La creixent infoxificació, la percepció de que els powerpoints farcits d’informació cada vegada són més fràgils o el creixement dels models mixtes, poden explicar que la primera de les claus que destaca l’Informe Horizon de 2012 pel que fa a l’ensenyament superior sigui la necessitat de revisar el rol dels docents:

The abundance of resources and relationships made easily accessible via the Internet is increasingly challenging us to revisit our roles as educators. – NMC Horizon Project | 2012 Higher Education Edition

Des de l’òptica de les eines de suport TIC, les plataformes LMS s’han posicionat com a l’eina institucional més estandarditzada en entorns educatius a tots els nivells, però, és òptim un model de plataforma de suport institucional únic?

Sens dubte, des de la UTD creiem que la resposta és contundent: no.

Moodle i Google

Què n’esprem d’una plataforma institucional?

  1. Una gestió integrada amb la realitat acadèmica. Tenim matrícules, assignatures, professors, continguts, … Volem que sigui una imatge de les aules físiques reals.
  2. Un element vertebrador del sistema d’avaluació, sigui quin sigui el que es segueixi. Que ens permeti fer un seguiment i visualitzar de forma clara allò que cal fer, com cal fer-ho i l’estat en el que estem. Feedback.
  3. Un espai que ens permeti fer un collage d’allò que és la assignatura en qüestió. No cal que tot estigui entre quatre parets però sí que va bé una visió general de les coses sigui quin sigui l’origen o el destí final de cada element.

Què n’esprem d’una plataforma personal?

  1. Que sigui la nostra motxilla. Allà on tenim els nostres documents, enllaços, imatges, informacions, missatges, … allò que necessitem en qualsevol moment i des de qualsevol lloc.
  2. Que ens permeti organitzar-nos a la nostra manera, cadascú com cregui convenient independentment de les assignatures que faci i de com aquestes estiguin organitzades a la plataforma institucional.
  3. Que ens permeti treballar en equip i col•laborar. Poder-nos comunicar i organitzar lliurement amb qui vulguem gestionant i decidint quin ús en fem i amb qui compartim el nostre dia a dia.

Probablement hi ha altres solucions òptimes però la integració de Moodle, com a plataforma institucional, i de GoogleApps, com a plataforma personal, ens sembla una combinació que s’ajusta completament a aquestes necessitats i ens permet que lo institucional i lo personal convisquin aprofitant-ne el millor de cada entorn.