Una de les línees d’actuació de la UTD és la creació de materials audiovisuals que serveixin com a suport a l’activitat acadèmica.

329 vídeos, 21 àlbums i 2 canals són el balanç actual de la curta trajectòria d’aquesta unitat d’Innovació docent.

Quant a la tipologia de continguts audiovisuals produïts, els classifiquem segons les següents categories:

  • Actes – Xerrades: cobertura de jornades o xerrades on s’enregistra i s’emet per streaming el contingut de les ponències, es munta el material, es classifica i es publica a la xarxa.
  • Entrevistes: derivat de les xerrades o ponències, tant en activitats transversals del parc tecnològic com dins de les aules en el marc d’alguna assignatura, es realitzen breus entrevistes als qui ens visiten de cara a deixar un testimoni d’allò que han explicat o dels conceptes que ens interessa copsar.
  • Presentacions: dins d’aquesta categoria hi ha les presentacions que els professors o coordinadors fan d’assignatures o de programes concrets vinculats amb l’activitat acadèmica.
  • Materials didàctics: son el resultat de les gravacions de peces audiovisuals usades com a materials docents dins de les assignatures. Aquestes poden ser des d’explicacions teòriques o pràctiques, a demostracions i video guies fins a locucions sobre d’altres formats.
  • Recursos: Aquesta categoria correspon a les gravacions de recursos que serviran per a muntatges posteriors,

Produccions de la UTD al curs 2011/2012

Aquesta línea forma part de la missió de la UTD que, en primer lloc, és la de crear una xarxa de capital cognitiu que posicioni al Tecnocampus com a font i referència de coneixement tant al territori com més enllà d’aquest.

A l’hora, la UTD també te com a missió impulsar la innovació docent des de l’àmbit didàctic, tecnològic i organitzatiu per crear un model educatiu de referència en l’actual societat de la informació.

Video suport presentació from Unitat Tecno-didàctica on Vimeo.