LA RÀDIO: UN MITJÀ PREVALENT

LA RÀDIO: UN MITJÀ PREVALENT

Suposem que hi ha un cataclisme a escala global (fet què sembla cada cop més plausible). L’escenari en què ens trobem és aquest: cau la xarxa de subministrament elèctric, cau Internet, les emissores de TV no poden emetre i alguns anuncien la fi del món; no sabem què...

ONTOLOGIA DE LA BANDA SONORA III

      ONTOLOGIA DE LA BANDA SONORA III —Tercera Part— VIDEOGAME: LA DIMENSIÓ TRANSDIEGÈTICA   Recapitulem: un sistema (entitat composta d’elements el conjunt de relacions entre els quals forma la seva estructura) sempre és un subsistema d’un altre sistema, excepte en...

ONTOLOGIA DE LA BANDA SONORA II

  ONTOLOGIA DE LA BANDA SONORA II —Segona Part— ESPAI I TEMPS En el primer escrit d’aquesta sèrie es feia esment d’alguns dels elements que formen part del sistema “Producció Audiovisual” i de com, en relacionar-se, en configuren l’estructura. Es va fer explícita la...

ONTOLOGIA DE LA BANDA SONORA

    ONTOLOGIA DE LA BANDA SONORA —Primera Part— UNDERSCORING I INSCORING   Entenc per “ontologia” la descripció d’un sistema i de l’estructura constituïda pel conjunt de relacions entre els elements que el composen, alguns dels quals poden ser, al seu torn,...

INTRODUCTION TO THE CONCEPT OF MUSIC PRODUCTION

 The word production comes from the Latin verb producere; “pro” meaning towards, and “ducere” meaning to lead, bring or drive (something) somewhere. The combination of both words denotes the action of driving something to its full development until the achieving of...