La UTD (@utd_tcm) no descansa mai, i és que a l’octubre d’aquest any 2012 i fins al juny del 2013, a l’Escola Universitària del Maresme es cursarà un Màster Universitari en Gestió de Destinacions i Equipaments d’Oci i Turisme.

En aquest nou projecte que acull el TecnoCampus, la UTD també ha participat produint el material audiovisual que servirà per donar a conèixer el Màster.

Aquests productes audiovisuals consten de dos vídeos per cada professor, un primer vídeo de presentació personal en el que el professor haurà de donar les seves credencials professionals, així com factors interessants de la seva formació i trajectòria en el sector. I un segon vídeo en el que hauran de fer una presentació la assignatura que cursaran, i com ho faran, entre d’altre informació d’interès.

El nostre treball com a UTD ha estat el de assessorar i facilitar els materials per tal d’enregistrar tots els vídeos que es faran servir per a les presentacions, i finalment fer un muntatge de les imatges enregistrades dels professors, juntament amb imatge que vàrem sortir a gravar per la ciutat de Mataró, per aconseguir el producte final.

Trobareu tots els vídeos al canal de Vimeo i tota la informació per escrit del mateix, a la pàgina web del Tecnocampus.