Il·luminació nocturna

 

Al Tecnocampus comencem una nova assignatura, optativa per els alumnes de quart curs del Grau en Mitjans Audiovisuals, sobre una nova matèria: la llum nocturna. La impartirem entre la professora Mª Soliña Barreiro i jo mateix, Cristòfol Casanovas, com a responsable.

De que tracta aquesta assignatura ?
Volem parlar, analitzar, reflexionar i experimentar sobre diferents temes relacionats amb la nit i la llum nocturna. Una recerca que, al final, volem que ens aporti una nova visió, i uns nous usos, de la nocturnitat, orientats a una manera més conscient de fer imatges.

La llum nocturna no ens permet veure gaire lluny , la nostra relació amb l’espai és reduïda, però en els darrers segles hem aconseguit eixamplar-la, permetent moure’ns, fer activitats i desplaçar-nos gairebé com de dia, però circumscrits en els àmbits humans de les ciutats, o poblacions. Més enllà és difícil, pregunta-ho als pescadors o als escaladors.

La llum nocturna per excel·lència ens ve la de la lluna, del resplendor del seu cercle visible, reflexa pàl·lid de la llum del sol. Monstres, bruixes, màgia i somnis s’alimenten i son hereus de la nit i de la lluna plena. La seva llum és font creativa i molt arrelada en la cultura. En la “Paremiologia comparada” de Sebastià Farnés hi diu que, “ Per parlar no cal lluna”, “Qui lluneja bogeja” o “ Penja’t de lluna que et salvaràs”…dites del s XIX. Darrerament Sabina diu que “la luna es una daga, manchada de alquitrán”…i seguirem, clar. Seguirem dient coses que ens suggereix la seva imatge.

Amb la nit, perdem el concret , però guanyem l’infinit. Guanyem profunditat, espai, univers, però també incògnita i misteri, dos grans generadors de preguntes, una part de vida important. Aquest fet té a veure amb l’acceptació tàcita d’associar la nit al gènere femení i el dia al masculí ? L’home, el sol i la dona, la lluna i els estels?.

Però parlar d’eixamplar la llum nocturna és fer-ho d’il·luminació artificial, és parlar de tecnologia, de noves eines, aspectes molt presents des del segle XX i que ens ha canviat el nostre viure i el nostre quotidià.

L’origen imprecís de la llum artificial el podem situar en el domini del foc, ja fa mig milió d’anys. Però és en el segle XX, amb el control de l’electricitat, que l’ús d’aquesta llum, encapsulada, enllaunada i controlada en forma de bombeta pels inventors del s. XIX, quan pren un paper protagonista, multiplicant les seves formes i funcions. Jugant un paper fonamental en els usos socials i personals. Només cal pensar en l’arquitectura, en l’enginyeria o en les normatives de treball relacionades amb el tema.

Hem omplert la nostra nit de llum artificial i si, a les ciutats, hem perdut els estels, també hem inventat maneres diferents de fer-nos sentir vius, palpablement vius, amb maneres de perllongar el dia, en detriment d’uns ritmes circadians ja ancorats en les gens , i que figuren en el genoma humà; darrerament la premsa ja parla dels estudis fets sobre el gen DEC2, de manera a poder reduir el temps de dormir.

Controlar la llum ens esta canviant. Però sabem vers on ?

L’arquitectura i l’enginyeria ja saben quin és l’ús principal de la llum: fer el mon visible i que la principal font d’energia és l’electricitat i cal pensar com obtenir-la.

Però al GMA la nostra matèria prima son les imatges, i els sons, unes representacions que ens eixamplen la nostra visó del mon i la nostra percepció e inventiva. Com deia Alekan, director de fotografia, il·luminar no només per donar a veure sinó per donar a sentir. I sentir es el que determina les nostres accions.

Ara no tenim fonts de llum de flama que fan pampallugues, amb ombres mòbils que a força de temps , de milers d’anys, amb l’ajut de la nit, s’han anat transformant en personatges i fets màgics o fantàstics. El que tenim ara es tecnologia per fer les imatges, encara que en molts casos nomes siguin pampallugues als ulls.
Tenim també una llarga tradició de representació en imatges, en pintura Goya ja denunciava la superstició i la violència amb els seus gravats, i on el dormir es alliberador; recordem el personatge adormit, envoltat d’animals voladors nocturns, i la inscripció que diu: “el sueño de la razón, produce monstruos”, anunciant el que més tard en direm subconscient, matèria primera del surrealisme. Més recentment, Hopper, ens presenta, en les seves pintures, la soledat en ambients nocturns a la ciutat.

