Qui som / Quien somos

L’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa del TecnoCampus (ESCSET) ha esdevingut un punt de referència universitària des que fa vint anys va iniciar la seva activitat, com a Escola Universitària del Maresme (EUM), a l’antic Club Nàutic de Mataró. Han estat dues dècades de recorregut universitari sota l’aixopluc de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), de la qual en forma part com a centre adscrit. Aquest fet diferencial ens ha permès impartir titulacions oficials expedides per aquesta universitat i regir-nos per la seva normativa acadèmica.

Tecnocampus ofereix la possibilitat de cursar la doble titulació de Grau en Turisme i Grau en Administració d’empreses en 5 anys acadèmics. En finalitzar aquests estudis, l’estudiant obté dos títols oficials: Graduat en Turisme i gestió del lleure i Graduat en Administració d’Empreses i gestió de la innovació.

El grau en Turisme i gestió del lleure s’estructura a l’entorn de tres línies bàsiques: la gestió d’empreses i organitzacions turístiques, la planificació turística de les destinacions i la gestió de l’oci. Aquesta formació es complementa amb la formació del grau en Administració d’empreses i gestió de la innovació que aprofundeix en l’assoliment de les competències de gestió empresarial, especialment en la gestió comptable i financera i es focalitza amb l’emprenedoria i la innovació.

Finalment, el doble grau ofereix una sòlida formació en idiomes (anglès, francès, alemany i rus) i la realització de 500 hores de pràctiques formatives obligatòries en empreses que dóna un perfil altament competitiu en el mercat laboral als estudiants d’aquest doble grau.

En vols més informació? >> https://www.tecnocampus.cat/ca/doble-grau/ade-turisme/presentacio

———-

La Escuela Superior de Ciencias Sociales y de la Empresa del TecnoCampus (ESCSET) se ha convertido en un punto de referencia universitaria desde que hace veinte años inició su actividad, como Escuela Universitaria del Maresme (EUM), en el antiguo Club náutico de Mataró. Han sido dos décadas de recorrido universitario bajo el cobijo de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), de la que forma parte como centro adscrito. Este hecho diferencial nos ha permitido impartir titulaciones oficiales expedidas por esta universidad y regirnos por su normativa académica.

Tecnocampus ofrece la posibilidad de cursar la doble titulación de Grado en Turismo y Grado en Administración de empresas en 5 años académicos. Al finalizar estos estudios, el estudiante obtiene dos títulos oficiales: Graduado en Turismo y gestión del ocio y Graduado en Administración de empresas y gestión de la innovación.

El grado en Turismo y gestión del ocio se estructura entorno a tres líneas básicas: la gestión de empresas y organizaciones turísticas, la planificación turística de los destinos y la gestión del ocio. Esta formación se complementa con la formación del grado en Administración de empresas y gestión de la innovación que profundiza en el logro de las competencias de gestión empresarial, especialmente en la gestión contable y financiera y se focaliza con el emprendimiento y la innovación.

Finalmente, el doble grado ofrece una sólida formación en idiomas (inglés, francés, alemán y ruso) y la realización de 500 horas de prácticas formativas obligatorias en empresas que proporciona un perfil altamente competitivo en el mercado laboral a los estudiantes de este doble grado.

¿Quieres más información? >> https://www.tecnocampus.cat/es/doble-grado/ade-turismo/presentacion

Col·laboradors del bloc

Jordi Oller

Jordi Oller

PhD in Economics. Touristologist (“Turistòleg” in my mother tongue). Lecturer, Consultant and Entrepreneur specialized in business models and technological architecture for services (Tourism, Healthcare and Training sector).

Alex Araujo

Alex Araujo

Doctor en Estudis Avançats en Comunicació per la URL, actualment coordino el Grau en Turisme de Tecnocampus on en sóc professor en l’àmbit de les Comunitats Digitals.

Benet Maimi

Benet Maimi

Doctor en Economia i turisme per la Universitat Abat Oliva CEU. Professor de Màrqueting Turístic, Planificació turística i Turisme de creuers.

Narcís Martí

Narcís Martí

Diplomado Técnico en Empresas y Actividades Turísticas. Director de Hotel, Profesor de l’Escola Universitària del Maresme (EUM-TCM) de la asignatura de Gestión de Alojamientos turisticos.

Lluís Codinas

Lluís Codinas

Licenciado en Psicología de las Organizaciones y Trabajo. Máster en Dirección de Recursos Humanos. Docente estudios de turismo y ADEiGI en la Escuela Universitaria del Maresme (EUM-TCM).

Maria Armiñana

Maria Armiñana

Graduada en Turisme i Gestió de l’oci i en Administració d’Esmpreses i Gestió de la Innovació. Professora col·laboradora a l’ESCSET – Tecnocampus.