Monthly Archives: gener 2014

Convocatòria de Premis de la Fundació Barcelona Olímpica

La Fundació Barcelona Olímpica, a través del Museu Olímpic i de l’Esport de Barcelona, amb l’objectiu de promoure els vincles entre l’art i l’esport, convoca la cinquena edició del Premi Internacional Fundació Barcelona Olímpica. Art sobre Paper.

La temàtica de les obres ha d’estar vinculada a l’esport i/o l’olimpisme des de qualsevol perspectiva.

Els participants a aquesta edició tenen fins al 30 d’abril per enviar la documentació sol·licitada a les bases publicades a la web del Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch.

De totes les obres rebudes, el jurat en seleccionarà tres de guanyadores, que dotarà amb premis en metàl·lic: 2.500€ (1r premi), 1.800€ (2n premi) i 1.200€ (3r premi). Aquestes tres obres, juntament amb les finalistes del certamen, s’exposaran en una mostra temporal que tindrà lloc al Museu Olímpic i de l’Esport durant la tardor de 2014.

 

La responsabilitat social corporativa i l’esport

La responsabilitat social i corporativa (RSC) és el compromís d’una organització per augmentar el benestar de la societat més enllà de la missió pròpia. I com? Interioritzant principis com la transparència, el codi ètic, l’eficiència i l’eficàcia.

El Servei d’Esports de la Diputació de Barcelona té la missió de contribuir a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans de les comarques de Barcelona, i en concret, en el marc de la RSC, treballa per a la:

  • Promoció de la integració social (igualtat d’oportunitats).
  • Administració pública socialment responsable.
  • Protecció del medi ambient i conservació del patrimoni natural.
  • Potenciació del coneixement, sensibilització i difusió.

A més a més de posar en marxa altres projectes en aquest àmbit:

  • Programa “Clubs amb Cor” de Càritas.
  • Esport Solidari Internacional (ESI).
  • Dream Runners.

Per a més informació sobre cadascun dels projectes anteriorment esmentats, adjuntem el següent PDF:

RSC