Proves d’accés

L’adjudicació de places per a alumnes de nou ingrés es farà d’acord amb els criteris establerts en la normativa legal vigent sempre i quan els o les aspirants resultin APTES en la Prova d’Aptitud Personal (PAP) per a l’Activitat Física i l’Esport en les condicions que es fixen en aquesta convocatòria.

En els següents enllaços trobaràs tota la informació necessària:
–  Proves d’accés