Tot i que l’objectiu de la sessió de formació no és centrar-nos en què és un PLE des de la seva vesant teòrica, sí que el conjunt d’eines que treballarem són elements prou comuns a molts entorns personals d’aprenentatge.

L’objectiu de la breu sessió, de no més de dues hores, consisteix en connèixer i aprendre a treballar amb eines com Google Alerts, Google Reader i Diigo, parant especial atenció a conceptes com la sindicació de continguts via RSS o l’etiquetatge social (Social Bookmarking).

Mapa conceptual de les eines tractades

La sessió, orientada al treball pràctic, parteix de l’ús de la xarxa com a element de pesca, teixint una sèrie d’elements que ens permetran que la informació arribi a nosaltres, a través de fonts concretes, enlloc d’anar-la a buscar.

Per a aquesta primera tasca, usarem eines com Google Alerts i Google Reader, elements ja integrats a la plataforma personal de suport que el TecnoCampus posa a la disposició de tot el personal universitari.

El segon pas serà la tria d’elements i el seu etiquetatge, on treballarem conceptes com el Social Bookmarking i en veurem l’aplicació concreta amb una eina com Diigo.

Finalment, veurem les possibilitats didàctiques d’aquest tipus d’eina i la seva fàcil integració en la plataforma de suport institucional, Moodle o Atenea.