Xavier Espriu, emprenedor i estudiant de 2n de CAFE és un dels cinc seleccionats pel programa Innoemprèn Printed Electronics organitzat pel Tecnocampus, juntament amb el centre tecnològic Cetemmsa.

El projecte pel que va ser seleccionat es diu “EssLight: Sensors per fomentar l’estalvi energètic en l’enllumenat públic, adaptant-lo a les necessitats reals”.

Xavier Espriu,  juntament amb Marc Triadó i Jofre Bertràn, formen l’equip empresarial EssLight que ha creat un innovador sistema de sensors que, integrats a l’enllumenat públic, permeten controlar la despesa energètica.

El passat setembre van tenir ocasió de participar en el Weekeend Challenge, un esdeveniment organitzat pel Tecnocampus de Mataró consistent en agrupar joves emprenedors durant un cap de setmana perquè treballin possibles idees de negoci. Allà, la idea de Xavier va ésser una de les millors valorades.

La innovació consisteix en que Esslight implanta els sensors en base a la tecnologia de Printed Electronics (electrònica impresa), que permet “imprimir” circuits elèctrics en superfícies molt lleugeres. Pel projecte compten amb la col·laboració del Tecnocampus i Cetemmsa, empresa ubicada al Tecnocampus, la qual disposa d’aquesta tecnologia.

Actualment, Esslight ha entrat en negociacions amb un ajuntament per dur a terme una prova pilot en un polígon industrial. L’estalvi energètic que suposa la instal·lació dels seus sensors varia segons el tipus d’enllumenat: en cas de leds, es pot estalviar fins el 100%, mentre que en fanals de vapor de sodi o halogenur, entre un 30 i un 40%.

El model de negoci segueix els paràmetres de les Empreses de Serveis Energètics (ESI).

Més informació a www.esslight.com