Però els mitjans on la nit s’ha fet present i a traves del quals ens ha modelat més la nostra percepció del mon, és a traves la fotografia, el cinema i la televisió; però si bé en la fotografia i el cinema és una font d’experimentació i desenvolupament constant, pensem en les primeres fotos nocturnes de les nits de Paris per Brassai, o en la pel·lícula de Murnau, Amanecer, on la llum de la lluna acompanya fets d’amor i desitjos de mort, com exemples embrionaris i perdurables, la televisió ha anat negant la nit oferint, majoritàriament en els programes de plató, espais sempre il·luminats de la mateixa manera, sense saber en quin moment del dia estem, com en un gran magatzem.
Analitzarem aquests aspectes, com d’altres. També la poesia hi té el seu lloc amb la seva capacitat de síntesi i de suggerir imatges. Però tot i que la història del cine es curta e intensa, també s’han anat instal·lant certes convencions. Com diu M Chion, es representa la nit en colors blaus…quan no ho és !

Sociologia, tècnica, modes de representació, arts, història, una assignatura polièdrica que té l’ambició d’experimentar i proposar noves maneres de representar en imatges la nit i la seva llum, de buscar i trobar relacions entre el ritmes nocturns actuals i els antics.

Algú deia que la nit és mentidera, que promet coses que el dia s’emporta. Però , tornant a Farnés, podríem dir : “De la nit no fer-ne dia” i que “Entre el dia i la nit no hi ha paret ni tabic”. No hi ha separació física entre dia i nit, és una diferència perceptiva, però ens esforcem massa en perllongar el dia ?

Això si, un foc a terra, una bombeta encesa, sempre voldrà dir que hi ha algú.

Cristòfol Casanovas

Els desafiaments del retrat infogràfic- I

Actualment, el terme Infografia s’utilitza també per a designar totes aquelles imatges generades per ordinador, que tracten d’imitar el món tridimensional que ens envolta mitjançant el càlcul del comportament de la llum, dels volums, l’atmosfera i el moviment . Aquestes tècniques basades en complexos càlculs matemàtics, poden tractar d’aconseguir imatges reals, i en aquest cas, es parla de fotorealisme.

En aquest sentit, el fotorealisme infogràfic,  és la qualitat d’una imatge generada per ordinador que imita les imatges generades per càmeres fotogràfiques, mitjançant complexos càlculs i algoritmes matemàtics capaços de simular els efectes / defectes que la llum, les asprors, brillantors, reflexos, refraccions, així com la radiositat  (acolorit de la llum ambient ) que es produeixen en les imatges resultants. Trobem els orígens del fotorealisme en la pintura; consisteix a fer un quadre a partir d’una fotografia. Els pintors fotorealistes parteixen d’un origen fotogràfic que després és transferit al llenç amb materials i tècniques ben físiques, però amb la clara intenció de generar en la seva percepció el dubte identitari: Es tracta d’una imatge fotogràfica o una pintura?

Si seguim aprofundint en els orígens de la representació de la realitat mitjançant la semblança, i el concretem en el rostre com l’aparença que es mostra de la identitat d’una persona o animal, el terme retrat (del llatí retractus), es refereix a l’expressió d’una persona o imitació de la mateixa, la qual cosa succeeix en la pintura, l’escultura i la fotografia. En un retrat predomina l’expressió de la cara, la seva semblança i fins i tot l’estat d’ànim de la persona. Potser per això, un retrat fotogràfic no és una simple imatge, sinó més aviat una representació composta. Artistes com Miguel Àngel, no es van avenir a practicar el retrat, ja que consideraven que per la seva condició imitativa limitava les seves possibilitats creatives.

No obstant això, està clar que el retrat no és una mera reproducció mecànica dels trets, sinó que depèn completament de la sensibilitat de l’artista. I això succeeix independentment del mitjà i/o tècnica en què el duem a terme, tant si es tracta d’una pintura tradicional, com si es tracta d’una imatge fotogràfica, o en els nostres dies, a partir d’un tractament d’imatge computeritzat.

