Pla d’Estudis

PLA D’ESTUDIS

Pla d’estudis CAFE (PDF) 

PRIMER CURS

Primer trimestre
Anatomia aplicada a l’activitat física i l’esport (Bàsica, 6 ECTSl)
Activitats gimnàstiques, acrobàtiques i castelleres (Obligatòria, 6 ECTS)
*Psicologia de l’activitat física i de l’esport (Bàsica, 6 ECTS)
Teoria i pràctica del joc i expressió corporal (Obligatòria, 6 ECTS)

Segon trimestre
Activitats aquàtiques (Obligatòria, 6 ECTS)
Fisiologia de l’exercici I (Bàsica, 6 ECTS)
*Manifestacions bàsiques de la motricitat (Obligatòria, 6 ECTS)

Tercer trimestre
Anàlisi de l’estructura funcional dels esports i de l’exercici físic (Obligatòria, 6 ECTS)
Esports individuals (Obligatòria, 6 ECTS)
Fisiologia de l’exercici II (Bàsica, 6 ECTS)

 

SEGON CURS

Primer trimestre
*Pedagogia i principis didàctics de l’activitat física i de l’esport (Bàsica, 6 ECTS)
Esports col·lectius I (Obligatòria, 6 ECTS)

Programació de l’ensenyament en l’activitat física i l’esport (Bàsica, 6 ECTS)
*Sociologia i Història de l’activitat física i de l’esport (Bàsica, 6 ECTS)

Segon trimestre
Biomecànica de l’activitat física i de l’esport (Bàsica, 6 ECTS; semipresencial)
Cinesiologia de l’exercici físic (Obligatòria, 6 ECTS)
*Aprenentatge i desenvolupament motor (Bàsica, 6 ECTS)

Tercer trimestre
*Metodologia de la investigació i estadística en l’activitat física i l’esport (Bàsica, 6 ECTS)
Teoria i pràctica de l’entrenament I (Obligatòria, 6 ECTS)
Optativa I (6 ECTS)

 

TERCER CURS

Primer trimestre
*Educació per a la salut (Obligatòria, 6 ECTS)
Esports col•lectius II (Obligatòria, 6 ECTS)
Teoria i pràctica de l’entrenament II (Obligatòria, 6 ECTS)

Segon trimestre
Activitats físiques a la sala de fitness (Obligatòria, 6 ECTS)
Activitat física adaptada (Obligatòria, 6 ECTS)
*Legislació, direcció i gestió de l’esport (Obligatòria, 6 ECTS)
*Nutrició i ajudes ergogèniques (Obligatòria, 6 ECTS)

Tercer trimestre
*Bases econòmic-financeres i contractació en l’activitat física i l’esport (Obligatòria, 6 ECTS)
*Emprenedoria en l’esport, l’oci i l’animació turística (Obligatòria, 6 ECTS)
Optativa II (6 ECTS)

 

QUART CURS

Primer trimestre
Fisiopatologia en l’activitat física i l’esport (Obligatòria, 6 ECTS)
Prescripció d’exercici físic per a la salut (Obligatòria, 6 ECTS)
*Teoria i pràctica de l’entrenament III (Obligatòria, 6 ECTS)

Segon trimestre
Pràcticum (Obligatòria, 14 ECTS)

Optativa III (6 ECTS)

*Treball Fi de Grau (Obligatòria, 10 ECTS)

Tercer trimestre

Optativa IV (6 ECTS)
Optativa V (6 ECTS)

 

OFERTA D’OPTATIVES (Cal escollir 30 ECTS)

A PARTIR DE 2n CURS
Activitats subaquàtiques (Menció nàutica) 6 ECTS
*Activitat física en la infància i la gent gran 6 ECTS
*Psicologia de la lesió 6 ECTS
A PARTIR DE 3r CURS
*Cineantropomentria i valoració de la composició corporal 6 ECTS
Esports nàutics I (Menció nàutica) 6 ECTS
*Organització i planificació d’esdeveniments esportius i gestió 6 ECTS
A PARTIR DE 4t CURS
*Gestió i direcció de ports esportius (Menció nàutica) 6 ECTS
*Noves tecnologies en l’avaluació de la salut i el rendiment esportiu 6 ECTS
*Prescripció d’estils de vida saludables 6 ECTS
Activitats al medi natural (Menció nàutica) 6 ECTS
*Entrenament funcional avançat 6 ECTS
*Readaptació de l’esforç 6 ECTS
Nàutics II (Menció nàutica) 6 ECTS

*Optativa d’Infermeria –> Anglès tècnic i científic (5 ECTS)

 

*Estan marcades amb un asterisc, totes aquelles assignatures que s’imparteixen en modalitat semipresencial.

Nota: al costat de cada assignatura hi ha, entre parèntesi, el nombre de crèdits. Els crèdits són ECTS (European Credit Transfer System, l’estàndard adoptat per totes les universitats de l’Espai Europeu d’Educació Superior per mesurar la càrrega lectiva dels estudis). Un crèdit ECTS té en compte, a més de les hores lectives, totes les activitats de l’estudiant en el procés d’aprenentatge (hores d’estudi i d’elaboració de treballs i pràctiques).

 

Treball Final de Grau (10 ECTS)

El treball de fi de Grau es concep com la culminació per part de l’estudiant d’un procés de desenvolupament de competències de la metodologia del treball intel•lectual, de lectura especialitzada, d’aplicació integral de diferents àrees del coneixement i del domini expressiu del discurs acadèmic oral i escrit.
Previ al seu desenvolupament, caldrà cursar l’assignatura obligatòria “Metodologia de la investigació i estadística en l’activitat física i l’esport” que consisteix en un conjunt de sessions de metodologia científica per a que l’estudiant obtingui el nivell adequat de competències per poder desenvolupar un projecte amb rigor científic.

 

Pràctiques externes (15 ECTS)

Les pràctiques tindran el consentiment acadèmic sobre la seva adequació al perfil curricular de cada estudiant del Grau en CAFE. Així mateix, les entitats a on es desenvoluparan les pràctiques ha de complir un mínim d’indicadors per assegurar la qualitat de les mateixes.

El pràcticum te caràcter obligatori i es podrà desenvolupar entre d’altres localitzacions a les següents entitats de Mataró i el Maresme que donen suport al Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport:

Port Mataró I empreses consorciades
Port Balís
Port Premià
Port Arenys
Port Masnou
Ajuntament de Mataró
Centre Esportiu El Sorrall
Capgrossos de Mataró
Centre Natació Mataró
Centre Esportiu Paradise