La situació de la pandèmia del COVID19 ha provocat un impacte negatiu en la societat que afecta tant a aspectes psicosocials fins als econòmics. A hores d’ara, ja es comencen a fer públic estudis de com ha afectat aquesta situació en l’activitat turística i concretament en l’activitat dels viatges i les diferents temporades que la societat freqüenta el consum de viatges, segons la consultora turística DNA i la Federación Espanyola de Familias Numerosas .

Es significatiu exposar diferents dades d’aquest estudi que poden aportar extreure conclusions sobre com viatgen les famílies en aquest entorn pandèmic.

 1. Nombre de viatges:
  Si es fa una retrospectiva entre els viatges de l’any 2019 i 2020, hi ha hagut un decreixement significatiu a l’any 2020 de -2,32 viatges per família per la geografia espanyola i -1,3 viatges internacionals. Cosa que vol dir que a l’any 2020 hi ha una mitjana de 1,6 viatges per família en territori espanyola vers als 3,92 viatges que feien les famílies en l’any 2019. Així mateix amb els viatges internacionals a l’any 2020 eren 1,6 viatges i l’any 2020 0,3 viatges.
 2. Èpoques de l’any:
  – Setmana Santa: el 2020 (confinament domiciliari a diferents indrets d’Espanya), el 92% de les famílies no van realitzar cap viatge a diferència de l’any 2019 que eren un 52% de les famílies.
  – Estiu: el 2020 el 79% de les famílies, com a mínim, van realitzar 1 viatge a diferència de l’any 2019 que van ser un 86% de les famílies
  – Nadals: el 2020 el 80% de les famílies no van realitzar cap viatge a diferència de l’any 2019 que van ser un 52% de les famílies.
  – Caps de setmana i ponts: el 2020 el 63% de famílies, com a mínim, van realitzar 1 viatge a diferència de l’any 2019 que van ser un 83% de les famílies
 3. Destins:
  Els destins preferits durant les èpoques de l’any 2020 han estat de turisme rural, excepte l’època d’estiu que el 47% de famílies van escollir destins de sol i platja i el 39% de famílies van escollir destins de turisme rural.
 4. Allotjament:
  – Allotjament hoteler: durant l’any 2020 hi ha hagut un decreixent del 14,3%, sent un consum del 28,2% respecte el 42,5% de l’any 2019.
  – Apartaments turístics: durant l’any 2020 hi ha hagut un decreixent del 13,6%, sent un consum del 19,1% respecte el 32,7% de l’any 2019.
  – Allotjament rural: durant l’any 2020 hi ha hagut un creixement del 0,7%, sent un consum del 22,2% respecte el 21,5% de l’any 2019.
  – Càmping: durant l’any 2020 hi ha hagut un decreixent del 8%, sent un consum del 6,8% respecte el 14,8% de l’any 2019.
 5. Transport:
  Malgrat que el cotxe és el transport per excel·lència per la mobilitat de les famílies, a l’any 2020 destaca el vehicle propi amb un consum del 93,52% de famílies, cosa que suposa un creixement respecte l’any 2019 del 2,2%. La resta de transport utilitzats a l’any 2020 han decrementat el seu ús sent significatiu l’avió amb un descens del 9,17% respecte l’any 2019.
Scenic view of a town on a lake

Photo: Jérémie Crémer
@jcremer

Perspectives any 2021:

a) Nombre de viatges:
– El 36,60% de famílies tenen menys ingressos i no podran viatjar.
– El 44,83% de famílies tenen els mateixos ingressos però reduiran viatges per prevenció.
– El 18,57% de famílies tenen els mateixos ingressos i viatjaran més per ajudar a la recuperació econòmica.
b) Tipus d’allotjament:
El tipus d’allotjament que voldrien escollir les famílies provoca que tots els allotjaments baixen excepte els allotjaments rurals amb un increment de l’11% respecte el 2020 i els càmpings amb un increment del 1,7% respecte l’any 2020.
c) Prioritats en consum turístic:
– Allotjaments: les ofertes i descomptes de preu, les mesures higièniques sanitàries, el distanciament social i entorn natural de qualitat són indicadors prioritaris alhora d’escollir un allotjament.
– Activitats: les activitats relacionades amb la naturalesa són les preferides.
– Condicionants per escollir un destí: les mesures higièniques sanitàries (96%), seguretat (95%) i allotjaments adaptats a les famílies (94%) són els paràmetres que més valoren les famílies abans que el preu i altres.