La semàntica a salut (II)

Leer en castellano Com s’anunciava a l’entrega anterior “La semàntica a salut (I)”, s’explicarà una altra classificació del vocabulari controlat, en funció del seu objectiu i de l’estructura que presenta. En el vocabulari controlat cada concepte té...