En aquest sentit, avui, podem trobar aquesta imprompta emotiva evidenciada en treballs  d’artistes com OLeg Dou, un jove creatiu, fotògraf i editor rus, que ens porta amb els seus enigmàtics retrats informatitzats a transcendir la realitat. Els seus escollits rostres són retratats en curtes sessions fotogràfiques, modelant-los després durant setmanes amb photoshop, fins que aconsegueix donar-los una nova identitat. Els transforma amb la freda mirada de la tecnologia, quan en realitat i una vegada més, ens mostra la seva.

En un segon article, em proposo establir una anàlisi comparativa sobre la rendibilitat de les tècniques tradicionals i les noves tecnologies. Es veurà, com en definitiva, tot està condicionat a qui les utilitza. Mentrestant, us deixo unes imatges que il·lustren el descrit: Autoretrat de perfil de l’autora amb tècnica pictòrica tradicional, nu amb tècnica pictòrica fotorealista de Josep Santilari, i retrat fotorealista d’Oleg Dou generat per ordinador.

El poder (econòmic) de la TV

A Corea del Sud, un programa de prestigi de la TV està revolucionant, encara més, la visió que tenen els coreans de la ciutat de Barcelona. A “Avis sobre les flors” –així es diu el programa-, uns famosos del país de diferents edats arriben a una ciutat del món, sense cap mena de preparació prèvia i han de fer-se camí sense cap coneixement de l’idioma ni suport que no sigui el de persones anònimes que ajuden als forasters. La imatge que dóna la ciutat comtal i la seva gent és molt positiva. Per tant, no hi ha cap dubte que el programa farà augmentar el nombre de visitants coreans a Barcelona (ara son un 21.000) i demostrarà una vegada més el poder que un programa de TV té sobre el desenvolupament d’un sector econòmic, en aquest cas, el turisme. Caldrà confirmar si el programa de TV fa incrementar el nombre de visitants d’aquest país, però de ben segur que es tornarà a confirmar el poder econòmic del mitjà televisiu.

Regles de la composición fotográfica

La composición es fundamental para conseguir una imagen de calidad. Una composición bien equilibrada proporciona una agradable sensación a la vista. Muchas veces observamos fotografías y no sabemos porque algunas nos merecen nuestra atención y otras pasan desapercibidas. La diferencia está en la composición.

Los microprocesadores implementados en la tecnología fotográfica digital consiguen que las cámaras fotográficas proporcionen fotografías bien enfocadas y con la exposición correcta, pero la composición aun sigue siendo competencia única del cerebro humano. Para ello hay que educar nuestro cerebro de fotógrafo para que sea capaz solamente con la mirada seguir las siguientes reglas o recomendaciones para conseguir una buena composición.

Podríamos decir que la composición fotográfica es el arte de seleccionar y distribuir los objetos en el espacio captado por la cámara, para conseguir una imagen de calidad. Y no se olviden que la cámara capta las escenas de manera diferente a como las ve nuestro cerebro.

Las reglas son las siguientes:

1. Sencillez

La primera regla de la composición fotográfica es mantener la escena tan simple como sea posible. La fotografía tiene que centrarse en un solo elemento o motivo y hay que buscar fondos sencillos, que no destaquen del elemento o motivo principal de nuestra fotografía. La información de la fotografía tiene que ser simple y directa.

Si no conseguimos captar la sencillez de la escena es que no estamos suficientemente cerca. Robert Capa como consejo decía “Si nuestras fotografías no son buenas es porque no estamos lo bastante cerca”. Hoy con los programas de edición fotográfica (photoshop por ejemplo) lo tenemos fácil, recortamos lo innecesario.

2. Regla de los tercios

El punto de interés tiene que estar situado fuera del centro de la composición. Dividimos el fotograma en dos líneas verticales y dos horizontales. El elemento que nos interesa destacar lo situaremos en uno de los puntos de intersección de estas líneas.

En la imagen siguiente podemos observar como William Holden en “Grupo Salvaje” se encuentra situado en la intersección superior izquierda de los tres tercios, dejando libre el espacio hacia donde dirige la mirada.

En fotografías panorámicas el horizonte se situara en la línea horizontal inferior o superior dependiendo de si queremos destacar el cielo o el suelo.

