El passat 17 de gener coincidint amb la trenta-dosena Fira Internacional de Turisme,  FITUR, es va celebrar el sisè fòrum d’EXCELTUR, associació d’empresaris turístics, amb l’objectiu d’acostar postures amb el nou govern i debati sobre els diferents aspectes relacionats amb el turisme que conformen l’actualitat. La jornada es pot resumir ens tres grans eixos temàtics:

1. La importància del sector turístic com a motor d’impuls econòmic davant l’actual crisi

2. Innovació en el turisme a través de noves apostes i prenent referents d’altres països.

3. Infraestructures de transport; una part important en la gestió del turisme

4. Conclusions: sintonia amb el nou govern.

La importància del sector turístic com a motor d’impuls econòmic davant l’actual crisi

Tal i com les dades econòmiques demostren, hi ha una opinió unitària a  que el sector turístic és clau per ajudar a Espanya a sortir de la crisi.

– Espanya és el primer país d’Europa en ingressos per turisme i el segon del món, després dels EE.UU.

– El turisme provoca un factor multiplicador dels més elevats del món, ja que per cada euro que el turisme gasta el sistema crea 0’60 cèntims d’euro.

– És l’únic sector que pot ajudar a equilibrar la balança de pagament de l’Estat Espanyol, ja que suposa  més del 10% del PIB i dóna ocupació al 12% de la població activa.

– Tot i estar en plena crisi econòmica i financera, l’any 2011 s’ha tancat amb 57 milions de turistes, un 8’1 més que l’any 2010, i els empresaris turístics han aconseguit resistir sense fer masses acomiadaments.

Innovació en el turisme a través de noves apostes i prenent referents d’altres països.

L’actual crisi s’ha de veure com una gran oportunitat per a renovar el sector des del punt de vista de la innovació i analitzar el mercat per detectar les noves necessitats i poder-les satisfer.

– Innovació en productes nous i únics i transformació i adaptació dels vells productes.

– Apostar i recolzar, des de l’Estat, als emprenedors i joves talents.

– Importància de les noves tecnologies en el sector turístic.

– Trencament de la desestacionalització, tant temporal con espaial.

– Exemples d’importants mercats receptius com a referents:

Mèxic: Ministeri de Turisme

Xina: Llei nacional del Turisme que marca prioritats i que tots els ministeris tenen      com a referent

Infraestructures de  transport; una part important en la gestió del turisme

Les infraestructures de transport en tot país son essencials per a una bona gestió del sector turístic i com a via receptiva i emissora dels fluxos turístics. En aquest sentit, algunes reflexions:

– Es demana menys regulació a nivell internacional i, per tant, més llibertat com a conseqüència de la globalització mundial.

– Construcció d’aeropolis, ciutats aeroport; Exemple de Dubai.

– Únic control aeri a nivell europeu que ajudi a rebaixar costos a cada país i agilitzi les connexions internacionals.

– Invertir en promoció i ajudes en finançament.

Conclusions: sintonia amb el nou govern.

Les jornades varen concloure amb una gran sintonia entre els empresaris i el nou govern que es sintetitza en els següents punts:

– Necessitat d’una flexibilitat laboral per facilitar la sortida de la crisi

– Reforma de la llei de costes per tal de fer-la més factible

Només hi van haver dues discrepàncies:

– Reclam d’un ministeri de turisme amb atribucions en la gestió d’infraestructures, transport, medi ambient i relacions exteriors.

– Nova llei de vaga amb un augment de serveis mínims i que es tingui en compte l’estacionalitat del sector.

Puntualitzar que els punts negatius es van trobar amb l’exigència per part d’Exceltur d’harmonitzar les legislacions autonòmiques, el que té com a finalitat directa coartar en el nostre cas la capacitat legislativa del govern català. I per altra banda, la voluntat de promocionar el nom “Espanya” com a única marca turística, el que significa també una harmonització i un viratge cap a la cultura única.