Entrades classificades amb: tecnocampus

TCM NetLab ha desenvolupat una plataforma per oferir servei de notificacions en temps real

TCM NetLab ha desenvolupat una plataforma per oferir servei de notificacions en temps real a smartphones amb Android. La plataforma permet generar notificacions les quals els clients reben de forma instantània.

Un primer cas d’ús de la plataforma desenvolupada és oferir servei de notificacions de les activitats de la UACU de la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme. Per aquest motiu s’ha desenvolupat una aplicació nativa Android anomenada UACU Mòbil.

UACU Mòbil és una aplicació que permet rebre informació sobre les activitats de la Unitat d’Atenció a la Comunitat Universitària de la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme.
Les activitats es reben de manera instantània en format de notificació, es mostren en una llista i es poden compartir de forma fàcil a través de les xarxes socials. UACU Mòbil està disponible en smartphones de la plataforma Android des de la versió 2.2 fins la versió 4.1, és gratuïta i en l’actualitat està en fase de proves.

 

UACU Mòbil es pot instal·lar a través de Google Play: des del Play Store del smartphone buscant UACU o a través del següent codi QR.

El funcionament de UACU Mòbil és molt senzill i intuïtiu. En accedir a l’aplicació es visualitza la Finestra Principal on es llisten les diferents activitats rebudes. Per cada activitat es mostra el títol, el lloc i la data d’inici. Les activitats estan ordenades per data d’inici i s’esborren de la llista de forma automàtica quan hagin finalitzat.

En prémer sobre una activitat, s’accedeix a la Finestra Descripció activitat que mostra les dades de l’activitat de la Finestra Principal més una petita descripció que pot incloure un enllaç a una pàgina web per obtenir més informació.

Realitzant un clic llarg sobre una activitat es pot compartir a través de les xarxes socials instal·lades en el smartphone. Les dades de l’activitat que es comparteixen són el títol, el lloc i la data d’inici.

El Netlab, l’Àrea d’Acústica, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Mataró, desenvolupen el pla d’Acció (2013-2018) contra el soroll del municipi

El Netlab i l’Àrea d’Acústica del Tecnocampus, juntament amb la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Mataró, han desenvolupat el pla d’Acció contra el soroll del municipi, establint els tipus d’accions que permetran reduir el soroll urbà, produït en una gran part pel trànsit rodat.

La primera reunió, per posar fil a l’agulla al pla d’acció contra el soroll, va ésser al juliol del 2011 on es van crear les bases sobre les quals s’hauria de construir el futur pla d’acció.

Fruit d’aquella reunió i de moltes altres, amb la Diputació de Barcelona i els diferents serveis i seccions de l’Ajuntament, Medi Ambient, Activitats, Manteniment, Policia Local i Obres entre d’altres, es va anar confeccionant un esborrany on es recollien les propostes, suggeriments i opinions que s’han tingut en compte a l’hora de elaborar el document.

Un any i mig després, s’ha entregat a la Diputació de Barcelona, el document definitiu on es mostra l’afectació de la població, les accions que ja s’efectuen a la actualitat i les accions previstes per tal de reduir el soroll a la nostra ciutat.