En retratos a corta distancia destacaremos un rasgo superior del personaje en una intersección superior. Si dirige la mirada hacia un lado, dejaremos el espacio vacío del lado de la mirada.

En casos de movimiento hay que reservar espacio para que el sujeto de la sensación de que se puede desplazar dentro del encuadre.

3. Líneas

Las líneas ayudan a conducir la mirada hacia el motivo principal de la fotografía. Las líneas diagonales proporcionan dinamismo y conducen la visión hacia el motivo principal al mismo tiempo que sugieren continuación. La utilizaremos para resaltar motivos arquitectónicos o artificiales. Las curvas en S como un rio o camino las utilizarnos para resaltar motivos naturales, como en paisajes y panorámicas. Procuraremos que estas líneas conduzcan la vista hacia el interior de la imagen o motivo. Siempre escogiendo un fondo sencillo. Los motivos con líneas repetitivas suelen generar imágenes artísticas y agradables.

Fotografía tomada en el interior de la pirámide de Keops.

Fotografía tomada en el interior de la pirámide de Keops.

4. Equilibrio o Balance

Es la disposición de las formas, colores, luces y sombras de manera que se complementen. Hay que considerar todos los recursos disponibles delante de una escena, como los objetos, las líneas o formas, los colores o texturas.

La fotografía tiene que contar una historia por sí misma, aquello de que una imagen vale más que mil palabras en fotografía tiene su aplicación directa. La imagen necesita al menos mil palabras para poder expresar su contenido.

En la siguiente imagen quise destacar el mundo viejo del mundo nuevo, el pobre del rico. Lástima que no tenia polarizador para conseguir un fondo más azulado.

Vista de las pirámides desde el hotel Mena House

5. Emmarcar

Se utilizan los elementos disponibles en la escena para enmarcar el motivo principal y resaltarlo. En una fotografía de paisaje, arquitectura o gente es útil reencuadrar la escena y buscar un objeto en el primer término que sirva de marco natural al elemento principal. Por ejemplo podemos utilizar los arcos de un edificio, una valla, una puerta, una ventana o las ramas con hojas o flores de un árbol, aunque no tienen que ser muy llamativos. De esta manera se consigue crear la profundidad de campo.

El marco puede aparecer enfocado o desenfocado, para ello cerraremos o abriremos el diafragma del objetivo. Si la fotografía es oscura puede aparecer como una silueta. De esta manera damos un toque personal que no se conseguiría con los ajustes automáticos del programa de la cámara.

6 Relación figura-fondo

Hay que vigilar que no se produzcan límites confusos entre el fondo y los primeros planos, tiene que haber un punto de interés claro i resaltado. Si no lo encontramos simplemente intentemos acercarnos más o utilizar un objetivo de mayor distancia focal.
Lo mejor es utilizar un objetivo con una abertura grande y desenfocar el fondo.

Bien, no siempre se tienen que seguir estas reglas, pero si lo hacen conseguirán más fotografía interesantes y empezaran a educar el cerebro para que actue como cazador de instantáneas.


Ver original en undostresd

Tornant al ‘pre-cinema’

El 1891, ara fa més de 120 anys, el geni i agressiu inventor Thomas Alva Edison presentava el seu cinetoscopi, un invent que aconseguia la síntesi de les imatges en moviment i que podria considerar-se com un precedent tècnic i ideològic del cinema. Però no era cinema! El setè art té com a data de naixement la projecció dels germans Lumière, quatre anys més tard, al Saló Indien del Grand Cafè de París.
Per què no es considera cinema, encara, aquesta nova genialitat del prolífic Edison? Doncs, perquè té mancances importants respecte a la idea que, posteriorment, els historiadors valoraran de l’art cinematogràfic. En primer lloc, perquè es tracta d’un aparell que no projecta el film, sinó que, en una postura bastant incòmoda, doblegant l’esquena i recolzant-se en la mateixa màquina, es pot veure, mitjançant un visor, la reproducció de la pel·lícula. I, en segon lloc, conseqüència de l’anterior, perquè amb el cinetoscopi d’Edison el visionat era individual i no col·lectiu; es realitzava en aparells individuals, i no en projeccions per a tota una sala.
Això és interessant perquè, si fem una senzilla enquesta avui en dia entre la joventut veurem que, tot i que l’audiovisual en general segueix sent un producte cultural i d’oci que va a l’alça, sí que es produeix un canvi d’hàbits important. Cada vegada més, el jovent no considera necessari –fins i tot ho considera molest­– desplaçar-se a una sala per veure-hi una pel·lícula i, és clar, encara més molest, haver de pagar per ella.
El consum de cinema torna a ser cada vegada més individual, a través d’ipads, ordinadors, fins i tot mòbils, i mitjançant plataformes virtuals de vídeos o mecanismes d’intercanvis de fitxers. El producte és el mateix. Podem dir-li encara cinema? La qüestió és que, al menys en la dimensió sociològica, sembla que estem tornant als inicis del cinema o fins i tot abans, al “pre-cinema”.


