En aquest primer article vull donar la benvinguda a tothom que s’acosti a aquestes pàgines, tant per aquells que vulguin saber en quines coses concretes està treballant el grup, com per aquells que vulguin conèixer les metodologies, en general, i els recursos amb els quals ens movem.

Segurament el primer que us preguntareu és, què vol dir CCU? Doncs són les sigles de Centre de Coneixement Urbà. El CCU va néixer de la necessitat de donar suport a la presa de decisions per part del polític i/o el tècnic municipal. Un exemple podria ser davant la possibilitat que es pugui construir un nou Centre d’Atenció Primària (CAP), veure gràficament, i tenint en compte la ubicació i la capacitat dels CAP existents, a quin lloc s’hauria de col·locar el nou CAP per cobrir al màxim de gent possible (d’acord amb la capacitat d’aquest nou CAP). I no només això, amb el CCU també podríem veure en quina ubicació de la nova instal·lació representaria menys esforços en distància i en temps de desplaçament –a peu– per als possibles usuaris.

L‘evolució de la societat ens ha portat que avui dia ningú pugui tenir el monopoli de la informació, i cada vegada més el propi usuari vulgui tenir recursos per poder decidir dins del seu espai particular. En aquest cas, des del CCU, el que s’ha treballat és la possibilitat que cada usuari, des de casa seva, pugui saber quines són les tres escoles més properes al seu domicili –tant amb distància com amb temps de trajecte a peu–, i quina ruta ha de seguir per arribar-hi en el mínim temps o distància possible. De la mateixa manera, també pot ser útil saber les parades o línies d’autobús urbà que hi ha a una determinada distància de casa, o bé quines zones verdes són les que hi ha més a prop de casa.

Un altre cas paradigmàtic podria ser com estan distribuïdes per la ciutat determinades activitats econòmiques, i determinar quines zones de la ciutat estan mancades de determinades activitats econòmiques, a banda de saber el volum de potencials clients que hi ha en aquestes zones més “desabastides” en determinades activitats econòmiques. En aquest cas el ciutadà emprenedor agrairia poder accedir a aquesta informació i coneixement.

Aquests són alguns exemples de la feina del grup, i precisament aquesta plataforma pot ser una eina útil per popularitzar i divulgar coses que hem fet fins ara o estem fent actualment.