SNOMED CT (II)

Leer en castellano La semàntica a salut (IV) A l’entrada anterior sobre la semàntica en l’àmbit sanitari es va realitzar una introducció a la terminologia clínica SNOMED CT. En aquest post s’aprofundirà més en l’estàndard semàntic, explicant què són i per a què...