La natura de Twitter

Fa una setmana i escaig vam veure com els “piuladors” catalans s’indignaven per la suposada censura del gegant de les cibercomunicacions Twitter a l’etiqueta #ViaCatalana. Aquesta etiqueta, una forma d’agrupar els missatges mitjançant un tema, no aconseguia ser “Trending Topic”, per als profans, tema del dia o notícia destacada (em sembla que no caldria importar parauletes anglosaxones, oi?).
La mateixa empresa s’explicava: la categoria de tendència o notícia destacada no s’atorga per quantitat, és a dir, perquè hi hagi molts missatges, o almenys no únicament. També influeix el temps, és a dir, ha de ser un tema que ha emergit de forma efervescent i ràpida. Per això, segons els propietaris, #ViaCatalana no va assolir aquest estatus, perquè ja feia molts dies que s’utilitzava i, per tant, el segment temporal s’havia eixamplat molt, com a mínim, més d’un mes. La velocitat és decisòria.
Nois, hem tastat la nostra pròpia medecina. Perquè Twitter no podem dir que sigui una eina que aporta profunditat i reflexió; més aviat vehicula missatges segmentats, breus –els famosos 140 caràcters– i desconnectats entre si. La trama de Twitter, fins i tot dins d’una mateixa etiqueta o entre les piulades d’un mateix autor, sembla un magma extremadament heterogeni d’ il·luminacions personals que competeixen en originalitat. Amb alguna excepció informativa. Quin és el valor de Twitter? Molts usuaris comentaven: la immediatesa, la velocitat…
Doncs ja ho tenim! Per la immediatesa ha mort la #ViaCatalana en la seva cursa per erigir-se tema destacat! Com deia Postman, “cada tecnologia té una tendència inherent”. La de Twitter no és la de ser un mitjà que reculli la perseverança i la constància, com les que mostra el poble català i, per això, no ens ha servit del tot en la passada Diada.

Publicat a La Clau, el 18 de setembre de 2013

Ja el tenim aquí: “Proyecto de Ley de apoyo a los emprendedores”

Congreso de los DiputadosEspero que no sigui ja massa tard. Espero que les noves mesures que el Govern espanyol aprovarà properament per a potenciar l’activitat emprenedora puguin certament tenir el seu efecte. Ens hem cansat de dir que una de les vies per sortir de la crisi rau en l’emprenedoria i la innovació. Ja era hora que una normativa legal potent, amb rang de llei, vingui a donar cobertura als emprenedors i emprenedores que sí volen tirar endavant. El “Proyecto de Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización” està ja en tràmits; esperem que les esmenes que s’introdueixin facin enriquir el text i la repercussió de les seves actuacions.

Podeu llegir-vos el document i comentar el que en penseu. Jo, per una banda aplaudeixo que, ben aviat, als capítols 4, 5 i 6 ja es parli de l’educació en emprenedoria. Segur que les propostes podrien ser més profundes i àmplies però ja es deixa clar que sense educació en emprenedoria no aniríem enlloc. La disposició addicional novena també regula de manera positiva les empreses d’estudiants, fetes per practicar durant el curs.

El que sí trobo a faltar són mesures específiques per aquelles institucions, com Tecnocampus, que han fet de l’emprenedoria un eix vertebral de la seva estratègia. Cal òbviament facilitar les mesures (fiscals, econòmiques, burocràtiques, etc.) perquè un emprenedor tiri endavant el seu projecte; però també cal potenciar aquelles plataformes que ajuden als emprenedors a enlairar-se. No trobo en el text mesures potents per acompanyar aquests tipus de plataformes. També m’agradaria trobar mesures dirigides a potenciar la cultura de l’emprenedoria a la societat. Avui en dia, un emprenedor o emprenedora és un heroi, una persona valenta i amb gran iniciativa personal i social. Cal que la societat també els reconegui i els aplaudeixi com cal.

