Resultats de búsqueda per: alerts

Google Alerts: recerca, identitat digital i molt més.

Qui no utilitza una app de Google al llarg del dia? Estic segur que la majoria de nosaltres, en un moment o un altre, fem ús d’algun dels serveis de l’univers de Larry Page i Sergey Brin. M’atreveixo a afirmar que una de les aplicacions més infravalorada i  desconeguda és Google Alerts.

A les classes de Sistemes d’Informació o de Xarxes Socials que impartim al Tecnocampus, així com en moltes altres matèries, sempre apareix la necessitat de recercar informació, en períodes relativament llargs de temps. Quan preguntes als estudiants com i on recerquen, l’eina més famosa del cercador nord-americà apareix com a única opció. Els alumnes passen hores jugant al gat i a la llebre buscant termes, persones, etc…. sense més criteri que la intuïció. Paral·lelament, un segon contingut que tractem, amb més o menys profunditat en ambdues assignatures, és la cura de la pròpia identitat digital. Molts dels alumnes, fet però que també m’ha succeït en formacions a empreses, no sols no tenen consciència de què es diu d’ells a la xarxa: un percentatge molt elevant ni tant sols ha cercat el seu nom o marca.

Què fa alerts per nosaltres?

Alerts és un servei  gratuït on Google ens proporciona cerques de tota publicació apareguda a Internet que reculli els termes de recerca del nostre interès.

Un cop introduïm el motiu de la nostra recerca, hem d’establir uns paràmetres: tipus de resultat (tot, blocs, vídeos, debats, llibres), la freqüència amb la que volem rebre els resultats (quan es produeixi, setmanalment, diàriament), la quantitat de resultats (tots o sols els més rellevants) i el lloc on volem rebre-ho (feed o correu electrònic).

Els usos, més enllà dels ja descrits i dels molts que segur que hores d’ara ja esteu pensant, us els descriu per a l’àmbit empresarial, i per cert amb molt d’encert el blogger Noel Carrión a 5 razones por las que deberías usar Google Alerts. Monitoritzar les aparicions a la xarxa de la nostra empresa, seguir tendències del sector, fer seguiment de les campanyes, identificar plagis i trobar fonts d’inspiració.

Us el recomano.

 

 

Formació al PDI. Entorns Personals d’Aprenentatge

Tot i que l’objectiu de la sessió de formació no és centrar-nos en què és un PLE des de la seva vesant teòrica, sí que el conjunt d’eines que treballarem són elements prou comuns a molts entorns personals d’aprenentatge.

L’objectiu de la breu sessió, de no més de dues hores, consisteix en connèixer i aprendre a treballar amb eines com Google Alerts, Google Reader i Diigo, parant especial atenció a conceptes com la sindicació de continguts via RSS o l’etiquetatge social (Social Bookmarking).

Mapa conceptual de les eines tractades

La sessió, orientada al treball pràctic, parteix de l’ús de la xarxa com a element de pesca, teixint una sèrie d’elements que ens permetran que la informació arribi a nosaltres, a través de fonts concretes, enlloc d’anar-la a buscar.

Per a aquesta primera tasca, usarem eines com Google Alerts i Google Reader, elements ja integrats a la plataforma personal de suport que el TecnoCampus posa a la disposició de tot el personal universitari.

El segon pas serà la tria d’elements i el seu etiquetatge, on treballarem conceptes com el Social Bookmarking i en veurem l’aplicació concreta amb una eina com Diigo.

Finalment, veurem les possibilitats didàctiques d’aquest tipus d’eina i la seva fàcil integració en la plataforma de suport institucional, Moodle o Atenea.