En aquesta secció tenen cabuda les entrades referides  a explicar com funcionen les eines desenvolupades pel CCU, a nivell d’usuari, de quina informació es parteix?, que és el que interessa estudiar?,  quin és el procés d’interacció?  i què volen dir els resultats que s’obtenen?.

Al mateix temps també hi seran presents els articles relacionats amb el contingut de la informació o del resultat de l’anàlisi. Incidint en la relació dels estudis realitzats en la vida de les persones. Aquest seria l’apartat del que anomenem ‘reflexió’