Pre Festival Audiovisual PreFest

Les novetats audiovisuals esdevenen cada dia més importants en la comunicació. No cal dir que  disposem de menys temps per dedicar-nos a entendre i comprendre com actuen altres éssers d’altres cultures i societats,  per això, necessitem actualitzar-nos i posar-nos al dia conjuntament, per adquirir plenament el coneixement de la actual societat.

Les eines que disposem actualment per assolir aquests coneixements son els recursos audiovisuals. El PreFest vol esdevenir una mostra del poder actual que te la imatge i el so en mans dels professionals del sector, aquest dijous 30, divendres 31 i 1 de juny.

 

DIJOUS 30 DE MAIG

 • INAUGURACIÓ 17:15 h al Auditori del Tecnocampus

A càrrec de la Meritxell Civil i David Minguillón

 • NOVES TENDÈNCIES I TÈCNIQUES AUDIOVISUALS, 17:30h  al Auditori del Tecnocampus

Visionat de diferents projectes de noves tendències audiovisuals a càrrec de Javi Moreno de Disualstudio que acompanyarà amb una presentació de projectes de  diversos estudis..

Javi Moreno és un professional del Motion Graphics que ha realitzat treballs de tours virtuals, grafismes  i modelat 2D/3D, vídeo corporatiu, videoclips musicals i fotografia.

 • SESSIÓ STEAMPUNK 18:45 al Auditori del Tecnocampus

Bloc de curtmetratges de duració màxima de 90 minuts programats pel col·lectiu Hotel Elèctric sobre la temàtica Steampunk. Prèviament al passi de curts hi haurà una presentació sobre aquest gènere tant particular a càrrec de Jesús González cofundador del col·lectiu de cinema Hotel Elèctric.

 • JOAN SAFONT IN LIVE, 20:15 h al Auditori del Tecnocampus

Masterclass de fotografia a càrrec del fotògraf Joan Safont. Un repàs a les millors fotografies de natura i retrat.

Joan Safont és un professional de la fotografia des de fa 40 anys.  Especialitzat en moda i retrat, però també a experimentat en altres camps.

DIVENDRES 31 DE MAIG

 • SESSIÓ STEAMPUNK 17:30 al Auditori del Tecnocampus

Bloc de curtmetratges de duració màxima de 90 minuts programats pel col·lectiu Hotel Elèctric sobre la temàtica Steampunk. Prèviament al passi de curts hi haurà una presentació sobre aquest gènere tant particular a càrrec de Jesús González cofundador del col·lectiu de cinema Hotel Elèctric.

 • PROJECTES TECNOCAMPUS 19:00h al Auditori del Tecnocampus

Projecció de treballs finals de Grau en Audiovisuals i altre projectes realitzats per estudiants del Tecnocampus. Tots els treballs estaran preparats prèviament pels seus autors.

 • VIDEO MAPPING 22:00h al Foyer del Tecnocampus

Descripció de l’activitat: Projecció de vídeo mapping a l’interior del Foyer a càrrec de Joan Nieto on exposarà el seu projecte final de grau.

 • DJ SET + VISUALS 22h al Foyer del Tecnocampus

DISSABTE 1 DE JUNY

 • GIMCANA EN FAMILIA,  de les 10 del matí fins a les 14 hores.

Descripció de l’activitat: Gimcana audiovisual pels més petits a les instal·lacions del Tecnocampus. L’activitat consisteix a gravar un clip de vídeo de duració màxima d’un minut amb càmera de mòbil o càmera de fotos digital. Per crear aquest clip hi haurà diferents sets per crear aquesta mini pel·lícula.

Objectiu: gravar una peça audiovisual de duració màxima d’un minut per tal d’aprendre els diferents passos que s’han  de tindre en compte a l’hora de produir una pel·lícula.

Bases:

–       Les gravacions han de ser a través d’un telèfon mòbil o dispositiu capacitat per enregistrar imatges. La qualitat no és el factor que més puntua en el concurs.

–       La peça audiovisual ha de realitzar-se a través dels diferents sets de la gimcana.

