Planificant una assignatura semipresencial. Cinc claus

Aneca reconeix tres modalitats a l’hora de desplegar un programa formatiu en l’àmbit de l’educació superior: presencial, semipresencial i a distància. Tot i així, la tradició bipolar del món educatiu sempre ha considerat dues opcions: presencial o no presencial, de...

La semipresencialitat al Tecnocampus

Als estudis universitaris del Tecnocampus l’oferta en modalitat semi presencial augmenta considerablement de cara a l proper curs acadèmic. A l’actual Grau en Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació que ja es troba al tercer curs del seu...

“e-conceptes” de l’aprenentatge virtual

Un campus virtual o una aula virtual són entorns que permeten gestionar l’ensenyament a través de la Xarxa d’una manera més flexible i col·laborativa. Són eines que complementen els estudis presencials i que fan possible els estudis a distància o en...

Using technology to improve your English

One of the challenges that I have with teaching English and using technology is to have students practice their speaking skills in an asynchronous environment. We all know that there are some good tools like Skype and other VOIP software where people can practice...