Arxius de l'autor: Josep López Xarbau

Josep López Xarbau

Sobre Josep López Xarbau

Enginyer en Electrónica i Automàtica Industrial (ETSEIAT-UPC). Durant els últims vint anys (1999-2019) he realitzat tasques de R+D+I, en el camp de l’acústica mediambiental i de l’anàlisi territorial urbà amb diversos Sistemes d'Informació Geogràfica, coneguts com a GIS. Durant tres anys (2001-2004) he estat el responsable del departament de R+D+I de l’Agencia d’Ecologia Urbana de Barcelona (BCNECOLOGIA). He col·laborat amb l’Àrea d’Acústica de l’Escola Universitària Politècnica de Mataró (EUPMt) en l’anàlisi i realització de mapes acústics de diversos municipis del Maresme, Vallès Oriental i l’Anoia. Actualment soc tècnic de Recerca, Desenvolupament e Innovació al Centre de Coneixement Urbà (CCU) de la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme.

Pàgina web:

El Netlab, l’Àrea d’Acústica, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Mataró, desenvolupen el pla d’Acció (2013-2018) contra el soroll del municipi

El Netlab i l’Àrea d’Acústica del Tecnocampus, juntament amb la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Mataró, han desenvolupat el pla d’Acció contra el soroll del municipi, establint els tipus d’accions que permetran reduir el soroll urbà, produït en una gran part pel trànsit rodat.

La primera reunió, per posar fil a l’agulla al pla d’acció contra el soroll, va ésser al juliol del 2011 on es van crear les bases sobre les quals s’hauria de construir el futur pla d’acció.

Fruit d’aquella reunió i de moltes altres, amb la Diputació de Barcelona i els diferents serveis i seccions de l’Ajuntament, Medi Ambient, Activitats, Manteniment, Policia Local i Obres entre d’altres, es va anar confeccionant un esborrany on es recollien les propostes, suggeriments i opinions que s’han tingut en compte a l’hora de elaborar el document.

Un any i mig després, s’ha entregat a la Diputació de Barcelona, el document definitiu on es mostra l’afectació de la població, les accions que ja s’efectuen a la actualitat i les accions previstes per tal de reduir el soroll a la nostra ciutat.