Yearly Archives: 2012

TCM NetLab ha desenvolupat una plataforma per oferir servei de notificacions en temps real

TCM NetLab ha desenvolupat una plataforma per oferir servei de notificacions en temps real a smartphones amb Android. La plataforma permet generar notificacions les quals els clients reben de forma instantània.

Un primer cas d’ús de la plataforma desenvolupada és oferir servei de notificacions de les activitats de la UACU de la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme. Per aquest motiu s’ha desenvolupat una aplicació nativa Android anomenada UACU Mòbil.

UACU Mòbil és una aplicació que permet rebre informació sobre les activitats de la Unitat d’Atenció a la Comunitat Universitària de la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme.
Les activitats es reben de manera instantània en format de notificació, es mostren en una llista i es poden compartir de forma fàcil a través de les xarxes socials. UACU Mòbil està disponible en smartphones de la plataforma Android des de la versió 2.2 fins la versió 4.1, és gratuïta i en l’actualitat està en fase de proves.

 

UACU Mòbil es pot instal·lar a través de Google Play: des del Play Store del smartphone buscant UACU o a través del següent codi QR.

El funcionament de UACU Mòbil és molt senzill i intuïtiu. En accedir a l’aplicació es visualitza la Finestra Principal on es llisten les diferents activitats rebudes. Per cada activitat es mostra el títol, el lloc i la data d’inici. Les activitats estan ordenades per data d’inici i s’esborren de la llista de forma automàtica quan hagin finalitzat.

En prémer sobre una activitat, s’accedeix a la Finestra Descripció activitat que mostra les dades de l’activitat de la Finestra Principal més una petita descripció que pot incloure un enllaç a una pàgina web per obtenir més informació.

Realitzant un clic llarg sobre una activitat es pot compartir a través de les xarxes socials instal·lades en el smartphone. Les dades de l’activitat que es comparteixen són el títol, el lloc i la data d’inici.

Implantació d’un pilot per la lectura remota de comptadors elèctrics al Perú

L’empresa Wayra Networks juntament amb el grup TCM NetLab, amb qui col·labora en la recerca i desenvolupament en l’àmbit de les xarxes de sensors inalàmbriques basades en l’estàndard DASH7 (ISO 18000-7), ha iniciat un pilot de d’implantació del seu sistema de lectura remota per la gestió de 15 comptadors elèctrics a la població de Cusco (Perú).

El sistema de gestió inalàmbric ha de permetre la lectura remota de les dades de consum dels comptadors, així com la interacció amb els mateixos per entre altres fer la connexió/desconnexió d’un client de forma remota.

Com s’ha dit, la solució es basa en un protocol de comunicacions estàndard per xarxes de sensors inalàmbriques DASH7 (ISO 18000-7) el qual és un que prové del món RFID actiu i treballa a la banda de 433 MHz, fet que permet optimitzar la cobertura i el consum dels nodes. El fet d’utilitzar aquesta banda permet millorar el rang de cobertura dels dispositius (fins a 2 quilòmetres en condicions òptimes) o bé optimitzar-ne el consum energètic (fins a 5 anys segons el cicle de treball utilitzat), doncs la propagació de les ones electromagnètiques en aquesta banda es veu menys afectada per fenòmens com l’atenuació, el soroll i els esvaïments, entre d’altres.

L’esquema de funcionament de la solució és com el que es mostra a la figura on tenim un sistema centra (interrogador) que coordina tots els equips a gestionar (tags).

TCM NetLab és un dels grups de la Secció de Projectes de Transferència de Tecnologia i
Coneixement del TecnoCampus Mataró-Maresme que es dedica a la recerca i el desenvolupament en l’àmbit de les xarxes de sensors inalàmbriques i les tecnologies d’interacció en entorns mòbils. D’altra banda, Wayra Networks és una empresa ubicada al districte 22@ a Barcelona que es dedica al disseny i desenvolupament de dispositius de comunicació per a xarxes de sensors inalàmbriques de curt i llarg abast.

El Netlab, l’Àrea d’Acústica, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Mataró, desenvolupen el pla d’Acció (2013-2018) contra el soroll del municipi

El Netlab i l’Àrea d’Acústica del Tecnocampus, juntament amb la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Mataró, han desenvolupat el pla d’Acció contra el soroll del municipi, establint els tipus d’accions que permetran reduir el soroll urbà, produït en una gran part pel trànsit rodat.

La primera reunió, per posar fil a l’agulla al pla d’acció contra el soroll, va ésser al juliol del 2011 on es van crear les bases sobre les quals s’hauria de construir el futur pla d’acció.

Fruit d’aquella reunió i de moltes altres, amb la Diputació de Barcelona i els diferents serveis i seccions de l’Ajuntament, Medi Ambient, Activitats, Manteniment, Policia Local i Obres entre d’altres, es va anar confeccionant un esborrany on es recollien les propostes, suggeriments i opinions que s’han tingut en compte a l’hora de elaborar el document.

Un any i mig després, s’ha entregat a la Diputació de Barcelona, el document definitiu on es mostra l’afectació de la població, les accions que ja s’efectuen a la actualitat i les accions previstes per tal de reduir el soroll a la nostra ciutat.