Desenvolupament d’un mòdul en un entorn web

En aquest post s’exposen les diferents etapes de construcció d’una aplicació web que permet fer les mateixes funcions que el mòdul ‘Cerca de Trajectes a Entitats’ per a QGIS. Tot i aquest fet, el canvi de plataforma ha suposat un gran repte ja que fins al moment no...

Introducció a JSON

Leer en castellano  JSON (Notació d’Objectes de JavaScript) és un format lleuger d’intercanvi de dades el qual està basat en un subconjunt literal d’objectes del Llenguatge de Programació JavaScript. Llegir-lo i escriure-ho és simple per persones, mentre...

Introducció als Serveis Web RESTful

Leer en castellano Els serveis web REST (Transferència d’estat representacional) defineixen un conjunt de principis arquitectònics pels quals es dissenyen serveis web fent focus en els recursos del sistema, incloent com s’accedeix a l’estat d’aquests...