–       La originalitat és el que conta per guanyar

–       En tot els punts de la gimcana hi haurà persones de suport a l’activitat que s’ha de realitzar.

–       La millor peça audiovisual guanyarà una càmera de fotos digital que hauran d’estar finalitzades abans de les 12h del migdia per tal de fer un tria de les millors.

–       Les obres finalistes es projectaran a la sala de graus a les 13h del migdia on es donarà el veredicte de la obra guanyadora.

Inscripcions:

Tota família participant haurà de dirigir-se al stand de punt 0 de la plaça del TCM per rebre un carnet que tindrà 5 espais en blanc que es segellaran a mesura que es vagin superant els punts de gimcana.

Un cop finalitzat s’ha de tornar al punt 0 per entregar el carnet i la peça audiovisual.

Proves de la gimcana:

–       Prova 1: elecció d’un gènere cinematogràfic i esbós del guió tècnic.

 • Material: llapisos o bolígrafs i paper.

–       Prova 2: creació dels títols de crèdit (inici i final).

 • Material: retoladors/colors, cartolines o fulls, tisores i pega (material fungible).

–       Prova 3: gravació del guió de la pel·lícula.

 • Material: diferents elements per poder ajudar i facilitar a gravar la història.

–       Prova 4: doblatge o inserció de veus

–       Prova 5: exportació de material i edició amb l’ajuda d’un professional.

 • Material: sala mac i pen drives (que es tornen al punt 0 al entregar el material

 

 

 

 

 

La paradoxa de l’emprenedor corporatiu

En un moment de crisi, d’incertesa en el futur, de desmotivació generalitzada com l’actual cal que apareguin els emprenedors corporatius que hi ha dins de cada empresa, dins de cada organització. Són aquelles persones que, malgrat les adversitats, són capaces de detectar les oportunitats existents i convertir-les en realitats. Les empreses i organitzacions tiren endavant, en moments com aquests, gràcies a persones com elles que, amb empenta i il·lusió veuen el futur d’una altra manera, més esperançadora.
El tarannà d’un emprenedor corporatiu és ser ambiciós de mena; cercador de noves maneres de fer les coses i capaç de moure l’empresa o organització cap a fites més competitives. En fer això, plateja projectes avançats al moment que siguin atractius per la direcció i la resta de l’equip. Ara bé; i aquí ve la paradoxa: han de saber equilibrar molt bé ambició i possibilisme. Les propostes emprenedores han d’animar la gent però, a la vegada, si decidim tots tirar endavant amb allò cal que hi hagi una certa probabilitat de tenir èxit. L’emprenedor corporatiu ha de fer gala d’una “ambició racional”: un certa grau d’il·lusionisme que permeti la seva materialització si escollim tots el que se’ns proposa. No podem ser només animadors; cal també saber planificar molt bé el camí i portar els projectes a la pràctica.
A la classe, els meus alumnes,en els seus treballs, tendeixen a inflar els ingressos i a minimitzar les despeses. A més d’un, que planteja un projecte súper atractiu, amb una baixa inversió i una alta rendibilitat, li he dit: “Té aquí els diners i fes-ho!” S’ha d’anar en compte, mai els ingressos es comporten tan bé com un creu, i mai les despeses són tant petites com un es pensa. Hem de trobar aquell equilibri en que siguem prou ambiciosos, però a la vegada podrem assolir el que proposem si ens accepten de tirar-ho endavant. Aquesta és, per mi, la paradoxa de l’emprenedor corporatiu.

Be a Hero

Ser un héroe. Con estas llamativas palabras a modo de epígrafe la firma californiana Gopro ha creado una notable industria hasta hace poco inexistente, la de las denominadas “Action Cams”. Controlando el 20% en el mercado americano y el 30% a nivel mundial.

Mi primer contacto con los productos de la marca y con este tipo de cámaras fue en julio de 2010 y por aquél entonces poco, o muy poco sabía acerca de este tipo de cámaras. Aún era su primera versión del modelo.

