a partir de les 21.30 de la nit per aixó el seu servei d’atenció al client es fins de les 2 de la matinada)
 • Tractament àgil de les devolucions.
 • Garantia, servei post-venda
 • Àmbit nacional i internacional.

La logística es el element diferenciador i el major repte a l’hora de posar en marxar i fer creixer un e-commerce diganselo a Amazon .