Línies de recerca

El treball del grup SSIT gira al voltant del so i la tecnologia des de diverses perspectives teòriques i metodològiques. El grup atén tant evolucions històriques i aspectes de contextos anteriors com les característiques i situacions del paradigma comunicatiu actual. Les tres principals línies d’investigació són:

1. Pensament i estètica del so i de la música. Perspectiva centrada en el codi, amb caràcter ontològic, de reflexió sobre la natura, funcions i usos de cada component de la banda sonora. Els àmbits de recerca són:

–       Silenci audiovisual
–       Música, emocions i persuasió
–       Música electrònica
–       Metàfores sonores
–       Filosofia de la música

2. El context tecnològic d’enunciació. Estudi de les noves formes de comunicació emergents –formats i continguts– així com dels canvis de mentalitat i hàbits provocats per les innovacions tecnològiques. Els àmbits de recerca dins d’aquesta línia són:

–       Nous continguts i nous formats de música i audiovisual
–       Convergència digital
–       Gènere i TiC
–       So i TiC
–       Temps, realitat i mentalitat tecnològica

3.  Música, so i comunicació mediàtica. Perspectiva d’estudi més funcional on es valoren els usos i aplicacions de la música i el so en la televisió, el cinema i altres mitjans o plataformes audiovisuals. Els àmbits de recerca són:

–       Televisió,  cultura i servei públic
–       Teories sobre la música i l’audiovisual
–       Música i avantguarda
–       Producció cultural i música