També el curs 2020/2021 s’han atorgat les beques universitat-empresa dirigides als estudiants de segon curs del Doble Grau en Turisme i AdE. Aquestes beques són atorgades pel grup Aquahotel, empresa que ha mantingut la seva aposta pel talent en turisme tot i la situació provocada per la pandèmia que viu el sector. Dues beques de 1.000€ cadascuna que s’atorguen a estudiants de segon curs a partir de diversos criteris com l’excel·lència acadèmica al primer curs del Grau.

L’objectiu de les beques és fomentar el talent jove en l’àmbit del Turisme, un talent imprescindible en l’escenari actual. La crisi sanitaria ha posat de relleu les fortaleses i les febleses del model turístic actual, mostrant la seva importancia més enllà del PIB i repercutint en diferents capes de l’economia i la societat que, aparentment, no acostumem a associar a l’activitat turística. Precisament aquesta visió transversal d’un sector tant pluridisciplinar és l’essència dels estudis en turisme. Els joves talents són els principals representants del futur d’una activitat que necessita una mirada seriosa i transversal que permeti entendre la cadena de valor en la seva totalitat, capaç de definir un model turístic respectuós amb l’entorn i que aporti valor afegit.

Podeu trobar els testimonis de les estudiants becades el curs 2020/21 a l’article que ha publicat La VanguardiaUna apuesta firme por la formación en turismo“.