A principis del mes de desembre, les agències d’avaluació externa de la qualitat universitària d’Aragó, Castella i Lleó, Andalusia, Canàries, País Basc i Catalunya, van organitzar un seminari amb el títol “Els reptes en la formació universitària segons el col·lectiu ocupador: el cas dels estudis universitaris en Turisme“, on es van posar sobre la taula les percepcions dels ocupadors i estudiants sobre els estudis en Turisme.

En un final d’any on l’impacte de la pandèmia al sector ha estat especialment dur, la jornada va posar de relleu les percepcions del sector que ja es recollien a les jornades del febrer de 2019, però va aportar una interessant reflexió inicial d’ Antonio Guevara, degà de la Facultat de Turisme de la Universitat de Malaga i president de REDINTUR. Gevara, va analitzar l’evolució dels estudis en Turisme a l’estat Espanyol, un recorregut necessari per entendre l’estat actual de la formació universitaria en aquesta disciplina polièdrica.

Photo by JK on Unsplash

Un exemple de la transversalitat del turisme i de la necessitat de transformació dels estudis en aquest àmbit en són les recomanacions que va formular per concloure la seva intervenció sobre cap on enfocar els estudis universitaris en Turisme:

  1. Turisme digital, canals de distribució online i innovació tecnològica.
  2. Anàlisi de dades, màrqueting digital avançat en xarxes.
  3. Revenue management, gestió de tarifes.
  4. Gestió intel·ligent de destins.
  5. Sostenibilitat, ODS.
  6. Gestió de nous productes i experiencies.
  7. Divulgació i interpretació d’experiencies.
  8. Gastronomia i turisme.
  9. Innovació i emprenedoria en turisme.
  10. Logística, intermodal-internacional-aèrea.

Com deia Jaron Lanier a You Are Not A Gadget: “no deixem la crítica a la tecnologia en mans dels Luddites“. Necessitem formar turistòlegs capaços de ser crítics i dissenyar nous models tecnològics que responguin a les necessitats -i la realitat- del sector.