TCM NetLab ha desenvolupat una plataforma per oferir servei de notificacions en temps real

TCM NetLab ha desenvolupat una plataforma per oferir servei de notificacions en temps real

TCM NetLab ha desenvolupat una plataforma per oferir servei de notificacions en temps real a smartphones amb Android. La plataforma permet generar notificacions les quals els clients reben de forma instantània.

Un primer cas d’ús de la plataforma desenvolupada és oferir servei de notificacions de les activitats de la UACU de la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme. Per aquest motiu s’ha desenvolupat una aplicació nativa Android anomenada UACU Mòbil.

UACU Mòbil és una aplicació que permet rebre informació sobre les activitats de la Unitat d’Atenció a la Comunitat Universitària de la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme.
Les activitats es reben de manera instantània en format de notificació, es mostren en una llista i es poden compartir de forma fàcil a través de les xarxes socials. UACU Mòbil està disponible en smartphones de la plataforma Android des de la versió 2.2 fins la versió 4.1, és gratuïta i en l’actualitat està en fase de proves.

 

UACU Mòbil es pot instal·lar a través de Google Play: des del Play Store del smartphone buscant UACU o a través del següent codi QR.

El funcionament de UACU Mòbil és molt senzill i intuïtiu. En accedir a l’aplicació es visualitza la Finestra Principal on es llisten les diferents activitats rebudes. Per cada activitat es mostra el títol, el lloc i la data d’inici. Les activitats estan ordenades per data d’inici i s’esborren de la llista de forma automàtica quan hagin finalitzat.

En prémer sobre una activitat, s’accedeix a la Finestra Descripció activitat que mostra les dades de l’activitat de la Finestra Principal més una petita descripció que pot incloure un enllaç a una pàgina web per obtenir més informació.

Realitzant un clic llarg sobre una activitat es pot compartir a través de les xarxes socials instal·lades en el smartphone. Les dades de l’activitat que es comparteixen són el títol, el lloc i la data d’inici.