El CAR , de la mà del Dr. Lluís Til, responsable del departament de medicina del Centre, i el Dr. Franchek Drobnic, responsable del departament d’investigació del mateix, organitzen la Jornada de Genètica i Esport, en el marc històric de la commemoració del 60è aniversari de la troballa de l’estructura en doble hèlix de l’ADN per part de James Watson i Francis Crick, que fou un dels descobriments més grans de tots els temps. La Jornada té l’objectiu principal de compartir coneixements sobre genètica que estimulin els intercanvis d’opinió entre els professionals de l’esport a nivell tècnic, acadèmic i de futur.

Aquesta jornada va dirigida a tots aquells professionals que treballen per a la salut de l’esportista desde tots els àmbits, especialment els metges clínics, per tal de facilitar-los una actualització en aquest tema tan important.

Es pretèn posar en contacte els experts en genètica amb els metges que tracten diàriament els esportistes. D’una banda, els metges i professionals del sector han de saber que hi ha molt de coneixement derivat de la genètica que ja té aplicació en aquests moments, i és recomanable que ho coneguin per poder oferir-ho als esportistes. I d’altra banda, els científics necessiten estar en contacte amb els metges per saber quines són les necessitats reals dels esportistes i cap a on haurien d’enfocar els seus estudis.

El programa s’estructura en 4 blocs de ponències, començant per una introducció a la genètica i l’epigenètica, en què es parlarà de la interacció del medi ambient amb el nostre genoma; seguit de la determinació genètica del rendiment esportiu; a continuació s’exposarà la patologia esportiva que ve determinada genèticament; i finalment, es presentarà el tema del dopatge genètic i una actualització de com s’hi està lluitant actualment.

Més informacó i inscripcions aquí.

alt