Projectes

by admin | març 8, 2013 11:48 am

Els projectes  i emprenedors protagonistes  de la segona edició del programa InnoEmprèn són:

[1]Smalan Acceletrated, liderat per Antonio Mollfulleda[2]

Acceleracío del càlcul d’operacions als processos de supercomputació

 

 

[3]La Casa Pública, liderat per Ferran Curtó[4]

Crowdsourcing per a la millora del servei públic

 

 

 

 

[5]Twiddea©, liderat per Sebastià Àvila

plataforma de inteligència col·lectiva per rebre i  valorar idees creatives de naming, diseny i màrketing.

 

 

[6] PrintFlexTronics, liderat per Oriol Costa

Creació i Desenvolupament d’una Empresa Manufacturera de Printed Electronics (Electrónica Impresa).

 

 

[7] Dinamo Bicicleta, liderat per Gerard Valls[8]

Generació d’energia amb el simple moviment de la bicicleta: carrega el mòbil i oblida’t de les piles per les llums

 

 

[9]BIOCLICK ,Prefabricació d’envans ecològics, saludables i energètics, liderat per Marina Rocarols[10]

Sistema de particions i revestiments interiors amb materials naturals per la millora del confort i l’eficiència energètica dels edificis.

 

 

[11]L deLibris, liderat per Toni Llacay[12]

“La lletra amb premi entra”

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

Endnotes:
 1. [Image]: http://blocs.tecnocampus.cat/innoempren/files/antonio-mollfulleda.jpg
 2. Antonio Mollfulleda: http://www.linkedin.com/profile/view?id=26633445&authType=NAME_SEARCH&authToken=21WB&locale=en_US&srchid=b43004dd-5576-4a23-b259-ce18c1ba70cb-0&srchindex=1&srchtotal=1&goback=%2Efps_PBCK_*1_Antonio_Mollfulleda_*1_*1_*1_*1_*2_*1_Y_*1_*1_*1_false_1_R_*1_*51_*1_*51_true_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2&pvs=ps&trk=pp_profile_name_link
 3. [Image]: http://blocs.tecnocampus.cat/innoempren/files/FerranCurtó_foto.jpg
 4. Ferran Curtó: http://www.linkedin.com/profile/view?id=84855596&authType=NAME_SEARCH&authToken=CvFf&locale=es_ES&srchid=85d0d5a4-1441-4a2f-9968-c72d80461069-0&srchindex=1&srchtotal=3&goback=%2Efps_PBCK_Ferran+Curto_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*2_*1_Y_*1_*1_*1_false_1_R_*1_*51_*1_*51_true_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2&pvs=ps&trk=pp_profile_name_link
 5. [Image]: http://blocs.tecnocampus.cat/innoempren/files/sebas-Àvila.jpg
 6. [Image]: http://blocs.tecnocampus.cat/innoempren/files/Oriol-Costa.jpg
 7. [Image]: http://blocs.tecnocampus.cat/innoempren/files/gerard-Valls.jpg
 8. Gerard Valls: http://www.linkedin.com/profile/view?id=45368797&locale=es_ES&trk=tyah
 9. [Image]: http://blocs.tecnocampus.cat/innoempren/files/marina-rocarols-2.jpg
 10. Marina Rocarols: http://www.linkedin.com/profile/view?id=90140325&locale=es_ES&trk=tyah2
 11. [Image]: http://blocs.tecnocampus.cat/innoempren/files/Toni-Llacay.jpg
 12. Toni Llacay: http://www.linkedin.com/profile/view?id=184878392&locale=es_ES&trk=tyah2

Source URL: https://blocs.tecnocampus.cat/projectes