LA INTERRALACIÓ DE L’ EMPRESA I UNIVERSITAT:

 

La universitat forma futurs professionals i emprenedors amb un conjunt de continguts teòrics, unes actituds, uns valors i unes competències professionals i alhora ha de donar resposta a les necessitats formatives de les organitzacions privades i públiques, amb independència del sector i activitat que desenvolupin.

 

Malgrat ser la universitat, entre altres tipus de formacions reglades, un autèntic viver dels futurs professionals de les diferents organitzacions, el món empresarial s’ ha d’ implicar molt més del que s’ implica en aquests moments, tant a nivell quantitatiu com qualitatiu.

 

Quantes empreses són sensibles a cercar els candidats més idonis, cercar titulats universitaris, crear, dissenyar i planificar eines per una millor gestió empresarial, poder augmentar els nivells de competències professionals dels seus recursos humans, poder augmentar els seus sistemes de producció, poder millorar sistemes logístics interns i externs, és a dir com poden ser dia a dia més competitives i qui les pot ajudar?.

 

No cal dir que la universitat ja no és aquell centre de formació de carreres de primer, segon i tercer cicle. Avui, són centres de formació que alhora s’ estan convertint en centres de negoci on volen donar respostes a les necessitats empresarials actuals i futures. On les empreses, haurien de potenciar i entrar a les universitats a través de mecenatges i consells socials per poder notrir-se de les clares avantatges que com a valor afegit poden donar les universitats.

Cal que el món empresarial es faci un replantejament de quina és la millor forma d’ implicar-se amb la universitat i donar-li un ple suport, no té cap sentit que cadascú batalli pel seu compte.

 

 

 

Lluís Codinas

Responsable de Relacions Universitat-Empresa

Professor

Escola Universitària del Maresme, centre adscrit a la UPF