Materials

by admin | octubre 26, 2011 4:46 pm

Videos

Xerrades i conferències

Veure totes les xerrades >[1]

Entrevistes

Veure totes les entrevistes >[2]

Recursos

Veure més recursos >[3]

Materials docents

Veure més materials docents >[4]

Videoguies

Veure més videoguies >[5]

Manuals

Endnotes:
  1. Veure totes les xerrades >: https://vimeo.com/channels/utd%20target=_blank
  2. Veure totes les entrevistes >: https://vimeo.com/channels/entrevistesutd%20target=_blank
  3. Veure més recursos >: http://www.diigo.com/user/utd_tcm%20target=_blank
  4. Veure més materials docents >: http://vimeo.com/utd/albums%20target=_blank
  5. Veure més videoguies >: http://vimeo.com/utd/groups%20target=_blank

Source URL: https://blocs.tecnocampus.cat/materials