YouTube Preview ImageMe llamaron para grabar unas imágenes subacuáticas del Boreas en Palamós, para una productora que estaba produciendo una serie de clips, algunos relacionados con el buceo, en la Costa Brava. Después de las presentaciones, empezaron a grabar el material de tierra, y como suele pasarnos a los que nos dedicamos a la imagen en lo primero que me fijé fue con que tipo de cámara filmaban las escenas terrestres. Sin sorpresas. Al finalizar la introducción del clip y estando ya en la embarcación preparando el material listos para salir hacia el destino de buceo, me encontraba mirando, buscando por los rincones del barco la cámara con la que iban a rodar las imágenes subacuáticas, ya que previamente me habían comentado que ellos también grabarían las suyas. Craso error el mío. Buscaba un sistema de filmación parecido en forma y tamaño a mi equipo de vídeo subacuático, con 20 kilos de peso y dos focos externos. Finalmente mis ojos se posaron en uno de los componentes de la productora, sentado en la proa de la embarcación estaba enroscando algo al extremo de un palo. Me acerqué a él con cara de extrañeza que se tornó en estupefacción cuando me dijo que “eso” era la cámara que iban a utilizar para filmar bajo el agua. De hecho, llevaban dos.

He de reconocer que me mostré muy escéptico respecto a la calidad de grabación que podría llegar a tener este tipo de dispositivos sin luz artificial, sin capacidad de balance de blancos y a -30 metros de profundidad, por no hablar de lo insignificante que era al lado de mi equipo. David contra Goliat, pensé…

Una vez iniciada la inmersión, empecé a filmar el pecio y a los dos buceadores que hacían de cicerones subacuáticos del futuro espectador, tomando las imágenes de contexto además de las necesarias para poder montar la pieza con suficientes planos tanto del barco hundido, como de la pareja de buceadores. Pero mi mente pese a estar concentrada en la captación de las imágenes seguía  barruntando acerca de la calidad de las imágenes que captarían las dos Gopro.

Al finalizar el rodaje, entregué el material y nos despedimos, acordando que me avisarían cuando se emitiera por televisión el clip. Los siguientes días los pase buscando por internet información relacionada con la cámara.

Cuando finalmente el programa se emitió y me adjuntaron el link del clip que ya estaba en internet, he de decir que no me sorprendió demasiado la calidad: imágenes borrosas, faltas de color, dominancia de los verdes, temblores en las tomas, etc. Pensé que para la filmación amateur era un sistema adecuado, incluso en superficie podría servir como imagen de refuerzo y colocada en algún lugar extraño a la hora de usarla en una producción profesional, pero poco más, y por descontado un desastre de proporciones bíblicas en lo que se refiere a imagen subacuática profesional, más aún a profundidad.

Los años fueron pasando, mi equipo de grabación subacuática se quedó obsoleto, y Gopro fue evolucionando hasta su último modelo: Gopro3. Los errores de calidad producidos en las versiones anteriores, se habían subsanado, las imágenes eran nítidas, la calidad de la cámara y la óptica había mejorado de forma consistente y el sistema de compresión cambiado. Tres balances de blancos predefinidos (en su opción Black) y la posibilidad de obtener material en RAW para un retoque de color fácil y prácticamente profesional con una aplicación propia de Gopro, el Cineform.

Hoy en día, la Gopro3 se ha convertido en uno de mis equipos de filmación subacuática para algunos de mis trabajos dónde no es necesario ni tanto peso, ni una calidad cinematográfica en las imágenes. Cierto es que con adaptaciones y elementos extra, como iluminación externa, un grip subacuático, pantalla de LCD y filtros de color se aleja de la configuración inicial de la misma cámara; pero con esas ayudas y tan sólo tres años más tarde, estas cámaras ha desbancado a mi antiguo sistema de filmación profesional subacuático en muchos de sus aspectos. De hecho, hoy en día ¿quien no conoce este tipo de cámaras? Han pasado cerca de tres años desde mi primer contacto con estas cámaras. Recuerdo incluso que en clase, los alumnos, muchos de ellos no las conocían. Pasado este cortísimo intervalo de tiempo su uso se ha masificado y hasta podemos verlas en documentales televisivos como cámaras de apoyo y para conseguir otra tipología de planos mucho más dinámicos e interesantes.

Y es que si bien no os sentiréis como héroes al estar con una “Action Cam” en vuestras manos, si se os abrirán un mundo de posibilidades audiovisuales que os harán venir ganas de descubrir vuestros límites y los de la cámara en infinidad de situaciones y a un precio más que asequible.

Alex del Olmo