Monthly Archives: setembre 2014

CURSOS D’ANIVELLAMENT SETEMBRE 2015

L’Escola Universitària Politècnica de Mataró ofereix cursos d’anivellament de les matèries de física i matemàtiques als nous alumnes dels estudis d’enginyeria.

Aquests cursos tenen com a objectiu repassar alguns conceptes bàsics d’aquestes matèries per ajudar i facilitar la incorporació a aquestes assignatures dels estudis universitaris.

HORARI

FÍSICA

 • Dimarts 8 de setembre: horari de 16 a 18 hores.
 • Dimecres 9 de setembre: horari de 18 a 20 hores.
 • Dimarts 15 de setembre: horari de 16 a 18 hores.
 • Dimecres 16 de setembre: horari de 18 a 20 hores.
 • Dijous 17 de setembre: horari de 16 a 18 hores.
 • Dilluns 21 de setembre: horari de 18 a 20 hores
 • Dimecres 23 de setembre: horari de 16 a 18 hores.

MATEMÀTIQUES

 • Dimarts 8 de setembre: horari de 18 a 20 hores.
 • Dimecres 9 de setembre: horari de 16 a 18 hores.
 • Dimarts 15 de setembre: horari de 18 a 20 hores.
 • Dimecres 16 de setembre: horari de 16 a 18 hores.
 • Dijous 17 de setembre: horari de 18 a 20 hores.
 • Dilluns 21 de setembre: horari de 16 a 18 hores
 • Dimecres 23 de setembre: horari de 18 a 20 hores.

 

 • DOCUMENTACIÓ

FÍSICA

Analisi Vectorial

Cinemàtica

Lleis de Newton

Problemes I

Problemes II

MATEMÀTIQUES

Nombres Reals

Funcions

Limits i Derivades

Regles de Derivació

Integració

Matrius i Determinants

Problemes Matemàtiques

Solució Problemes