Entrades classificades amb: millora contínua

INFORME DE PROPOSTES I MILLORES DE SERVEIS DE PARC EMPRESARIAL PEL 2016

Detall i resultats de les accions de millora al Parc amb la participació de les empreses en el procés de millora contínua dels serveis que oferim.

El Parc empresarial de Tecnocampus, en complir 5 anys, va proposar a les empreses aquí allotjades fer una reflexió estratègica conjunta per construir les propostes del futur d’aquest Parc. El Gamestorming del passat 21 de desembre de 2015, en què van participar més de 80 persones entre empresaris i empresàries, persones treballadores de les empreses del Parc, professors i personal tècnic de la Fundació Tecnocampus, va ajudar a dibuixar com ens imaginàvem el Parc a curt i mitjà termini sobre 6 eixos o blocs definits: Parc, Networking, Vincle amb la Universitat, Marca Tecnocampus, Serveis per créixer i Participació.

Sessió amb empreses-21 de desembre de 2015

Sessió amb empreses-21 de desembre de 2015

Aquests mateixos blocs de serveis són objecte de valoració en l’enquesta de satisfacció anual que oferim a totes les empreses allotjades al Parc. L’any passat es van rebre 60 qüestionaris.

Amb aquests dos instruments hem fet un petit exercici d’anàlisi de les valoracions obtingudes respecte determinats serveis i accions del Parc. Accions que des del Parc hem anat implementant per donar resposta i millorar els índex de satisfacció, d’acord amb les necessitats de les empreses usuàries.

Us fem un breu resum d’aquestes actuacions:

Localització i Serveis tècnics:

Aquests dos blocs de serveis tenen un vincle molt directe amb el dia a dia de les e
mpreses del Parc i és, probablement, el més extens en accions i millores desenvolupades. Així, doncs, s’havia valorat molt baix els aspectes relacionats amb els serveis de climatització, internet i telefonia, els espais de menjador i alguns espais comuns. I és precisament on s’ha incidit de forma més intensa durant aquest període per donar resposta a les propostes de millora:

  • Creació de zones d’oci i de descans, així com creació d’espais verds: s’ha dut a terme una millora en l’aspecte i el mobiliari del vestíbul del TCM3, per donar una millor acollida i imatge a aquesta torre, i s’ampliarà el menjador amb un nou espai més equipat a la planta 4 del TCM2.
  • Ampliació de la capacitat de dades: hem incrementat la capacitat de les nostres línies i, en conseqüència, hem ampliat el servei a les empreses fins a 8Mb, el doble del que tenien.
  • Instal·lació d’un troncal de telefonia mòbil a la centraleta del Parc per tal de reduir els costos de les trucades de fix a mòbil.plànols TCM
  • S’ha negociat i aconseguit que dues operadores (Telefònica i Jazztel) facin instal·lació de fibra a cada planta per tal que els usuaris que ho necessitin puguin contractar fibra de forma directa als operadors.

 

Serveis a les empreses:

El bloc de serveis a les empreses inclou alguns aspectes d’impuls i millora del Networking que van ser objecte d’una baixa valoració a la dels serveis a les empreses que, tot i la baixa demanada, podien ser reorientats a serveis més propers a les necessitats de les empreses del Parc. Així es va manifestar en el procés participatiu del Gamestorming, en què es van apuntar idees de millora en la realització dels esmorzars temàtics, concursos i jocs, esdeveniments amb marques  i empreses del Parc, espais de trobada informal o la creació de la figura del dinamitzador o ambaixador per ajudar en el posicionament de les empreses del Parc cap a l’exterior.

Algunes de les actuacions d’aquest bloc s’han centrat en:

  • Augmentar les possibilitat de Networking entre les empreses del Parc: el passat novembre es va posar en marxa la intranet de les empreses del Parc, i fa un mes tothom ja té credencials d’accés. La majoria dels aspectes d’aquesta eina de comunicació tenen a veure amb la dinamització i l’impuls del Networking amb el Business Corner, Market Place, empresa busca empresa, directori, etc. o  en convocar o avisar de les activitats socials com ara la realització de l’Afterwork, el concurs setmanal o les propostes esportives.

Universitat Empresa

Les baixes valoracions relatives a les possibilitats d’accedir al talent-borsa de treball de la Universitat, convenis de cooperació educativa o d’engegar processos d’investigació o treball amb el coneixement universitari, té el seu contrapunt en les potents idees que també es van llançar en la sessió de Gamestorming, com ara:

  • Millora en el procés per obrir els convenis de col·laboració educativa a les empreses, per la qual cosa s’ha fet un esforç per simplificar el procés i s’ha explicat amb una visita a cada empresa les opcions que els servei de carreres professionals i Alumni ofereix.
  • S’han incorporat enllaços a la intranet i augmentat el nombre de referències d’actuacions al Butlletí empresarial com al web, dels estudis, jornades i activitats que les escoles universitàries realitzen en el Campus amb rellevància i interès empresarial.

En general, i en relació a aspectes de percepció que les empreses allotjades al Parc tenen del Tecnocampus, cal destacar la idea que cal millorar la marca TecnoCampus com un valor important a l’hora de decidir localitzar la seva activitat al Parc. Una més amplia difusió de les activitats, com també una major presència en mitjans són accions que es van proposar i van en aquesta línia.

Actualment, amb el Parc totalment ple, som conscients que cal treballar de forma més intensa per millorar allò que les empreses localitzades els resulta de valor per seguir creixent i construint el Parc TecnoCampus, amb criteris excel·lents de qualitat, perquè la vostra estada suposi una factor positiu per fer-ho més fàcil.