Informació

Què fem

La missió de la UTD és dotar a les comunitats universitàries dels centres titularitzats per la Fundació Tecnocampus d’un servei dinamitzador de la docència/aprenentatge des del punt de vista tècnic i didàctic.

A qui ens adrecem?

A tot el professorat del Tecnocampus

El nostre compromís

Suport en el disseny de les assignatures

 • En el plantejament de la teva assignatura (segons si és presencial, semipresencial, online, segons el nombre de ECTS que té…)
 • En la creació dels documents marc comuns a totes les assignatures: guia de l’estudiant, cronograma i guia d’activitats.
 • En les propostes de les activitats i de les avaluacions (què volem que aprenguin els nostres estudiants i com ho avaluem per tal que aquesta avaluació sigui significativa pel seu procés)
 • millores en els processos de participació dels estudiants a les assignatures.
 • en crear recursos i materials educatius per a utilitzar durant la docència, tant dins com fòra de l’aula
 • seguiment i suport individualitzat als docents durant la implementació de l’aula moodle.
 • informe d’avaluació quantitatiu i qualitatiu en relació a l’activitat docent desenvolupada pel professor en cada assignatura i propostes de millora per al proper curs acadèmic

Formació…

 • Oferir una programació trimestral de formació d’acollida per al professorat nouvingut,
 • Formació trimestral sobre la semipresencial, específica pel professorat que fa semipresencial i posterior feedback .
 • Formació a mida pel professorat que fa formació online
 • Oferir formació en Moodle per a tot el PDI
 • Respondre les demandes de formació i assessorament del professorat
 • Disseny del pla de carrera formatiu del profesorat (en format presencial, online i semipresencial), tant individualment com per estudis.

Nous projectes…

 • Promoure nous projectes de formació online o blended
 • Jornades, xerrades, seminaris per promocionar les bones pràctiques al TCM i difondre noves propostes.
 • Creació i coordinació i gestió de MOOC’s
 • Anàlisi, valoració i implantació de noves versions de moodle
 • Dinamització de propostes creatives per al desenvolupament del professorat del TCM com a equip de treball

Relacions imprescindibles per la UTD….

 • amb directors, caps d’estudis i coordinadors docents
 • trimestralment amb director general.
 • Contestar les queixes i suggeriments que ens puguin arribar pels diferents canals de comunicació
 • Digital Factory
 • Servei d’informàtica…..

Què oferim?

Catàleg de serveis

 • Acollida i formació al professorat del TecnoCampus
 • Creació de materials i tutorials
 • Suport tecnològic, metodològic i didàctic
 • Assessorament i acompanyament en assignatures semipresencials, des del disseny inicial, fins el seguiment de tota l’assignatura i avaluació final.

Catàleg de recursos audiovisuals per a la docència (materials docents)

 • Presentació del professor: per exemple, primer dia de classe (IMATGE + VEU)
 • Presentació d’un contingut teòric per part del professor, sense suport de material escrit. (IMATGE + VEU – PWP)
 • Presentació d’un contingut teòric per part del professor, amb suport de material escrit sense imatge (PWP + VEU – IMATGE)
 • Presentació d’un contingut teòric per part del professor, amb suport de material escrit amb imatge (PWP + VEU + IMATGE)
 • Resolució d’exercicis
 • Visual thinking

Qui Som

Victor Jordan @victorjv
Alex Araujo @alexarabat
David Carballo @dcarballochaves
Carme Rovira @roviracarme
Ingrid Sabaté @ingridsabate

Veure presentació >

On som

Al tecnocampus, a la primera planta de l’edifici universitari TCM1
A Twitter, @utd_tcm
A Diigo, http://www.diigo.com/user/utd_tcm
A Vimeo, http://vimeo.com/utd
A Prezi, http://prezi.com/user/utd_tcm/
A Pinterest, http://pinterest.com/utd
A Calaméo, http://es.calameo.com/accounts/1485241

Contactar

Via Twitter: @utd_TCM
Via e-mail: utd@tecnocampus.cat
Carme Rovira: crovira@tecnocampus.cat
David Carballo: dcarballo@eum.tecnocampus.cat o dcarballo@tecnocampus.cat
Ingrid Sabaté: isabate@tecnocampus.cat
Víctor Jordan: vjordan@eum.tecnocampus.cat