Un article de Enric Tafalla i Jordi Pérez  | Alumnes del Doble Grau en Turisme i AdE

D’un temps a ençà, cada vegada se senten més reivindicacions socials relacionades amb la dinamització de la denominada “Espanya Buidada”. I és que, aquest fenomen conegut com l’Espanya Buidada, atès a la falta d’oportunitats laborals i de desenvolupament econòmic de moltes poblacions de la zona d’interior, no és res més que el resultat d’un conjunt de circumstàncies que ha desencadenat en un èxode rural massiu de la població, la qual ha hagut d’emigrar cap a les ciutats, normalment capitals de província, per poder aspirar a un futur millor, provocant, en última instància, resultats patents de desequilibri demogràfic, econòmic i també en l’impuls de polítiques per pal·liar els seus efectes.

En aquest sentit, una de les vies més importants per intentar corregir aquests desequilibris, si no la més important, és el turisme, donat a l’efecte multiplicador associat a l’activitat que pot revertir aquesta situació i dinamitzar les citades zones rurals. És per això que, per tal de maximitzar l’activitat turística, cal una clara aposta per la governança turística, en la qual l’àmbit públic i privat s’hi posin d’acord per establir polítiques que posin en marxa una correcta planificació turística en molts dels municipis que tinguin potencialitat per esdevenir un destí turístic.

En referència a aquesta potencialitat, el procés s’origina d’un anàlisis sobre els recursos que es poden reforçar per posicionar aquests destins, els quals, molts d’aquests, poden estar relacionats amb un turisme de natura, agroturisme, turisme gastronòmic, turisme actiu, etc., on el paisatge, la natura i la cultura siguin els eixos centrals per proporcionar una experiència turística integral als visitants.

A més, gràcies al desenvolupament del turisme en aquestes zones, es posa de manifest la contribució i l’aposta pel foment de la sostenibilitat turística, de la qual diverses publicacions d’aquest bloc ja se n’ha destacat el seu paper envers l’aposta de l’OMT pel desenvolupament sostenible dels territoris, el qual es troba emmarcat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030.

Per tant, aquesta contribució a la sostenibilitat turística, dota d’importància el desenvolupament del turisme en les zones de l’Espanya Buidada, donat que:

  • Pot promoure oportunitats professionals a la població resident d’aquests municipis, frenant les migracions dels joves a les ciutats. D’igual manera, centrar-se en els productes de proximitat, pot derivar en un impuls econòmic per aquestes zones, ja que moltes de les àrees rurals destaquen sobretot per les activitats artesanals, ramaderes o agràries que s’hi desenvolupen, i que en molts casos són alhora un tret per diferenciar-se d’altres destins.
  • Per una altra banda, es posa en valor la cultura i tradicions d’aquestes zones rurals, on gràcies al turisme, es poden mantenir vives totes aquestes, provocant l’interès entre els visitants.
  • Finalment, també és una forma de contribuir amb el medi ambient, donat que moltes de les activitats que s’hi poden realitzar, fan referència a la valoració del paisatge i permeten conscienciar positivament als visitants sobre la importància de l’entorn que els hi rodeja.

És per tots aquests motius, que s’hi han destacat, encara que la llista de punts a favor del desenvolupament de l’activitat turística a l’Espanya Buidada és molt més àmplia, que per intentar corregir aquests desequilibris una peça clau pot ser el turisme, però cal dotar a aquesta de la infraestructura necessària i de la participació de tots els agents que intervinguin a l’activitat turística, per convertir la paraula “buidada” en “visitada”, tenint en compte en tot moment les necessitats dels visitants i la població local, per tal que sigui una relació positiva entre aquests.


Fotografia: Holly Mandarich