JORNADA FINANÇAMENT DELS MUNICIPIS TURÍSTICS. 18 D’ABRIL DE 2012
Ningú dubta dels grans beneficis macroeconòmics que suposa l’activitat turística. De fet molts països ho veuen com una forma de sortir del subdesenvolupament. Actualment un 40% de les economies mundials depenen del turisme, sense oblidar que quant l’estat espanyol aconsegueix equilibrar la seva Balança de Pagaments és sempre gràcies a aquesta activitat.
Dit això cal explicar també que hi ha uns impactes negatius de caràcter mircoeconomic. Les destinacions turístiques sofreixen una inflació artificial pel fet de rebre uns turistes que o bé tenen una capacitat econòmica superior a la població local, o tenen una voluntat de despesa superior a la que mantenen al seu país d’origen, simplement perquè estan de vacances. Això fa que els preus dels productes i serveis augmenten per sobra del que seria normal, preus que ho són tant per als turistes com per als residents, els quals tenen uns salaris iguals a la població de localitats no turístiques, però que alhora han de suportar preus superiors. Aquesta dinàmica pot provocar un cert rebuig per part dels residents sinó veuen un benefici directe o no se’ls fa entendre el benefici global que aquesta activitat suposa.
Per una altra banda l’augment de la població per motius d’oci i turisme crea també unes externalitats a les que han de fer front els ajuntaments, com l’increment de la despesa amb més seguretat o fins i tot al acumular-se més brossa.
A aquests problemes a més es suma l’alteració de la quotidianitat dels residents, car la seva vida canvia en els mesos de major afluència de visitants, de forma i manera que han de compartir espais i temps amb persones alienes al territori que no sempre es comporten respectant l’entorn i la cultura que els acull
És necessari un canvi de mentalitat, el turista ha de fer-se càrrec d’allò que gasta o malmet encara que sigui de forma involuntària, el problema però és doble:
1.- De quina manera s’ha de fer càrrec?. Pagant impostos o taxes?
2.- Aquests ingressos on han de revertir?. Als ajuntaments turístics?. A tenir cura del Medi Ambient?. Al finançament de la promoció turística
Aquesta jornada el que pretén és posar sobre la taula la problemàtica dels municipis turístics, i veure les possibles solucions.

Objectius:
1.- Reflexionar sobre els impactes tant positius com negatius del Turisme
2.- Analitzar les diferents vies per a que el turista-oci es transformi en un turista-responsable
3.- Conèixer les opinions dels residents
4.- Analitzar les diferents vies de finançament

Públic objectiu:
1.- Tècnics de Turisme, i de promoció Econòmica de les Administracions Locals de Catalunya.
2.- Responsables polítics de les Administracions Locals i consells comarcals amb responsabilitat a l’àrea de turisme.
3.- Estudiants universitaris de turisme

Metodologia:
La jornada es basarà amb les intervencions dels ponents, persones amb responsabilitat política o expertes en turisme. Les seves opinions ens donaran diferents visions sobre una mateixa problemàtica, i tenen com a finalitat fomentar el debat amb els participants de manera que resulti una Jornada enriquidora per a tothom.
Programa
9h30-10h Acreditació dels assistents
10h-10h30 Presentació
Sra. Montserrat de Vehí. Directora de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
Dra. Montserrat Vilalta. Directora de l’Escola Universitària del Maresme

10h30-11h15 La nova taxa turística
Sra. Màrian Muro. Directora general de Turisme de la Generalitat de Catalunya
11h15-11h45 Pausa
11h45-12h30 Competitivitat i finançament de destinacions turístiques
Dr. Jesús Alvarez. Doctor en Ciències econòmiques i socials. Professors de l’Escola Universitària del Maresme

12h30-13h15 El model turístic de Santa Susanna
Sr. Joan Campolier. Alcalde de Santa Susanna (Maresme)

13h15-13h30 Cloenda