Qui Som i Què Fem?

Aquest és el bloc del grup de recerca en Innovació i Competitivitat territorial:

EQUIP INVESTIGADOR:
Dr. Julian Horrillo Tello (Coordinador del grup)
Dr. Jordi Ayza Grells
Dr. Antoni Satué Villar
Dr. Jordi Mas Castellà
Prof. Joan Triadó Aymerich

COL·LABORADORS:
Dr. Ing. José de Gea Fernández
Sr. Pedro Gómez Fernández

TEMES I LÍNIES DE RECERCA:
Innovació tecnològica industrial. Indústria 4.0:
1. Digitalització d’empreses, fabricació intel·ligent i nous models de negoci
2. Noves tecnologies de producció i gestió: IoT, CPS, Big data, cloud computing
Mecanismes, naturalesa i localització territorial de la innovació. Els àmbits concrets de recerca seran:
1. Anàlisi d’espais innovadors per a conèixer els requeriments territorials que propicien la seva aparició
2. Identificació i estudi dels factors, interns i externs a l’empresa, determinants del desenvolupament de l’activitat innovadora
3. Anàlisi dels factors, formals e informals, afavoridors del desenvolupament del procés emprenedor, i la seva relació amb l’activitat innovadora
Determinants de la competitivitat de les petites i mitjanes empreses. Els àmbits concrets de la recerca seran:
1. Anàlisi de l’impacte territorial dels processos d’innovació tecnològica que permeti definir noves jerarquies dels factors de localització empresarial que ajudin a explicar la reorganització espacial de l’activitat econòmica.
2. Polítiques tecnològiques per a la dinamització de l’activitat econòmica i la reorientació del desenvolupament territorial, cercant nous avantatges competitius i facilitant la internacionalització de l’economia de la comarca